image banner
Đà Nẵng: Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
Lượt xem: 1322
(Cổng ĐT HND)- Thực hiện Quyết định 218 của Bộ Chính trị, 10 năm qua (2013-2022), Ban Thường Hội ND thành phố đã tổ chức triển khai, quán triệt đến trên 95% hội viên, nông dân thông qua các buổi tuyên truyền, sinh hoạt Chi, Tổ hội Nông dân toàn thành phố.
Các cấp Hội tích cực tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp và Báo cáo chính trị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Ảnh minh họa, nguồn Internet).


Nhìn chung, việc tổ chức triển khai, quán triệt được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá toàn diện. Qua đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và đảng viên, cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quyết định 218; chính quyền các cấp luôn quan tâm và tạo điều kiện để các ngành, địa phương và cơ sở tổ chức thực hiện. Hàng năm, Hội ND thành phố tổ chức được 70 lớp tập huấn công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền lồng ghép vào tập huấn công tác Hội cho gần 5.000 cán bộ Hội.
 
 
Các cấp Hội đã tích cực tham gia góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp và Báo cáo chính trị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp ý dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết, triển khai Nghị quyết, chỉ thị của Thành uỷ trên các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết, tổng kết, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm… Hội ND các cấp đã tổ chức 24 cuộc đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân cùng cấp; tham gia 4 cuộc phản biện chuyên đề do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chủ trì.
 
 
Hội ND và UBND thành phố ký kết Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giai đoạn 2022- 2025; ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành thành phố như: Sở NN&PTNT; Sở Công thương; Bộ đội biên phòng; Trung tâm khuyến Nông-Lâm-Ngư… nhằm cụ thể hoá nội dung phối hợp hàng năm trên từng lĩnh vực.
 
 
Thực hiện vai trò đại diện của nông dân tham gia xây dựng, quản lý nhà nước và xã hội, các cấp Hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, hội viên tham gia xây dựng dự thảo Luật, văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố về những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của nông dân như: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về giải toả, đền bù, bố trí tái định cư; chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; quản lý vật tư nông nghiệp; phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; vai trò chủ thể của nông dân trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.
 
 
Các cấp Hội tham gia với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu nhân sự; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện trách nhiệm của cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tập hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân chuyển đến Mặt trận Tổ quốc, các đại biểu dân cử để phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri, kỳ họp của Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố.
 
 
Hội còn vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia tổ chức “Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc” ở cơ sở.
 
 
Đến nay, nhận thức chung của cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên về ý thức, tầm quan trọng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân trong việc tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền được nâng lên. Sự phối hợp của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong thực hiện Quyết định 218 ngày càng chặt chẽ. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan nhà nước đã tiếp thu ý kiến phản ánh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội nghiêm túc và cầu thị. Qua đó, vai trò, vị trí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội từng bước được nâng lên, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 56
  • Hôm nay: 818
  • Trong tuần: 34 068
  • Tất cả: 22503481