Thứ bảy, 06/06/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Tp. Hồ Chí Minh: Xây dựng tiêu chí “người nông dân mới”
11:48 - 11/02/2020
(Cổng ĐT HND)- Để xây dựng mẫu “Người nông dân mới”, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố tổ chức Tọa đàm nhằm trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến của các quận, huyện ủy, đơn vị, sở ngành liên quan, các sơ sở Hội, đại diện Hợp tác xã, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đặc biệt là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ Hội qua các thời kỳ góp ý xây dựng tiêu chí mẫu“Người Nông dân mới thành phố Hồ Chí Minh”.  
Nông dân cung cấp hoa tươi cho các Nhà máy xuất khẩu hoa 

Theo đó, Hội ND thành phố Hồ Chí Minh xác định mẫu người nông dân mới, người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế gồm các tiêu chí sau:

Giàu lòng yêu nước; biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân.

Trong Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố nói về phát triển văn hóa - con người mà cụ thể con người thành phố Hồ Chí Minh với những phẩm chất, tính cách mạng, tiêu biểu, đặc biệt là các phẩm chất năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình được phát huy mạnh mẽ với tinh thần phát huy sức dân để chăm lo cho dân, thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, góp phần bồi đắp lý tưởng, nhân cách sống, phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhân dân thành phố nói chung, biết khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của nông dân nói riêng.


Chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh kinh tế và chính trị của giai cấp nông dân trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng, trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.


Có trình độ học vấn, kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến; biết làm chủ, biết liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.


Khoa học công nghệ luôn được coi là giải pháp then chốt tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động trong nông nghiệp. Đòi hỏi người nông dân nâng cao trình độ học vấn gắn với học nghề và áp dụng tiến bộ khoa học-công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và chế biến các sản phẩn nông nghiệp; rèn luyện kỹ năng canh tác nông nghiệp, có khả năng tham gia thị trường và làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP phù hợp với cơ chế thị trường gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân từ số lượng sản phẩm sang chất lượng sản phẩm; từ năng suất lao động thấp, sang năng suất lao động khoa học công nghệ cao; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, thông minh; vận động hội viên, nông dân phải có sự liên kết chặt chẽ chuỗi giá trị sản phẩm, tích cực trong sản xuất, kinh doanh không chỉ nông dân với nông dân, mà còn với cả nhà nước, nhà khoa học, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân nước ngoài; liên kết sản xuất hình thành các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã và vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 Cần cù lao động, sáng tạo; có ý chí vươn lên làm giàu.

Phát huy truyền thống cách mạng, yêu nước nông dân Việt Nam nói chung thể hiện tính năng động cần cù, chịu khó, thay đổi cách nghĩ cách làm, nghiên cứu học tập ứng dụng thành công khoa học, kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất đạt hiệu quả cao; tích cực tham gia thực hiện và tuyên truyền, vận động nông dân tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.


Những nét mới trong giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức của người dân thành phố từng bước được hình thành và phát huy, hướng tới văn minh, hiện đại, tác phong công nghiệp, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình và ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững; lao động cần cù và sáng tạo luôn là giá trị văn hóa đạo đức cao đẹp của dân tộc, của giai cấp nông dân.


Thể hiện tinh thần đoàn kết “nghĩa tình nông dân”; có uy tín, tình cảm tốt đẹp đối với gia đình và xã hội; tạo sức lan tỏa đến cộng đồng dân cư. 


Yếu tố nghĩa tình lần đầu tiên được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố như là một tiêu chí xây dựng con người Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là sự khẳng định giá trị nổi bật của một phẩm chất tiêu biểu của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói chung biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết tương trợ cùng chia sẻ giúp đỡ nhau trong sản xuất với tinh thần nông dân khá giúp nông dân khó từng bước giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình; xây dựng tình làng nghĩa xóm. Tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn.

 Chấp hành pháp luật.

Bản thân am hiểu và nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tuân thủ và chấp hành nghiêm pháp luật;vận động gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tạo sự lan tỏa, có ý nghĩa giáo dục trong cộng đồng và toàn xã hội.


Vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm; thực hiện tốt chương trình 3 giảm; tham gia đóng góp, xây dựng mô hình nông dân tự quản, nông dân tố giác tội phạm, Câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở địa bàn nông thôn; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thônggóp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 
Việc xây dựng mẫu người nông dân mới thành phố là cần thiết, phù hợp với phát triển nền nông nghiệp 4.0 và để phấn đấu xây dựng, hình thành thế hệ nông dân mới phát triển toàn diện, từng bước hoàn thiện nhân cách, đạo đức, trí tuệ thông minh, năng lực sáng tạo, kỹ năng canh tác nông nghiệp công nghệ cao, thể lực tốt, tâm hồn trong sáng, văn minh, nêu cao lòng tự hào, tự trọng dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

Ngọc Châu
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.250
48.650
Vàng nhẫn
47.250
47.850
Vàng nhẫn
47.250
47.950
Tỷ giá