Chủ nhật, 29/05/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp
08:40 - 01/06/2021
(Cổng ĐT HND) – Các cấp Hội ND tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, nhà khoa học, ngân hàng hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất, kinh doanh nông nghiệp với du lịch canh nông.
Hội đã vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tương trợ, giúp đỡ các hộ nông dân nghèo về giống, vốn, kỹ thuật, việc làm
Hội đã thực hiện Quyết định số 490 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Quyết định số 461 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả.


Tỉnh có 645 HTX đang hoạt động. Trong đó, 544 HTX dịch vụ nông nghiệp; 15 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện nước; 22 HTX xây dựng; 08 Quỹ TDND; 54 HTX thương mại, dịch vụ du lịch, quản lý chợ; 02 HTX vận tải.


Hội đã tuyên truyền vận động xây dựng mới được 05 HTX, 12 Tổ hợp tác, 02 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 8 tổ Hội nông dân nghề nghiệp.


Nhìn chung, bước đầu các HTX và chi Tổ hội đều đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả, qua đó đã hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên thông qua việc cung ứng vật tư đầu vào, hỗ trợ tiêu thụ, giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động của kinh tế thành viên góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống cho nông dân.


Để đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện phong trào.


Toàn tỉnh có 91.167 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp. Tỉnh Hội chỉ đạo các cấp Hội tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 – 2020, lựa chọn 04 đại biểu nông dân SXKD giỏi tiêu biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và đề cử 02 nông dân SXKD giỏi tiêu biểu tham gia bình chọn “Nông dân Việt Năm xuất sắc” năm 2020 đã được Trung ương Hội quyết định công nhận 01 “Nông dân Việt Năm xuất sắc”; tổ chức thành công 02 hội nghị tập huấn, đào tạo nông dân SXKD giỏi tiêu biểu, quản lý HTX nông nghiệp thành tập huấn viên trong xây dựng, nhân diện mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu cho 65 học viên.


Các cấp Hội tập trung phát động và tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao.


Hội đã vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tương trợ, giúp đỡ các hộ nông dân nghèo về giống, vốn, kỹ thuật, việc làm để giúp họ vươn lên thoát nghèo; triển khai xây dựng “Mái ấm Hội Nông dân” được 53 nhà, trao cho 53 hộ hội viên nông dân nghèo, trị giá hỗ trợ từ 25 – 30 triệu đồng/nhà.

 
Đồng thời, các cấp Hội tổ chức phát động phong trào toàn dân làm thủy lợi mùa hanh khô; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm đảm bảo an toàn.


Hội đã xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ Hội nghề nghiệp


Các cấp Hội vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.


Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 162 về  tuyên truyền, vận động thực hiện công tác bảo vệ môi trường nông thôn; kế hoạch số 163 của Ban Thường vụ Hội ND tỉnh về  triển khai thực hiện cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 
 Đến nay, 12 huyện thành phố và 199 cơ sở Hội đã tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiến 76.312 m2 đất, góp trên 3.561 triệu đồng, 120 ngàn ngày công lao động, sửa chữa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa, sửa chữa kênh mương nội đồng… góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

 
Ngoài ra, Hội tổ chức 8 hội nghị tập huấn cho 480 đại biêu là cán bộ, hội viên, nông dân về hướng dẫn nông dân liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị và tổ chức 4 hội nghị tập huấn cho 280 đại biểu về hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới cho 280 đại biểu; triển khai hỗ trợ vật tư xây dựng Mô hình "Nhà tiêu khô sinh thái bảo vệ môi trường" tại xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu.

 
Mặt khác các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, ấp, bản, làng, xã văn hóa, đồng thời tuyên truyền, vận động hộ nông dân đăng ký phấn đấu danh hiệu Gia đình văn hoá, tổng số hộ hội viên đăng ký là 116.209 hộ và tham gia xây dựng thôn, bản, làng, xã đạt chuẩn văn hóa.

 
Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình và công tác phòng chống bạo lực gia đình; vận động hội viên nông dân chăm sóc sức khỏe cộng đồng tiếp tục được triển khai, tuyên truyền, vận động nông dân bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cộng đồng; tổ chức duy trì sinh hoạt mô hình phòng, chống bệnh Lao và lồng ghép truyền thông công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới.


Tới đây, các cấp Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, vận động nông dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng tâm của tỉnh, địa phương và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; huy động các nguồn lực và sự tham gia của các cấp, các ngành, đặc biệt là phát huy nội lực khát vọng, ý chí thoát nghèo vươn lên làm giàu của hội viên, nông dân.

 
Các cấp Hội phát động và tổ chức cho hộ hội viên nông dân đăng ký danh hiệu, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con nông dân sản xuất theo hướng chuyên canh tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh để mang lại hiệu quả kinh tế cao. 
Bảo Anh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá