Thứ hai, 18/10/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Yên Bái: Vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể
15:27 - 29/06/2020
(Cổng ĐT HND)- Những năm qua, các cấp Hội ND trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thành lập, duy trì mô hình HTX, Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp.
Đến nay, Hội đã vận động hội viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xây dựng được 16 mô hình HTX, 50 Tổ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp.


Hàng năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đẩy mạnh công tác chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền và triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Hội ND Việt Nam về công tác dân tộc, về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, hội viên nông dân; về vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thông qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của nông dân về sản xuất hàng hóa, khuyến khích nông dân mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất theo hướng tập trung, tăng cường trao đổi thông tin thị trường, liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh.
 
 
Hội ND tỉnh đã xây dựng và triển khai Đề án “Phát huy vai trò của Hội ND trong xây dựng, phát triển kinh tế tập thể”; đưa nội dung xây dựng kinh tế tập thể thành chỉ tiêu thi đua hàng năm giao cho các cấp Hội thực hiện; ký kết và triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh về xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể (Tổ hợp tác, HTX, làng nghề) trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản ...
 
 
Đồng thời Hội ND tỉnh chỉ đạo thực hiện Đề án 24 của Ban Thường vụ Trung ương Hội ND Việt Nam về xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp với trọng tâm là xây dựng các tổ, nhóm hợp tác, liên kết từ các nhóm hộ vay vốn Quỹ HTND, các nhóm hộ trong Chương trình hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF/FAO); lựa chọn các chi, tổ Hội nghề nghiệp, làm cơ sở để vận động phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.
 
 
Ngoài ra, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân, nhất là hỗ trợ về vốn thông qua chương trình ủy thác với ngân hàng CSXH, tín chấp với ngân hàng NN&PTNT và nguồn vốn Quỹ HTND các cấp; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ quảng bá giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, xúc tiến các hoạt động liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ các HTX, Tổ hợp tác do Hội vận động, hướng dẫn thành lập hoạt động hiệu quả.
 
 
Đến nay, Hội đã trực tiếp và phối hợp vận động hội viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xây dựng được 16 mô hình HTX, 50 Tổ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp. Điển hình như: Hội ND huyện Văn Chấn hỗ trợ xây dựng 04 HTX sản xuất Cam Văn Chấn; Hội ND huyện Lục Yên phối hợp xây dựng HTX Cam sành Lục Yên, góp phần nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh lên 316 HTX.
 
 
Các Tổ hợp tác hoạt động hiệu quả như: Tổ hợp tác trồng cây ăn quả xã Đại Lịch và xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn; Tổ hợp tác nuôi Dê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu; Tổ hợp tác nuôi cá thương phẩm xã Tân Phượng, huyện Lục Yên; Tổ hợp tác trồng cây Sơn Tra, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải...
 
 
Các HTX, Tổ hợp tác hình thành sự liên kết, hợp tác, giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; chia sẻ thông tin về thị trường, về kiến thức, kinh nghiệm làm ăn; hỗ trợ giúp đỡ nhau về vốn, tư liệu sản xuất và lao động… bước đầu tạo hiệu quả về tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên, góp phần ổn định kinh tế xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội trên địa bàn nông thôn.
 
 
Hội ND tỉnh phối hợp Trung ương Hội NDVN triển khai mô hình “Hướng dẫn người nghèo cách làm ăn” ở các xã: Phúc An, Bạch Hà, Vĩnh Kiên (huyện Yên Bình), thị trấn Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu), xã Minh An (huyện Văn Chấn); mô hình “Phát triển chăn nuôi xóa đói giảm nghèo” ở xã Hồ Bốn, Lao Chải, Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải).
 
 
Hội ND huyện Trạm Tấu xây dựng, duy trì một số nhóm hộ mô hình nuôi dê tại xã Xà Hồ, Bản Công; nhóm hộ chăn nuôi lợn tại xã Hát Lừu, nuôi lợn đen tại thôn Khấu Ly xã Bản Mù và các mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê quy mô lớn tại xã Xà Hồ, Trạm Tấu, Bản Công từ nguồn Quỹ HTND huyện. Hội ND huyện Mù Cang Chải phối hợp xây dựng mô hình trồng cải dầu, liên kết với doanh nghiệp trồng lúa mì, gừng và khoai tây...
 
 
Thành công lớn nhất của Hội ND tỉnh Yên Bái trong công tác vận động nông dân liên kết, tham gia các mô hình kinh tế tập thể (Tổ hợp tác, HTX) là thực hiện hiệu quả Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) thuộc tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) phối hợp với Trung ương Hội ND Việt Nam triển khai tại xã Đào Thịnh (huyện Trấn Yên) và xã Phú Thịnh (huyện Yên Bình). Chương trình được triển khai với mục tiêu tổng quát là “Hộ gia đình làm mô hình nông lâm nghiệp nhỏ, đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn, cải thiện sinh kế và thu nhập ổn định để đảm bảo quản lý và sản xuất bền vững, góp phần giảm nghèo” tại 2 xã: Đào Thịnh, huyện Trấn Yên và Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Thông qua hoạt động của Chương trình hỗ trợ Rừng và Trang trại, các cấp Hội ND đã phối hợp, hỗ trợ thành lập mới được 02 HTX, 27 Tổ hợp tác, 31 nhóm hộ trồng rừng, với trên 1.000 thành viên.
 
 
Các mô hình đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau như: HTX Bình Minh xây dựng xưởng xẻ COC tiêu thụ gỗ FSC của 31 nhóm hộ trồng rừng; HTX Quế Hồi Việt Nam với 22 thành viên, xây dựng vùng sản xuất quế hữu cơ tại Trấn Yên, HTX đã bắt đầu thu mua, chế biến sản phẩm quế hữu cơ xuất khẩu. Đây là mô hình có sự đầu tư, liên kết chặt chẽ giữa HTX với doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, tham quan mô hình trong và ngoài tỉnh, hội thảo trong và ngoài nước; giúp gần 100  lượt cán bộ, thúc đẩy viên, thành viên các Tổ hợp tác tham gia dự án được tham gia và nâng cao năng lực về lập kế hoạch, về quản lý, thị trường, vận động chính sách và làm việc theo nhóm.
 
 
Đồng thời, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động, thành lập mới 83 Tổ hợp tác và 5 HTX về sản xuất nông nghiệp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trong đó, có nhiều HTX, Tổ hợp tác thành lập tại các địa phương có nhiều hội viên là người dân tộc thiểu số, tiêu biểu như: HTX Hội ND huyện Mù Cang Chải vận động, hướng dẫn và ra mắt 02 HTX, 20 Tổ hợp tác; Hội ND huyện Văn Chấn hướng dẫn, thành lập 01 HTX, 10 Tổ hợp tác; Hội ND huyện Lục Yên vận động, thành lập 17 Tổ hợp tác; Hội ND huyện Trạm Tấu vận động, thành lập ra mắt 10 Tổ hợp tác...
 
 
Trong thời gian tới, các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ nông dân, nhất là dịch vụ vốn, hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, liên kết hợp tác trong sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án “Nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân, giai đoạn 2016 - 2020” của Ban Chấp hành Hội ND tỉnh; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn và hướng dẫn các HTX nông nghiệp, Tổ hợp tác và các nhóm sản xuất về phát triển kế hoạch kinh doanh, sản xuất theo hợp đồng, tham gia trong chuỗi giá trị sản phẩm chủ chốt của địa phương, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển tổ chức, quản lý tài chính; tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, hàng năm phát triển từ  3-5 HTX hoạt động hiệu quả, từ 6 - 8 mô hình mới, đổi mới nội dung sinh hoạt nhằm thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội.

Nhật Trung
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá