Thứ năm, 22/08/2019 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Nghị quyết: Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới 06 -NQ/HNDTW 05/08/2019 14/08/2019
Nghị quyết: Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam 05 - NQ/HNDTW 05/08/2019 14/08/2019
Hướng dẫn: Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam 93 - HD/HNDTW 05/08/2019 14/08/2019
Nghị quyết: Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp 04 - NQ/HNDTW 05/08/2019 14/08/2019
Quy định: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam 797- QĐ/HNDTW 29/07/2019 01/08/2019
Công văn: V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp hành 732- CV/ HNDTW 16/07/2019 16/07/2019
Công văn: V/v mời tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại khu vực Tây Nam bộ năm 2019 657 -CV/HNDTW 27/06/2019 14/07/2019
Công văn: V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 6771-CV/BTGTW 02/07/2019 09/07/2019
Kế hoạch: Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” 12 - KH/ĐĐ-HNDVN 27/06/2019 09/07/2019
Báo cáo: Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 và xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 52 - BC/HNDTW 05/06/2019 21/06/2019
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Khu vực Hà Nội

  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hải Phòng
  • Vinh
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • Sơn La

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
41.300
41.600
Vàng nhẫn
41.300
41.800
Vàng nhẫn
41.300
41.900
Tỷ giá
EUR
26362.4
GBP
28343.24
USD
23260