image banner
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Lượt xem: 221
(Cổng ĐT HND) – Sáng nay (10/7), Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN; Trần Mạnh Hoài- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban, đơn vị, cấp ủy các cấp và toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan.

 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Chương trình công tác toàn khoá của Đảng ủy cơ quan, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan đã chủ động xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ cơ quan đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; phối hợp lãnh đạo cơ quan trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, khuyến khích, động viên các cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tập trung tham mưu cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIIINghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới” đề ra.

 

Đồng thời, đã tập trung chỉ đạo triển khai 03 nội dung công tác trọng tâm gồm: Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Hai là, tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ; Ba là, tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện.

 

Toàn Đảng bộ cơ quan tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện ”tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” trong Đảng bộ...

 

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Trần Mạnh Hoài đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

 

Theo đó, ngay trong sáu tháng đầu năm, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tổ chức triển khai đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng tháng để tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối; chỉ đạo kịp thời tổ chức các đợt nghiên cứu học tập nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả; kịp thời cụ thể hoá, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Đảng bộ... Qua đó, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong sạch vững mạnh.

 

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao. Đặc biệt là việc tăng cường đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ...

 

Đáng chú ý, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Đảng ủy Khối; trọng tâm là triển khai tuyên truyền Kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2024). Tổ chức 03 Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, tuyên truyền do Trung ương và Đảng ủy Khối tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ như: Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt 02 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam”; Hội nghị trực tuyến thông tin tuyên truyền quý I năm 2024.

 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy cơ quan đã ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và chuyên đề năm 2024 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”; trọng tâm là “gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”. Trên cơ sở đó, để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai chuyên đề tới cán bộ, đảng viên trong chi bộ; đồng thời, đảm bảo 100% tổ chức đảng và đảng viên có kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan.

 

Đảng ủy cơ quan phối hợp với Đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan chỉ đạo cấp ủy các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc phối hợp với lãnh đạo các Ban, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong tham mưu triển khai các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội và đã đạt được một số kết quả nổi bật.

 

Cụ thể: Đã tập trung tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tổ chức Hội. Các cơ quan báo chí, thông tin của Hội tăng cường các tin, bài để thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hoạt động, công tác của các cấp Hội; đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương nông dân tiêu biểu “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến, xây dựng nông thôn mới...

 

Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN (khóa VIII), nhiệm kỳ 2023-2028 và Quyết định 182/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”. Tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn sử dụng App “Nông dân Việt Nam” cho đại diện lãnh đạo, cán bộ của Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố; Hội Nông dân các tỉnh, thành phố tập trung vận động, hướng dẫn hội viên sử dụng và truy cập mạng Internet để khai thác thông tin về thị trường, giá cả, cập nhật quy trình sản xuất mới tiên tiến phục vụ trong sản xuất, kinh doanh.

 

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024; đã có 09 bài dự thi gửi tới Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đảm bảo thời gian theo yêu cầu. Đảng ủy cơ quan thực hiện chế độ báo cáo tình hình tư tưởng theo yêu cầu của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo đúng quy định.

 

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Về cơ bản, các ý kiến tham luận của các đại biểu đại diện cho các chi bộ, đảng bộ bộ phận đều đã thống nhất cao với dự thảo báo cáo đánh giá cũng như phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Lương Quốc Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, để chuẩn bị và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục đoàn kết, phát huy trách nhiệm, tập trung làm tốt 15 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể:

 

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối và của Đảng ủy cơ quan.

 

2. Phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan để lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2024. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 về “Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028...

 

3. Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, nắm sát diễn biến tư tưởng, xử lý những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; chủ động đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; chủ động cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.

 

4. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị... Thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của mỗi đảng viên.

 

5. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo “Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 15/5/2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và “Hướng dẫn số 01-HD/ĐU về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” của Đảng ủy cơ quan. Tiếp tục nghiên cứu, sinh hoạt các chuyên đề về Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan và đơn vị.

 

6. Rà soát, cụ thể hóa Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới trong toàn Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

 

7. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục bổ sung quy hoạch cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội NDVN nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030.

 

8. Tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

 

9. Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN khóa X, nhiệm kỳ 2025-2030 và Hướng dẫn một số nội dung Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan và Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN khóa X, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban hành Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội; tổ chức tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Đảng cho các cấp ủy đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc và ủy viên UBKT Đảng ủy...

 

10. Ban hành quy trình của Đảng ủy cơ quan về thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, nhất là việc rà soát, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, kết nạp Đảng.

 

11. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; phân công nhiệm vụ đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy định về đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

 

12. Đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử trong Đảng bộ cơ quan.

 

13. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Trung ương Hội tổ chức đại hội các chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2024-2027 thành công theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương.

 

14. Triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra trong năm 2024.

 

15. Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan năm 2024; đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2024 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Lương Quốc Đoàn cũng đã thông báo nhanh về một số nội dung cùng những kết quả chính của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII.

 

Anh-tin-bai

Bí thư Đảng ủy cơ quan Lương Quốc Đoàn trao tặng Giấy khen cho 02 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

 

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng cho 02 tập thể và 14 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2023-2024.

 

Anh-tin-bai

Bí thư Đảng ủy cơ quan Lương Quốc Đoàn trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Trong 6 tháng đầu năm, đã tiến hành thẩm định hồ sơ và xem xét, quyết định kết nạp Đảng cho 07 quần chúng ưu tú; làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 26 đồng chí (08 đồng chí chuyển đi, chuyển đến 06 đồng chí, chuyển nội bộ 12 đồng chí). Đề nghị cấp huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng cho 05 đồng chí. Các thủ tục thẩm định đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

 

Đảng ủy cơ quan đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức Hội nghị tấp huấn sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử cho toàn thể đảng viên, cấp ủy viên trong Đảng bộ cơ quan. Tiếp tục rà soát, bổ sung cập nhật lý lịch đảng viên của Đảng bộ và thực hiện việc cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

 

Tính đến ngày 20/6, toàn Đảng bộ có 17 tổ chức đảng (02 đảng bộ bộ phận và 15 chi bộ trực thuộc) với 305 đảng viên (295 đảng viên chính thức; 10 đảng viên dự bị).

Quang Hạnh
Tin cùng chuyên mục
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1690
  • Trong tuần: 33 817
  • Tất cả: 22462016