Chủ nhật, 09/08/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Đề xuất khung giá dịch vụ thủy lợi của một số doanh nghiệp, địa phương
14:55 - 01/11/2019
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với UBND tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa và một số công ty khai thác thủy lợi.
Ảnh minh họa


Đó là các công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng.

Khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác được quy định cụ thể như sau: Khung giá cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng là từ 900 - 1.300 đồng/m3.

Khung giá sử dụng cống kết hợp giao thông thủy… của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà từ 7.300 – 7.500 đồng/tấn/lượt.

Khung giá tiêu nước cho khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên là từ 1.370.000 – 1.632.500 đồng/ha lưu vực tiêu.

Bộ Tài chính cũng đang dự thảo Thông tư quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, giá sản phẩm, dịch vụ thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt của Âu Báo Văn tối đa là 925.000.000 đồng/nội dung công việc/năm.

Giá sản phẩm, dịch vụ thoát lũ, ngăn lũ, ngăn triều cường, ngăn mặn, đẩy mặn, rửa mặn, rửa phèn, giữ ngọt của Âu Mỹ Quan Trang tối đa là 506.000.000 đồng/nội dung công việc/năm.

Khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi quy định nêu trên là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định và được xác định trong điều kiện thời tiết bình thường (không có thiên tai, hỏa hoạn và điều kiện bất thường khác).

Căn cứ khung giá nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà và TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng; UBND tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý sau khi được HĐND cùng cấp thông qua để làm căn cứ cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo quy định.

Trường hợp sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Hưng Yên quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Mức giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Hưng Yên và Thanh Hóa quy định không được thấp hơn giá tối thiểu hoặc cao hơn giá tối đa của khung giá nêu trên.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
58.500
60.300
Vàng nhẫn
55.200
56.500
Vàng nhẫn
55.200
56.600
Tỷ giá