Thứ hai, 30/01/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiêu đề Số hiệu File đính kèm Ngày ban hành Ngày đăng
Báo cáo: Kết quả công tác An toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 602 - BC/HNDTW 29/06/2022 04/07/2022
Báo cáo kết quả Hội chợ triển lãm nông nghiệp thương mại khu vực phía Bắc năm 2022 tại tỉnh Sơn La 588 -BC/HNDTW 09/06/2022 15/06/2022
Báo cáo thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2021 3604- BC/HNDTW 20/12/2021 16/02/2022
Đề cương Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 Văn phòng 10/11/2021 10/11/2021
Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 424 - BC/HNDTW 30/07/2021 26/08/2021
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)... 63- BC/ĐĐHND 15/06/2021 02/07/2021
Báo cáo thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2020 344-BC/HNDTW 25/12/2020 01/02/2021
Báo cáo tổng kết 10 năm Hội NDVN thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020 121- BC/ HNDTW 05/11/2019 05/11/2019
Báo cáo: Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 và xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 52 - BC/HNDTW 05/06/2019 21/06/2019
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 57 - BC/HNDTW 11/06/2019 12/06/2019
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Khu vực Hà Nội

  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hải Phòng
  • Vinh
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • Sơn La

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá
EUR
26,204.51
GBP
29,503.61
USD
23,620.00