Thứ bảy, 17/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Hướng dẫn v/v nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 303- HD/HNDTW 07/04/2021 09/04/2021
CV v/v ban hành Đề cương tuyên truyền 91 năm ngày thành lập Hội NDVN 2673-CV/HNDTW 07/04/2021 09/04/2021
CV v/v báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 06 - CV/UBKT 22/03/2021 05/04/2021
Đề cương báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023 11 - ĐCBC/HNDTW 29/03/2021 30/03/2021
Biểu số liệu kết quả công tác hội và phong trào nông dân giữa nhiệm kỳ 2018-2023 10 - BSL/HNDTW 29/03/2021 30/03/2021
Biểu số liệu kết quả các chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023 09 - BSL/HNDTW 29/03/2021 30/03/2021
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII 11 -NQ/HNDTW 26/02/2021 30/03/2021
Công văn v/v báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII 2643 - CV/HNDTW 29/03/2021 30/03/2021
Quyết định về việc phân cấp quản lí viên chức của Trường Trung cấp Nông dân Việt Nam 2779- QĐ/HNDTW 13/11/2020 24/03/2021
Thông báo đăng tuyển chuyên gia dự án Ban Xã hội 19/03/2021 19/03/2021
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Khu vực Hà Nội

  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hải Phòng
  • Vinh
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • Sơn La

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá