Thứ sáu, 28/01/2022 (GMT+7)
Giá nông sản

Hội ND Thanh Hóa: Nâng cao nhận thức về pháp luật cho hội viên, nông dân

02:02 - 21/12/2021

(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh luôn xác định rõ vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Theo đó, Hội ND tỉnh đã ban hành nhiều...

Các cấp Hội ND đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

10:35 - 14/12/2021

(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) ngày càng thể hiện rõ nét vai trò chủ thể trong công tác phản biện xã hội đối với Đảng, Nhà nước thông qua việc nêu những phản ánh, kiến nghị, đóng góp với Đảng, Nhà nước cùng các cơ quan có thẩm quyền về xây...

Hội ND Trà Vinh: Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội

03:12 - 10/12/2021

(Cổng ĐT HND) – Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh luôn xác định rõ vai trò quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Hội. Hàng năm, tỉnh Hội đã thường xuyên quan tâm, hướng dẫn và chỉ đạo các cấp Hội tích cực phối hợp...

Hòa Bình: Tập trung triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở Hội

03:40 - 26/11/2021

(Cổng ĐT HND) – Thời gian qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sát sao các cấp Hội tích cực phối hợp với ngành chức năng trên địa bàn để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội.

Hội NDVN: Nhiều kết quả đạt được qua 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam

03:33 - 21/11/2021

(Cổng ĐT HND) – Qua 5 năm triển khai thực hiện việc thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã có sự tác động to lớn, mang lại những kết quả quan trọng, góp phần giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nắm vững, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật...

Bắc Ninh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội

11:26 - 16/11/2021

(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh luôn xác định rõ vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong việc triển khai các hoạt động Hội. Theo đó, tỉnh Hội đã thường xuyên quan tâm, hướng dẫn và chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh...

Quảng Trị: Tập trung triển khai công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả

04:18 - 25/10/2021

(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn hệ thống Hội đã được Ban Thường vụ Hội ND tỉnh quan tâm và tăng cường triển khai thường xuyên. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động và việc thực hiện phong trào của các cấp Hội.

Lạng Sơn: Nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

11:10 - 19/10/2021

(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đẩy mạnh việc phối hợp cùng các cấp, các ngành chức năng triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên, nông dân đạt nhiều kết quả thiết thực. Thông qua đó, Hội ND đã tham...

Cần Thơ: Phát huy hiệu quả hoạt động 214 “Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật”

03:32 - 05/10/2021

(Cổng ĐT HND) – Những năm qua, các cấp Hội ND thành phố luôn quan tâm tới việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Đến nay, toàn thành phố đang duy trì hoạt động thường xuyên của 214 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”...

Nam Định: Tăng cường hoạt động giám sát vật tư nông nghiệp ở cấp cơ sở

04:45 - 20/09/2021

(Cổng ĐT HND) - Những năm qua, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản có nội dung tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các cấp...
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Khu vực Hà Nội

  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Đà Nẵng
  • Hải Phòng
  • Vinh
  • Nha Trang
  • Pleiku
  • Sơn La

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá