Thứ bảy, 16/10/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội ND Quảng Trị: Vận động hội viên, nông dân phát triển kinh tế tập thể
11:22 - 29/04/2020
(Cổng ĐT HND)- Thời gian qua, các cấp Hội đã hỗ trợ xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm, thân thiện môi trường, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, gắn mô hình sản xuất với xây dựng chi, tổ Hội theo nghề nghiệp đạt kết quả tích cực.
Hội tổ chức vận động nông dân tham gia đóng góp ý kiến về công tác quy hoạch đất sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.


Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp từng đối tượng; tập trung chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng các HTX điển hình tiên tiến, các mô hình kiểu mẫu; định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương và phổ biến nhân rộng.
 
 
Nội dung, giải pháp phát triển kinh tế tập thể được các cấp Hội lồng ghép các nguồn nội, ngoại lực, các chương trình, dự án để đầu tư tạo điều kiện cho các mô hình Tổ hợp tác, HTX, Tổ nghề nghiệp, chi Hội nghề nghiệp tại các cấp cơ sở Hội; xây dựng các phương án sát nhập các mô hình nhỏ lẻ để có quy mô hợp lý, có điều kiện hoạt động đem lại hiệu quả cao.
 
 
Hội ND tỉnh chỉ đạo cán bộ Hội từ tỉnh đến chi Hội phát huy vai trò nòng cốt, hạt nhân trong công tác vận động, tư vấn, hỗ trợ, xây dựng kinh tế tập thể mang tính bền vững, hiệu quả và nhân rộng; tổ chức vận động nông dân tham gia đóng góp ý kiến về công tác quy hoạch của địa phương, quy hoạch khu dân cư, đất sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.
 
 
 Đồng thời, Hội vận động nông dân xây dựng các mô hình kinh tế, phát triển ngành nghề, dịch vụ... được hình thành thông qua các mô hình Tổ hợp tác, HTX; Tổ nghề nghiệp, chi Hội nghề nghiệp trên các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ... theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
 
 
Hội vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện chủ trương lớn trong nông nghiệp như: “Dồn điền, đổi thửa”, hợp tác liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nông dân liên kết xây dựng HTX, Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hợp tác xây dựng “cánh đồng lớn” tạo vùng sản xuất tập trung, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, dạy nghề, xây dựng các mô hình trình diễn.
 
 
Bên cạnh đó, Hội đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, liên kết với công ty máy động lực chuyển giao trên 5.000 máy nông nghiệp, máy gặt đập liên hợp, máy xới đất cho nông dân với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng; phối hợp với Liên minh HTX và các ban, ngành tỉnh, huyện thành lập 1.673 Tổ hợp tác với trên 2.000 hội viên; chuyển đổi thành lập 311 HTX hoạt động theo luật HTX năm 2012 với trên 6.000 hội viên.
 
 
Hội còn tổ chức dạy nghề trên 3.500 học viên/năm, giới thiệu việc làm cho 1.500 lao động nông thôn; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 65.000 hội viên, nông dân.
 
 
Thông qua việc vận động hội viên, nông dân tổ chức lại sản xuất phát triển kinh tế tập thể, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi đã hình thành được các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với doanh nghiệp, giữa nông dân với nông dân. Các mô hình tạo ra thương hiệu sản phẩm như: Tiêu Cùa, cà phê Khe Sanh, nem Vĩnh Linh, lúa hữu cơ Triệu Phong, ổi Gio Bình, Gio Linh; dưa Vĩnh Tú, Vĩnh Linh, dược liệu Cùa, Cam Lộ; nước mắm Mỹ Thủy, làng nghề sản xuất bún thôn Thượng Trạch, Triệu Phong, nghề sấy cá Gio Việt, Gio Linh…
 
 
Có thể thấy, các mô hình kinh tế tập thể đã đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức sản xuất phù hợp với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn và nâng cao tính cạnh tranh; đặc biệt là hình thành các chuỗi giá trị từ chế biến, bảo quản, bao tiêu sản phẩm, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và mang tính bền vững.

Thịnh Phát
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá