Chủ nhật, 07/06/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Nghệ An: Lan tỏa Mô hình “Tổ tự quản” của hội viên, nông dân
11:48 - 11/02/2020
(Cổng ĐT HND)- Hàng năm, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đều ban hành chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, định kỳ hàng năm gắn với công tác sơ, tổng kết, hàng năm đều có kế hoạch, hướng dẫn về công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình trong phong trào tự quản ở cơ sở. 
Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Bùi Thị Thơm thăm mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tại cơ sở

Sau khi tiếp nhận các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội, của tỉnh về xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt các nội dung cơ bản của các chỉ thị, nghị quyết và xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cấp cơ sở thực hiện xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư một cách kịp thời, có hiệu quả.
 

Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn về xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản được các cấp Hội quan tâm, chỉ đạo thực hiện; phối hợp với các ngành mở các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho các Tổ tự quản, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, hiểu biết về pháp luật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.
 

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, như tổ chức hội thi, giao lưu văn nghệ…các cấp Hội đã lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền về xây dựng mô hình tự quản, nhân rộng các mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường…ở cơ sở. 

 
Trong năm 2019, tổng số mô hình tự quản về an ninh, trật tự do các cấp Hội Nông dân tỉnh vận động, hướng dẫn thành lập được xây dựng 368 mô hình. Có mô hình thực hiện chức năng tư vấn, có mô hình thực hiện chức năng thực hành, có mô hình thực hiện trên phạm vi rộng, liên quan đến nhiều địa bàn, lĩnh vực; các mô hình vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vừa lồng ghép, gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước khác như: “Xóa đói giảm nghèo”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa”, “bảo vệ môi trường”, vv…

 
Trên cơ sở tổ chức của Tổ tự quản về an ninh trật tự, các Tổ tự quản của các loại hình khác tiến hành các nội dung theo từng chủ đề về kinh tế, môi trường, xây dựng đời sống văn hóa…và phân công các tổ chức đoàn thể phụ trách. Tổ hoạt động dựa trên nguyên tắc nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, đề cao tính dân chủ, tự quản, tự giác, tự nguyện của các hộ dân, phù hợp với quy định của pháp luật, hương ước, quy ước của làng, xã, tổ dân phố.

 
Định kỳ hàng tháng các Tổ tự quản đều tiến hành sinh hoạt, Tổ trưởng có nhiệm vụ tổng hợp tình hình chung trong Tổ tự quản theo các chủ đề, nhắc nhở các thành viên thực hiện tốt những quy định của thôn, tổ dân phố; các thành viên trong tổ góp ý cho nhau trên tinh thần xây dựng.

 
Ngoài ra, hoạt động của Tổ tự quản còn hướng đến việc chăm lo thế hệ trẻ, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội; nhiều tổ đã thành lập quỹ khuyến học, khuyến tài, động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống theo quy định và nội dung hoạt động của Tổ tự quản; tạo mối quan hệ gắn bó bền chặt tình làng, nghĩa xóm, cùng giải quyết các vấn đề thiết thực, phục vụ nhu cầu cuộc sống cho chính người dân; tăng cường đoàn kết, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư.


Cơ bản các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố hoạt động trên tinh thần tự nguyện và trách nhiệm, tự chủ và tự trang trải, nguồn kinh phí do tổ dân cư tự huy động nhân dân đóng góp. Có một số mô hình về lĩnh vực kinh tế, an ninh trật tự được hỗ trợ kinh phí bước đầu khi xây dựng thí điểm để nhân rộng.

 
Nhận thức được vai trò quan trọng của các Tổ tự quản chính là “cánh tay nối dài” của cấp xã trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Hội về quản lý dân cư, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong nông dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, thực thi dân chủ, đoàn kết trong cộng đồng.

 
Thông qua chỉ đạo, thực hiện đã nâng cao một bước nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về tự quản ở cộng đồng dân cư đối với thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo An ninh trật tự, phát triển kinh tế, xóa đói giám nghèo, bảo vệ môi trường, phát huy dân chủ ở cơ sở, từ đó cộng đồng dân cư tự giác, ý thức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giải quyết các nhu cầu thiết yếu của hội viên, nông dân đúng quy định, không làm phát sinh thêm các nhiệm vụ của cấp hành chính đối với hoạt động ở cộng đồng dân cư.

 
Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, đã bám sát tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương, để triển khai sáng tạo linh hoạt, phù hợp ở các khu dân cư; quy tụ được mọi tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt, tạo không khí thi đua sôi nổi trong từng cụm dân cư, tổ dân phố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện cho cán bộ thôn, bản, tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 
Quá trình triển khai xây dựng các mô hình tự quản, nhiều nơi đã lồng ghép chặt chẽ các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, quy chế dân chủ cơ sở với các đề án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng được yêu cầu trong thực hiện các nhiệm vụ đồng bộ, hiệu quả.


Đặc biệt mô hình Tự quản về An ninh trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và mô hình tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã góp phần quan trọng trong tích hợp thực hiện các nhiệm vụ của các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tại cộng đồng dân cư.

Tuấn Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.250
48.650
Vàng nhẫn
47.250
47.850
Vàng nhẫn
47.250
47.950
Tỷ giá