Thứ tư, 07/06/2023 (GMT+7)
Giá nông sản

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 23 (từ ngày 05/6 đến ngày 09/6 /2023)

12:00 - 04/06/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 22 (từ ngày 29/5 đến ngày 02/6/2023)

09:53 - 28/05/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 17 (từ ngày 24 đến ngày 28/4/2023)

12:00 - 23/05/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 21 (từ ngày 22/5 đến ngày 26/5/2023)

12:00 - 22/05/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 20 (từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023)

12:00 - 14/05/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 19 (từ ngày 08/5 đến ngày 12/5/2023)

12:00 - 07/05/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 18 (từ ngày 01/5 đến ngày 05/5/2023)

06:34 - 03/05/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 16 (từ ngày 17/4 đến ngày 21/4/2023)

12:00 - 16/04/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 15 (từ ngày 10/4 đến ngày 14/4/2023)

12:00 - 10/04/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA THƯỜNG TRỰC TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM Tuần thứ 13 (từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2023)

09:50 - 26/03/2023

Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Khu vực Hà Nội

  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hải Phòng
  • Vinh
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • Sơn La

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá