Thứ hai, 20/09/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Yên Bái: Chung sức xây dựng nông thôn mới
14:39 - 27/08/2020
(Cổng ĐT HND)- Mười năm qua (2010-2020), các cấp Hội đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới.
Các cấp Hội đã vận động hiệu quả cán bộ, hội viên, nông dân phát huy vai trò “chủ thể” trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn


Ban chấp hành Hội ND tỉnh đã cụ thể hóa, xây dựng và ban hành, triển khai đề án “Phát huy vai trò chủ thể của các cấp Hội và hội viên, nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới” để chỉ đạo các cấp Hội thực hiện, đảm nhận các phần việc, tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội như: Tiêu chí 9 – nhà ở dân cư, 10 – thu nhập, 11 – hộ nghèo, 13 – tổ chức sản xuất, 17 – môi trường và an toàn thực phẩm, 18 - hệ thống chính trị, 19 – quốc phòng an ninh. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; nhân rộng những sáng kiến, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả, các gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.
 
 
Đồng thời, Ban chấp hành Hội ND tỉnh đã xây dựng và triển khai các đề án “Nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân”, “Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể” thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
 
Hội ND tỉnh đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, chỉ đạo 09/9 huyện, thị, thành Hội thành lâp Ban chỉ đạo cấp huyện; ký kết chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành tạo cơ chế, nguồn lực cho các hoạt động Hội tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Một số chương trình phối hợp hiệu quả như: Phối hợp với Sở NN&PTNT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Công an tỉnh, ngân hàng Nhà nước, ngân hàng CSXH tỉnh, ngân hàng NN&PTNT tỉnh...
 
 
Các cấp Hội đã vận động hiệu quả cán bộ, hội viên, nông dân phát huy vai trò “chủ thể” trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, có trên 10.000 lượt hội viên, nông dân hiến 801 nghìn m2 đất, đóng góp 606.742 ngày công lao động; trên 400 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa hàng nghìn km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình nông thôn; gần 1.000 hộ nghèo được hội viên, nông dân đóng góp vật liệu, ngày công giúp đỡ xóa nhà dột nát.
 
 
Công tác tín dụng, chuyển tải vốn vay phát triển nông nghiệp, nông thôn được triển khai hiệu quả. Dư nợ các nguồn vốn vay thông qua kênh của Hội thường xuyên đạt trên 1.000 tỷ đồng, với trên 30.000 hội viên, nông dân (chiếm gần 30% tổng số hộ viên) đang sử dụng vốn tín dụng để phát triển sản xuất. Hàng năm, các cấp Hội liên kết với doanh nghiệp, tổ chức cung ứng trên 3.000 tấn phân bón trả chậm giúp nông dân sản xuất kịp thời vụ.
 
 
Tới đây, các cấp Hội tiếp tục làm tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động để nâng cao hơn nữa nhận thức của hội viên, nông dân về vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nghề cho nông dân; tăng cường tuyên truyền, vận động, phổ biến những “cách làm hay”, quán triệt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để huy động mọi nguồn lực đầu tư, góp phần xây dựng các cơ sở hạ tầng văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục; xây dựng môi trường văn hóa, đội tuyên truyền viên cơ sở,… thực hiện dân chủ hoá đời sống tinh thần ở nông thôn. Đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp, hiện đại giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội ở nông thôn.

Thanh Triết
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá