image banner
Nam Định: Tích cực thực hiện Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 1420
(Cổng ĐT HND)- Thực hiện Nghị quyết 27 ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, thời gian qua Hội ND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp tổ chức hội nghị triển khai tới 100% Chủ tịch Hội ND của 209 cơ sở và cán bộ chuyên trách các huyện, thành Hội. 
Các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Hội và quy định của địa phương (Ảnh minh họa, nguồn Internet).


Đồng thời, nội dung của Nghị quyết được các cấp Hội triển khai tuyên truyền rộng khắp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, mạng xã hội internet, trang thông tin điện tử, facebook của Hội, các buổi sinh hoạt chi Hội…
 
 
Các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Hội và quy định của địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”...
 
 
Hội ND tỉnh phối hợp với Báo Nam Định, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động công tác Hội. Đồng thời, phát hành hơn 5.000 cuốn Bản tin Nông dân Nam Định chuyển tới các chi Hội, cơ sở Hội làm tài liệu sinh hoạt. Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được đẩy mạnh trên trang website Hội ND tỉnh và trang Facebook Nông dân Nam Định.
 
 
Thực hiện Kế hoạch 70/KH-UBND, ngày 17/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành sớm các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nam Định” giai đoạn 2022 - 2025, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức hội nghị Phát động thi đua tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; chú trọng làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh để hội viên, nông dân và nhân dân biết, hiểu rõ được chủ trương đúng đắn cũng như các lợi ích và hiệu quả mang lại từ việc triển khai dự án.
 
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), Chỉ thị của Bộ Chính trị và tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
 
Hội ND các cấp trong tỉnh tích cực đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Dân chủ, Luật Đất đai (sửa đổi) ở cơ sở và các vấn đề như: Chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nông dân, xây dựng nông thôn mới, tiêu thụ nông sản cho nông dân, vệ sinh môi trường nông thôn…; thường xuyên tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân để phản ánh với các cấp, các ngành.
 
 
Hội ND các huyện, thành phố đã tiến hành giám sát hoạt động của các chi Hội sau sát nhập thôn, xóm và tổ dân phố; giám sát chuyên đề về hoạt động ủy thác và tín chấp từ các ngân hàng, hoạt động của Quỹ HTND…
 
 
Các cấp Hội còn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp giám sát việc thực hiện chính sách chi trả hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; về hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng tại các khu, cụm công nghiệp; hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, đảng viên…
 
 
Thời gian tới, Hội sẽ phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết 27 gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh; kịp thời biểu dương mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 3621
  • Trong tuần: 37 550
  • Tất cả: 22351591