Thứ hai, 30/11/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Lạng Sơn: Vận động hội viên, nông dân đóng góp gần 43 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
17:00 - 10/03/2020
(Cổng ĐT HND) – Mười năm qua, Hội ND các cấp đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.
Hội ND tỉnh đã chủ động tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các sở, ngành để thực hiện có hiệu quả hoạt động

 
Đến nay, các cấp Hội có gần 110 nghìn hội viên, nông dân sinh hoạt tại 1.925 chi Hội, chiếm 88,11% số hộ nông nghiệp toàn tỉnh, tăng 14% so với năm 2010; hằng năm, có trên 85% số cơ sở và tổ chức Hội xếp loại vững mạnh và khá.

 
Các cấp Hội vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ HTND ở 2 cấp tỉnh và huyện đạt 21,3 tỷ đồng; UBND tỉnh hỗ trợ từ ngân sách 7,5 tỷ đồng, UBND huyện hỗ trợ 1,8 tỷ đồng cho Quỹ HTND cùng cấp, nâng tổng nguồn vốn Quỹ 03 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện) đạt 42 tỷ đồng, đang cho 1.742 hộ vay tại 184 dự án. Từ đó, hỗ trợ 1.020 hộ nông dân nghèo thoát nghèo, 45.225 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; vận động hội viên, nông dân đóng góp 42,8 tỷ đồng, 1.463.580 ngày công và hiến 656.318m2 đất xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 30% tổng số xã trong tỉnh và có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 
Hội ND tỉnh đã chủ động tổ chức ký kết chương trình phối hợp với 18 sở, ngành để thực hiện các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, Hội phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tuyên truyền sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; tổ chức các Hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường, Luật Đất đai...; phối hợp tổ chức 776 lớp dạy nghề cho 20.964 lượt hội viên, nông dân, 1.360 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 35.210 lượt hội viên, nông dân; phối hợp hướng dẫn thành lập nhiều mô hình kinh tế tập thể với thu nhập bình quân từ 150 triệu đồng/năm trở lên; tổ chức cho hội viên, Hợp tác xã tham gia các Hội chợ xúc tiến thương mại để quảng bá, giới thiệu sản phầm đến người tiêu dùng...

 
Những kết quả đạt được khẳng định nội dung Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân; góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.
Hoàng Hải Yến (Hội ND tỉnh)
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá