Thứ ba, 26/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản

Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII

12:00 - 29/06/2022

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII

12:00 - 26/02/2021

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025”

12:00 - 27/07/2020

Nghị quyết: Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp

12:00 - 05/08/2019

Nghị quyết: Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khoá VII) về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam

12:00 - 05/08/2019

Nghị quyết: Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

12:00 - 05/08/2019

Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Hội NDVN lần thứ 17 (khóa VI)

12:00 - 04/11/2018

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm

12:00 - 26/10/2017

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 12 (khoá VI)

10:02 - 23/08/2017

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 10 (khoá VI)

12:00 - 09/06/2017

Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Khu vực Hà Nội

  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hải Phòng
  • Vinh
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • Sơn La

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá