Thứ ba, 02/06/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Bình Dương: Tổ chức trên 110 cuộc giám sát
16:30 - 30/03/2020
(Cổng ĐT HND)- Năm 2019, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức 02 đợt kiểm tra, giám sát. Đợt I kiểm tra, giám sát tình hình công tác Hội và phong trào nông dân 06 tháng đầu năm tại 04 huyện, thị và 12 cơ sở Hội; đợt 2 kiểm tra, giám sát tình hình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019 tại 05 huyện, thị, thành phố.
Các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra được 1.020 cuộc (Ảnh minh họa)


Nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành Điều lệ Hội; nguyên tác tổ chức, sinh hoạt và hoạt động Hội; thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Hội và các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; triển khai thực hiện Đề án 24 về thành lập chi, tổ Hội nghề nghiệp và Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội; việc vận động xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ HTND…
 
 
Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra được 1.020 cuộc. Trong đó, Hội ND tỉnh tổ chức 56 cuộc, Hội ND các huyện, thị, thành tổ chức 119 cuộc và cấp cơ sở 807 cuộc. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện làm rõ những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục; phát huy hiệu quả trong sử dụng vốn và chấp hành Điều lệ Hội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.
 
 
Đồng thời, căn cứ Đề án 01 và Hướng dẫn 42 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng Đề án thành lập Ủy ban kiểm tra của Hội ND tỉnh, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 07 Ủy viên do Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND tỉnh làm Chủ nhiệm, Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính và Kiểm tra làm Phó Chủ nhiệm và 05 Ủy viên.
 
 
Đến nay, 09/9 huyện, thị, thành phố và 78/82 cơ sở Hội đã thành lập Ủy ban Kiểm tra. Hiện Ủy ban Kiểm tra cấp huyện có 45 ủy viên gồm 9 Chủ nhiệm và 36 ủy viên; cấp xã có 234 Ủy viên gồm 78 Chủ nhiệm và 156 ủy viên.
 
 
Các cấp Hội đã tổ chức được 112 cuộc giám sát. Trong đó, Hội ND tỉnh tổ chức 6 cuộc; Hội ND các huyện, thị, thành phố tổ chức 42 cuộc và cấp cơ sở tổ chức 64 cuộc.
 
 
Nội dung giám sát gồm: Việc triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp (Chương trình phối hợp 133); thực hiện Quyết định 11 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định 04 của UBND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị- nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2020.
 
 
Qua giám sát, các cấp Hội đã báo cáo, đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất nông nghiệp theo định hướng phát triển nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.
 
 
Ban Thường vụ Hội ND tỉnh còn phối hợp tổ chức 02 cuộc đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh với 150 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trang trại về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Quyết định 04 của UBND tỉnh; đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy về “Giải pháp thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp sạch” với 200 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trang trại của huyện Bắc Tân Uyên. Qua đó, có 10 hộ nông dân trang trại được tiếp cận vốn vay ưu đãi thông qua 10 phương án đề nghị vay 168 tỷ đồng. Đến nay đã có 86 phương án được hỗ trợ trên 525 tỷ đồng.
 
 
Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức phản biện xã hội về khai thác các mỏ đá ở xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên và phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An; giám sát đầu tư cộng đồng tại 9/9 huyện, thị, thành phố và theo đề nghị của các đơn vị liên quan.
 
 
Một số đơn vị Hội ND cấp huyện, thị, thành phố còn đăng ký với cấp ủy cùng cấp thực hiện các nội dung giám sát: Việc thực hiện Quyết định 29, 63 của UBND tỉnh; sử dụng vốn Quỹ HTND; hoạt động điểm truy cập thông tin…
 
 
Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về các Chương trình phối hợp, Đề án, Dự án do Hội phối hợp tổ chức và trực tiếp triển khai thực hiện.

Lê Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.620
48.970
Vàng nhẫn
48.070
48.670
Vàng nhẫn
48.070
48.770
Tỷ giá