Thứ bảy, 17/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Đề xuất cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện
09:18 - 29/12/2020
Bộ Y tế đang dự thảo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.
Ảnh minh họa


Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Theo dự thảo, Trung tâm Y tế huyện có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc.

Về các phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện, thay vì 4 phòng chức năng như quy định hiện nay tại Thông tư 37/2016/TT-BYT, dự thảo đề xuất thêm phòng Dân số - Truyền thông Giáo dục sức khỏe. Như vậy, theo dự thảo, Trung tâm Y tế huyện bao gồm 5 phòng chức năng sau: 1. Phòng Tổ chức - Hành chính; 2- Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ (bao gồm cả lĩnh vực quản lý chất lượng, công tác xã hội); 3- Phòng Dân số - Truyền thông Giáo dục sức khỏe; 4- Phòng Điều dưỡng; 5- Phòng Tài chính – Kế toán.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, nhu cầu thực tế, cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập các phòng chức năng thuộc Trung tâm theo hướng dẫn hoặc chia tách, lồng ghép các phòng bảo đảm phù hợp với tính chất công việc và quy định cụ thể nhiệm vụ của các phòng chức năng giúp Giám đốc Trung tâm Y tế huyện quản lý các hoạt động theo quy định của pháp luật.

Về các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện, so với 15 khoa theo quy định hiện nay, dự thảo đề xuất Trung tâm Y tế huyện có 19 khoa gồm: 1- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; 2- Khoa Y tế công cộng; 3- Khoa An toàn thực phẩm; 4- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản; 5- Khoa Khám bệnh/Phòng khám đa khoa; 6- Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc; 7- Khoa Nội; 8- Khoa Ngoại; 9- Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức; 10- Khoa Nhi; 11-Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng; 12- Khoa Liên chuyên khoa (Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng); 13- Khoa Xét nghiệm; 14- Khoa Chẩn đoán hình ảnh; 15- Khoa Truyền nhiễm; 16- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; 17- Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế; 18- Khoa Dinh dưỡng; 19- Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất.

Dự thảo nêu rõ, đối với những đơn vị cấp huyện có Bệnh viện đa khoa từ Hạng II trở lên đóng trên địa bàn thì không bố trí giường điều trị nội trú tại các khoa chuyên môn thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập các Khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện theo hướng dẫn hoặc chia tách, lồng ghép các Khoa bảo đảm phù hợp với tính chất công việc và quy định cụ thể nhiệm vụ của các Khoa chuyên môn để triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện: Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh (nếu có) thực hiện các nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền quy định trên cơ sở nhu cầu thực tế tại địa phương và theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tuệ Văn
Nguồn: baochinhphu.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá