Thứ hai, 27/01/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Xây dựng nền nông nghiệp từng bước hiện đại
16:05 - 09/12/2019
(Cổng ĐT HND)- Nông nghiệp đã tăng trưởng nhanh, ổn định, đa dạng hóa và chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực. Từ năm 2013, thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013, xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. 
 

Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa với quy mô, năng suất và chất lượng ngày càng cao, an toàn thực phẩm được coi trọng; góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân nông thôn. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành giai đoạn 2013 - 2018 đạt 2,76%/năm. Tỷ lệ giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đã tăng từ 63,9% năm 2012 lên gần 80% năm 2018.

 
Từ năm 2000, Việt Nam liên tục mở rộng sản xuất lúa gạo theo hướng hàng hóa, gia tăng chất lượng, song song với đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi; giai đoạn 2008 – 2018 sản lượng lúa tăng từ 38,7 triệu tấn lên 44 triệu tấn, đưa Việt Nam vào nhóm sáu nước hàng đầu về chỉ số này và trở thành quốc gia bền vững ANLT hơn phần lớn các quốc gia đang phát triển ở châu Á.

 
Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế, phù hợp nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong nội bộ từng ngành, sản phẩm có lợi thế và thị trường thuận lợi đã tăng nhanh cả về diện tích, năng suất, sản lượng, chất lượng và tỷ trọng đóng góp cho tăng trưởng. Cơ cấu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu thể hiện rõ kết quả tăng tỷ trọng các ngành, sản phẩm có lợi thế và thị trường như: Thủy sản, rau, hoa, quả, cây công nghiệp giá trị cao, đồ gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

 
Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển đổi theo hướng tăng nhanh công nghiệp và dịch vụ. Hệ thống dịch vụ nông nghiệp phát triển mạnh và được xã hội hóa, nhất là dịch vụ thú y, bảo vệ thực vật, cơ giới hoá, thủy lợi và thương mại cung ứng vật tư, tiêu thụ nông sản, nước sạch, xử lý rác thải…
 

Công nghiệp chế biến được đầu tư theo hướng phát triển chế biến sâu, chế biến tinh. Cả nước có trên 7.000 cơ sở chế biến NLTS quy mô công nghiệp; có 86,2% số xã có cơ sở chuyên chế biến nông sản, 73,7% số xã có cơ sở chuyên chế biến lâm sản, 7,4% số xã có cơ sở chuyên chế biến thủy sản; 60,8%xã có chợ đang hoạt động.

 
Phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực ngành, tạo đột phá để hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn.

 
Khoa học công nghệ đã làm tăng sản lượng và đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp; các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đã giúp tăng hiệu quả kinh tế từ 10 - 30%;góp phần làm thay đổi tập quán canh tác và nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế nông nghiệp. Đến nay, đã có 1.101 tiêu chuẩn và 217 quy chuẩn kỹ thuật được công nhận, ban hành và áp dụng hiệu quả. Từ đó từng bước nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, nâng cao đời sống nông dân.

Thúy Hằng
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
43.300
43.750
Vàng nhẫn
43.450
43.950
Vàng nhẫn
43.450
44.050
Tỷ giá
EUR
26533.06
GBP
30656.9
USD
23245