Thứ tư, 26/02/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hà Tĩnh: Hội Nông dân xây dựng trên 4.700 vườn mẫu
19:48 - 19/01/2020
(Cổng ĐT HND)- Trong những năm đầu xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn, thiếu về quy hoạch tổng thể trong việc phá bỏ vườn tạp, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng vườn mẫu. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt của Hội Nông dân, phong trào đã thành công và tạo cuộc cách mạng về tư tưởng, tư duy và nhận thức.
Một khu vườn kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Toàn dân và cả hệ thống chính trị  trong tỉnh vào cuộc quyết liệt và cho đến ngày hôm nay bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên và nông thôn đang từng ngày trở thành những miền quê đáng sống.

 
Kết quả hoạt động của tổ chức Hội góp phần không nhỏ cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong những năm qua trong việc phá bỏ vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, Hà Tĩnh trở thành địa phương điển hình, đón nhiều đoàn từ Trung ương, địa phương đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm, trải nghiệm nông thôn mới kiểu mẫu tại Hà Tĩnh.

 
Khi nói đến vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đây là một đặc sản riêng và là tiêu chí thứ 20 của Hà Tĩnh trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; được tỉnh giao nhiệm vụ là nòng cốt trong tham gia xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, các cấp Hội tiến hành tham mưu ban hành bộ tiêu chí cụ thể cho mỗi vườn mẫu và khu dân cư mẫu, tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng.
 

Quá trình thực hiện các cấp Hội tiếp tục tham mưu các nội dung như: Đổi mới các hình thực tuyên truyền vận động tổ chức cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về nông nghiệp, như: “Nông nghiệp - Nông thôn”, “Chuyện làng quê”, “Nông thôn mới”, "Đến với làng quê kiểu mẫu", “Nông thôn ngày mới”, “Câu chuyện sản phẩm với các phóng sự, chương trình tọa đàm, trao đổi tập trung vào chủ đề xây dựng nông thôn mới; tổ chức các cuộc thi như Cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu, thi sáng tác thơ xây dựng nông thôn mới, sử dụng các mạng xã hội để tuyên truyền; phát động phong trào tình nguyện giúp đỡ nông thôn mới của cán bộ, hội viên nông dân “Ngày thứ 7 nông thôn mới”...

 
Trong quá trình thực hiện vận động phong trào xóa bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ đã gặp không ít khó khăn, Hội đã bằng nhiều cách tuyên truyền đến từng ngõ, gõ từng nhà, Hội vừa tổ chức vận động giúp đỡ vừa góp ý, định hướng cho hội viên quy hoạch, sản xuất đồng thời tranh thủ các chính sách hỗ trợ của tỉnh để sau khi cải tạo liền bắt tay vào sản xuất không để vườn hoang.

 
Cán bộ Hội và hội viên tiêu biểu là một nhân tố gương mẫu nòng cốt, trong công tác tuyên truyền, vận động, tích cực hưởng ứng, tham gia trong chương trình cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu theo chủ trương của tỉnh.

 
 Mỗi cán bộ Hội làm gương trong việc hưởng ứng cải tạo từ vườn tạp của gia đình mình. Hội trực tiếp hướng dẫn cụ thể cho từng hộ quy hoạch lại vườn, xóa những cây không có giá trị kinh tế, tư vấn đưa các loại cây con vào sản xuất phù hợp cho từng đối tượng. (những vườn có diện tích nhiều khuyến khích trồng cây ăn quả, vườn diện tích ít trồng rau màu…).

 
 Hội phát động phong trào, huy động hội viên đóng góp ngày công giúp nhau trong công tác cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu; Hội mở các lớp dạy nghề ngắn hạn, các lớp tập huấn giúp hội viên tiếp cận với khoa học kỹ thuật để áp dụng trong sản xuất và chăn nuôi.

 
Các cấp Hội trực tiếp hướng dẫn giúp hội viên tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác…

 
Với những cách làm cụ thể đến nay các cấp Hội đã trưc tiếp vận động, hỗ trợ cải tạo và chỉnh trang 407.000  vườn tạp,  vườn hộ; xây dựng 4.716 vườn mẫu, trên 2280 khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Minh Tâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
46.500
47.400
Vàng nhẫn
46.250
47.350
Vàng nhẫn
46.250
47.450
Tỷ giá