Thứ sáu, 12/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Tiếp tục thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 70 huyện
15:13 - 14/10/2021
Bộ Y tế đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 70 đơn vị hành chính cấp huyện của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.
Thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 9 địa phương - Ảnh minh họa


Bộ Y tế cho biết, từ tháng 7/2019 đến 10/7/2020, thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg, 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai thực hiện thí điểm tại 72 đơn vị hành chính cấp huyện và 970 đơn vị hành chính cấp xã. Kết quả thanh tra, xử lý vi phạm và tình hình về ATTP trên các địa bàn thí điểm đã ghi nhận hiệu quả nhất định của hoạt động thanh tra chuyên ngành, nhất là tại cấp huyện, đã góp phần cải thiện tình hình về ATTP trên các địa bàn thí điểm.
 

Tuy nhiên, tổng kết thí điểm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg, Bộ Y tế cũng đã nêu những khó khăn, hạn chế đó là: Thí điểm trong thời gian 1 năm nhưng thực tế chủ yếu thực hiện nửa năm đầu, nửa cuối của thời gian thí điểm (từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2020) xảy ra dịch bệnh COVID-19 đã hạn chế hoạt động thanh tra.

Các tỉnh thí điểm nêu khó khăn chủ yếu về nhân lực, đặc biệt là tại cấp xã nhân lực vừa thiếu, vừa yếu, nhân lực và việc tổ chức thực hiện mô hình tại cấp huyện có thuận lợi hơn (với quy mô thí điểm ở 970 đơn vị hành chính cấp xã đã bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế, trong khi cả nước có hơn 10.600 đơn vị hành chính cấp xã, nếu triển khai thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chưa phù hợp ở giai đoạn hiện nay).

Trong thời gian thí điểm vừa qua, 9 tỉnh đã thí điểm ở 72 đơn vị hành chính cấp huyện, với số nhân lực có sẵn đã được đào tạo, để bảo đảm có đủ đại diện các tỉnh có điều kiện kinh tế-xã hội khác nhau và với quy mô thí điểm tại 72 huyện hoàn toàn khả thi, không phát sinh nhiều các nguồn lực để triển khai thực hiện (hiện nay là 70 đơn vị hành chính cấp huyện do đã thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh từ sáp nhập Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức).

Vì vậy, Bộ Y tế đã đề xuất và nhận được sự thống nhất của các bộ, ngành và UBND 9 tỉnh thí điểm về việc tiếp tục thí điểm tại các đơn vị hành chính cấp huyện của 9 tỉnh đã thí điểm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg để có đủ cơ sở thực tiễn để đánh giá hiệu quả của mô hình.

Theo dự thảo, thời gian thực hiện thí điểm là 1 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Thanh tra chuyên ngành ATTP phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Dự thảo quy định: Người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP là công chức, viên chức các phòng: Y tế, kinh tế, kinh tế và hạ tầng, nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức Trung tâm Y tế. Ngoài các công chức, viên chức quy định trên, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ yêu cầu quản lý về ATTP của địa phương giao công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện hoặc công chức, viên chức các đơn vị khác đóng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP sau khi thống nhất với Thủ trưởng cơ quan quản lý công chức, viên chức đó.

Người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP phải am hiểu pháp luật về thanh tra và an toàn thực phẩm, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến ATTP; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP.

Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định phân công người thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP; số lượng người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP.

Được trang bị trang phục và hưởng chế độ bồi dưỡng

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP.

Người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP được hỗ trợ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra ATTP; được trang bị trang phục và được hưởng chế độ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành và Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg ngày 27/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Đức
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá