Thứ ba, 16/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định Thương mại ASEAN - Hàn Quốc
11:35 - 22/06/2022
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2022-2027 (Hiệp định AKFTA).

Bộ Tài chính cho biết, do thay đổi Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN (AHTN) từ phiên bản 2017 sang AHTN 2022, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bao gồm 59 dòng hàng ảnh hưởng bởi việc thay đổi mã hàng, tách gộp dòng. Đối với những dòng hàng này, Bộ Tài chính đã xây dựng thuế suất theo nguyên tắc không làm xói mòn cam kết quốc tế.


Các nhóm hàng chính thực hiện tách dòng 10 số khi chuyển đổi Biểu thuế AKFTA theo AHTN 2017 là: Động vật thân mềm, thủy sản (Nhóm 0307), cây và các bộ phận của cây (Nhóm 1211), chế phẩm động vật, côn trùng (Nhóm 1601, 1602), thuốc trừ côn trùng, diệt cỏ, diệt nấm (Nhóm 3808), plastic và sản phẩm bằng plastic (Nhóm 3919, 3920), xăm lốp (Nhóm 4011), vải (Nhóm 6001), kết cấu sắt thép (Nhóm 7308), tủ lạnh (Nhóm 8418), ống xả xe (Nhóm 8708).  


Thuế suất AKFTA được xây dựng trên nguyên tắc tuân thủ cam kết theo Lộ trình cắt giảm thuế quan của Việt Nam quy định tại Hiệp định AKFTA. Về tổng thể, Biểu thuế AKFTA theo AHTN 2022 giai đoạn 2022-2027 gồm 11.447 dòng thuế (bao gồm 264 dòng thuế CKD), trong đó gồm 11.386 dòng thuế theo cấp độ 8 số và 61 dòng thuế được chi tiết theo cấp độ 10 số. Cam kết cắt giảm thuế của Việt Nam Hiệp định AKFTA hoàn thành vào năm 2021, do vậy, thuế quan trong Biểu thuế ban hành không có sự thay đổi qua các năm.


Về danh mục cam kết, theo kết cấu mới của Biểu thuế AKFTA, tỷ lệ của từng danh mục trên tổng biểu thuế theo AHTN 2022 giảm với AHTN 2017. Tỷ lệ xóa bỏ thuế quan trong AKFTA giai đoạn 2022 – 2027 vào khoảng 81% số dòng thuế của Biểu thuế (tương ứng 9.312 dòng thuế). Danh mục cam kết theo kết cấu Biểu thuế AKFTA giai đoạn 2022-2027 cụ thể như sau:


Danh mục Số dòng thuế % biểu
Xóa bỏ thuế quan 9312 81,3%
Nhạy cảm 31 0,3%
Nhạy cảm cao 558 4,9%
Không cam kết 91 0,8%
Tổng biểu 11.447 100.0%
 
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
Khánh Linh
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá