Thứ năm, 06/10/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Các cấp Hội góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội
15:59 - 24/05/2022
(Cổng ĐT HND)- Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi. Nhiều chính sách đã đi vào cuộc sống, làm thay đổi rõ nét diện mạo và thúc đẩy kinh tế, xã hội các địa phương miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo từng bước phát triển. 
Bà con vùng đồng bào dân tộc luôn được tham gia các lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp

Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc được nâng lên, tỷ lệ hộ đói, nghèo giảm rõ rệt. Hiện nay, trong tổng số hơn 10 triệu hội viên nông dân  có gần 1,4 triệu hội viên là người dân tộc, số đông cư trú ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

 
Đây cũng là những địa bàn rất khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội so với khu vực nông thôn vùng đồng bằng còn thấp, đời sống của đại đa số đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn; số hộ thuộc diện đói giáp hạt còn nhiều; việc di dân tự do vẫn diễn ra phức tạp.

 
Theo thống kê, hiện có hơn 2,4 triệu người hội viên, nông dân có tôn giáo, hơn 7.000 cán bộ Hội các cấp có tôn giáo và 19.100 đảng viên là cán bộ, hội viên nông dân có tôn giáo. Trong số hội viên nông dân có tôn giáo: hơn 890.000 hội viên là tín đồ Phật giáo; hơn 506.000 hội viên nông dân là tín đồ Công giáo; hơn 54.000 hội viên nông dân là tín đồ Tin lành; hơn 226.000 hội viên nông dân là tín đồ Hồi giáo; hơn 280.000 hội viên nông dân là tín đồ Cao đài; hơn 180.000 hội viên nông dân là tín đồ Hòa hảo; hơn 77.000 hội viên nông dân là tín đồ Tịnh độ cư sỹ và hơn 190.000 hội viên là tín đồ các tôn giáo khác…
 

Điểm chung nhất của cán bộ, hội viên nông dân có tôn giáo là có tinh thần yêu quê hương, yêu thương đồng bào, có tinh thần đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, tương thân, tương ái, tự lực, tự cường, có nghị lực vươn lên trong lao động, sản xuất với tinh thần, đường hướng “đồng hành cùng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”.


Song, cũng như những người nông dân khác, nông dân có tôn giáo về cơ bản đời sống sinh hoạt và sản xuất vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn; trình độ dân trí còn thấp, dễ bị tổn thương bởi tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, thời tiết khắc nghiệt...

 
Việc kịp thời ban hành các văn bản cụ thể  hóa các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân đã được các cấp Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên nông dân và vận động cán bộ, hội viên, nông dân vùng đồng bào dân tộc và hội viên nông dân có đạo chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin của hội viên nông dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước; thu hút hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Hội Nông dân phát động; duy trì, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường sự gắn kết của hội viên, nông dân với tổ chức Hội.

 
Hội đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa hội viên nông dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhờ vậy chủ trương, đường lối của Đảng ngày càng phù hợp với thực tiễn hơn, dễ đi vào cuộc sống hơn, giảm bớt bức xúc và đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân; từ đó củng cố niềm tin của nhân dân nói chung, hội viên nông dân vùng đồng bào dân tộc, hội viên có đạo nói riêng đối với Đảng, Nhà nước.

 
Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và dư luận xã hội trong hội viên, nông dân đồng bào dân tộc và hội viên, nông dân có đạo cũng được các cấp Hội chú trọng thực hiện. Trước những diễn biến phức tạp liên quan đến tình hình tôn giáo; việc chi trả đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung, công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án ở các tỉnh, thành phố… các cấp Hội ở những địa phương có vụ việc xẩy ra đã bám sát tình hình cơ sở, phân công cán bộ trực tiếp về địa bàn, phối hợp cùng với chính quyền, các đoàn thể nắm tình hình, tuyên truyền, giải thích, vận động hội viên nông dân và kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp với từng vụ việc, từng địa bàn, từng đối tượng. Qua đó, đã góp phần ổn định tình hình và giải quyết kịp thời những bức xúc nổi lên trong nhân dân ở các vùng nông thôn.


Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng cán bộ Hội cốt cán, hội viên nông dân nòng cốt làm công tác dân vận từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thời, tăng cường các hoạt động tập huấn kiến thức, bồi dưỡng về kỹ năng dân vận cho đội ngũ cán bộ Hội nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới.


Công tác kiểm tra, giám sát luôn được cụ thể hóa trong chương trình công tác Hội hằng năm, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, uốn nắn những vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm, có giải pháp giải quyết những vấn đề phát sinh từ trong cơ sở nội bộ nông dân; từ đó dân chủ được phát huy, chính sách dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao đời sống nông dân.
 

Ngân Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá
EUR
24,360.18
GBP
27,564.02
USD
24,015.00