Thứ sáu, 20/07/2018 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Biểu trưng Hội Nông dân VN 02-BT Download 19/12/2018 20/07/2018
Báo cáo kết quả chỉ đạo Đại hội điểm Hội Nông dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 02-BC Download 19/07/2018 20/07/2018
Chương trình Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh/thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023 02-CT Download 19/09/2018 20/07/2018
V/v Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân 6158/VPCP - QHĐP 05/07/2018 05/07/2018
Công văn: V/v thực hiện Quyết định 367/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 4169-CV/HNDTW 05/07/2018 05/07/2018
Hướng dẫn: Lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII 350 - HD/HNDTW 04/06/2018 20/06/2018
Dự thảo lần 1: Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam những vấn đề cơ bản về Hội Nông dân Việt Nam Ban Tổ chức 19/11/2018 20/06/2018
Kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới 20- KH/ĐĐ-HNDVN 13/06/2018 15/06/2018
Kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 19- KH/ĐĐ-HNDVN 13/06/2018 15/06/2018
Công văn: V/v vận động nhắn tin ủng hộ Quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao - PASTB 4161 - CV/HNDTW 15/06/2018 15/06/2018
Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016 (Phần 4)

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Khu vực Hà Nội

  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hải Phòng
  • Vinh
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • Sơn La

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
36.610
36.790
Vàng nhẫn
34.900
35.300
Vàng nhẫn
34.900
35.400
Tỷ giá
EUR
26978.21
GBP
30153.07
USD
23090

Ý KIẾN THĂM DÒ

Bạn thấy giao diện mới thế nào?
Rất đẹp
Không đep lắm nhưng nội dung phong phú
Cũng bình thường thôi
Rất xấu
BIỂU QUYẾT