Thứ sáu, 28/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Đề cương Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 Văn phòng 10/11/2021 10/11/2021
Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 424 - BC/HNDTW 30/07/2021 26/08/2021
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)... 63- BC/ĐĐHND 15/06/2021 02/07/2021
Báo cáo thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2020 344-BC/HNDTW 25/12/2020 01/02/2021
Báo cáo tổng kết 10 năm Hội NDVN thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020 121- BC/ HNDTW 05/11/2019 05/11/2019
Báo cáo: Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 và xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 52 - BC/HNDTW 05/06/2019 21/06/2019
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 57 - BC/HNDTW 11/06/2019 12/06/2019
Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2018 605/BC-VPCP 22/05/2019 20/02/2019
Báo cáo nhanh kết quả Đại hội VII Hội NDVN nhiệm kỳ 2018- 2023 Ban Tuyên huấn 14/12/2018 14/12/2018
Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các tỉnh, thành Hội vào dự thảo Báo cáo của BCH TƯ Hội (khóa VI) tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII 52-BC/TWHND Download 11/10/2018 12/10/2018
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Khu vực Hà Nội

  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hải Phòng
  • Vinh
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • Sơn La

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá