image banner
Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan TW trong sạch và vững mạnh
Lượt xem: 465
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng bộ Khối đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị. 
 
 
Anh-tin-bai
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

 

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948-7/11/2023).

 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lẵng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm.

 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúc mừng và biểu dương những thành tựu Đảng bộ Khối đã đạt được trong suốt 75 năm qua, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định những nỗ lực không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Nhấn mạnh mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước nhiều thuận lợi xen lẫn khó khăn, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu mỗi cơ quan từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục sâu sát thực tiễn, phân tích, đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả đạt được và các hạn chế; rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp phù hợp, hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp gắn với Nghị quyết Đại hội XIII.

 

Đảng bộ Khối là đảng bộ lớn, tập trung đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương với đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ cao, kinh nghiệm dày dặn. Nhiều đảng viên là chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Kết quả hoạt động của Đảng bộ Khối góp phần quan trọng trong quyết định chủ trương, đường lối chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

 

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Đảng bộ Khối nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, đảng bộ, chi bộ, cán bộ và đảng viên.

 

Đảng bộ Khối chú trọng triển khai nghiêm, gương mẫu, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết quan trọng của Đảng trong nhiệm kỳ XIII như Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến," “tự chuyển hóa;" Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với Nghị quyết đại hội các đảng bộ. Quá trình đó phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng; quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí, vai trò là tổ chức đảng của các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị ở Trung ương.

 

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh cần quan tâm củng cố, kiện toàn Đảng ủy, các cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Bí thư cấp ủy phải là người có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, hiểu biết sâu công tác Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, gương mẫu, có uy tín trong cán bộ, đảng viên, cơ quan, tổ chức.

 

Tăng cường công tác quản lý đảng viên, đảng viên của Đảng bộ Khối chấp hành tốt nhất chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không để xảy ra vi phạm, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với cơ quan Trung ương. Đảng bộ Khối phải có tỷ lệ đảng viên cao để bảo đảm nhiệm vụ chính trị. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đảm bảo nghị quyết, chủ trương của Đảng được thực hiện có hiệu quả trong từng cơ quan, tổ chức.

  

"Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối phải nêu cao trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tạo được sự lan tỏa tích cực trong các đảng bộ, chi bộ, trong cán bộ, đảng viên"- Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

 

Với truyền thống vẻ vang đã xây dựng trong 75 năm qua, Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, góp phần quan trọng cho các mục tiêu phát triển đất nước, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, đây là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối; đồng thời là sự chỉ đạo, định hướng rất quan trọng cho Đảng bộ Khối để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang nhằm xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh. Toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

 

Chuyển đổi số trong công tác đảng

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối tổ chức Lễ khai trương Sổ tay đảng viên điện tử và tiếp nhận một số tài liệu nghiệp vụ công tác đảng; qua đó, thể hiện sự năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo trong tổ chức đảng có tính đặc thù riêng như Đảng bộ Khối.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Lại Xuân Lâm cho biết Sổ tay đảng viên điện tử và một số tài liệu nghiệp vụ công tác đảng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập của các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở và bí thư chi bộ, trong điều kiện đại bộ phận tổ chức đảng ở cơ sở thiếu hoặc không có cán bộ chuyên trách, phần đông làm công tác đảng kiêm nhiệm trong khi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị Trung ương đòi hỏi nỗ lực cao, trách nhiệm rất lớn.

 

Việc đưa vào vận hành, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử sẽ góp phần quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong công tác đảng nói riêng; từng bước đổi mới phương thức quản trị, quản lý cán bộ, đảng viên và sinh hoạt đảng; nâng cao nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên và bí thư chi bộ.

  

Đảng ủy Khối tiếp nhận bàn giao 3 tủ sách điện tử: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;" “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Chi bộ điện tử” với gần 200 đầu sách. Trong đó có 70 đầu sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 80 đầu sách về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gần 50 đầu sách chi bộ và ra mắt một số cuốn tài liệu về nghiệp vụ công tác đảng của Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ Đại hội XIII Đảng bộ Khối.

 

Cũng trong buổi Lễ, Đảng ủy Khối tổ chức trưng bày một số tài liệu quan trọng, được nghiên cứu, biên soạn và xuất bản từ khi Đảng bộ Khối được tái lập (11/4/2007), ghi lại những dấu ấn lịch sử, dấu ấn nhiệm kỳ, khẳng định vị thế, uy tín của Đảng bộ Khối trong suốt quá trình hình thành, phát triển./.

Nguồn bài viết: tapchinongthonmoi.vn
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 773
  • Trong tuần: 34 023
  • Tất cả: 22503436