Thứ sáu, 10/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Thừa Thiên - Huế: Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi góp phần xây dựng nông thôn mới
23:14 - 28/12/2018
(Cổng ĐT HND) – Thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở tỉnh luôn được các cấp Hội quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong các phong trào thi đua, đã và đang đem lại hiệu quả tích cực và đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
Ảnh minh họa

Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm trong ba phong trào thi đua lớn do Hội phát động, hàng năm, Hội ND tỉnh tổ chức triển khai tới các cấp Hội từ huyện tới cơ sở để các hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp.


Kết quả, ngay từ đầu năm đã có 63.380 hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp, đạt 124,6% kế hoạch đề ra.


Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã có tác động mạnh mẽ, rộng khắp đến mọi mặt đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế của các hộ nông dân trong tỉnh, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nông dân, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. Qua phong trào, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, vượt khó vươn lên của nông dân, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động, khí hậu để phát triển kinh tế.


Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tác động mạnh mẽ tới việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, từng bước thực hiện phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao theo định hướng của tỉnh.


Nhằm tiếp tục triển khai kế hoạch giúp hộ nghèo xã A Roàng huyện A Lưới năm 2018 theo phân công giúp đỡ xã nghèo của UBND tỉnh giai đoạn 2017-2020. Chín tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành hai hoạt động giúp đỡ xã nghèo A Roàng bao gồm tổ chức 01 lớp đào tạo nghề làm tăm hương cho 30 hội viên nông dân, mở 02 lớp tập huấn chăm sóc cây cao su và cạo mủ cao su với 140 học viên tham gia, hỗ trợ 20 bộ dụng cụ cho 20 hộ hội viên nông dân trực tiếp thực hiện làm nghề để nhân rộng trên địa bàn xã, với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động cán bộ, hội viên nông dân SXKD giỏi toàn tỉnh đóng góp, ủng hộ giúp đỡ hội viên nghèo.


Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển nông nghiệp và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định số 795 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016 – 2020.


Đồng thời, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, liên kết trong SXKD, xây dựng 29 mô hình trình diễn để nhân rộng mô hình SXKD có hiệu quả. Triển khai khảo sát và hướng dẫn các nhóm hợp tác tiến tới thành lập tổ hợp tác nuôi cá ở thị trấn Phú Đa,Vinh Thái huyện Phú Vang; Lộc Bổn, Lộc Sơn huyện Phú Lộc; tổ hợp tác trồng thanh trà ở Phong Thu, nuôi ong ở Phong Mỹ  huyện Phong Điền.


Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào thực tiễn đời sống một cách thiết thực, hiệu quả. Thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Hội các cấp đã được nâng lên; sự phối hợp của Hội với các ngành, đơn vị, doanh nghiệp được tăng cường; vị thế, vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị được  khẳng định; “Liên kết 4 nhà” được phát huy trong hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.


Chính vì thế, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp Hội và hội viên nông dân hưởng ứng tích cực và đã có nhiều đóng góp đáng kể. Hội viên, nông dân trong tỉnh đã đóng góp hơn 15,1 tỷ đồng, 15.496 ngày công, làm mới và sửa chửa 87 km đường giao thông nông thôn, sửa chửa, kiên cố hóa 439 km kênh mương và hiến 23.542 m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi ở nông thôn; xây dựng 120 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, đạt 87% chỉ tiêu năm 2018.


Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  đến cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh; gắn với việc tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Hội ND các cấp đã tổ chức hội viên nông dân đăng ký hộ gia đình văn hóa, đã có 100.985 hộ đăng ký, đạt 100% chỉ tiêu TW Hội giao; duy trì sinh hoạt thường xuyên 6 CLB xây dựng nếp sống văn minh đô thị nông thôn.


 Thực hiện Kế hoạch số 165 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh về việc xây dựng mô hình chung về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố Huế thực hiện mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự trị an”; đến nay các đơn vị đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia hiệu quả làm mô hình điểm để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.     


Đến nay, tỉnh Hội tổ chức 04 lớp tập huấn xây dựng NTM cho 200 cán bộ, hội viên tại Quảng Điền, Phú Lộc, Nam Đông, Hương Trà; phối hợp với Sở TN-MT tập huấn bảo vệ môi trường nông thôn và thích ứng với BĐKH tại Lăng Cô-Phú Lộc; cùng Ban Xã hội-TW Hội tổ chức 6 lớp tập huấn BĐG cho 1260 cán bộ, hội viên tại Phú Lộc, Phú Vang, Hương Thủy, Hương Trà, Quảng Điền, Tp Huế.


Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn moeid đi vào chiều sâu, thời gian tới, Hội ND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội và hội viên thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của tỉnh về phát triển nông nghiệp gắn với phong trào thi đua SXKD giỏi; chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng mô hình điểm trong công tác Hội và phong trào nông dân.
 
Thu Hà
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
50.400
50.800
Vàng nhẫn
50.120
50.670
Vàng nhẫn
50.120
50.770
Tỷ giá