Thứ ba, 16/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng
10:34 - 10/06/2021
(Cổng ĐT HND)- Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, đặc biệt là việc xây dựng và kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp Hội, tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 19-NQ/HNDTW về “Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới”. 
Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân nói chung và hội viên nông dân nói riêng

Nghị quyết nêu rõ: “Xây dựng, củng cố, kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc đảm bảo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động nông dân; chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nhất là ở cơ sở… góp phần đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Hội đi nhanh vào cuộc sống”.


Hằng năm, căn cứ Hướng dẫn công tác tuyên truyền của Trung ương Hội, các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy liên quan đến Quy chế hoạt động báo cáo viên, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã cụ thể hóa việc thực hiện Quy chế 518 trong chương trình công tác hằng năm để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp còn triển khai một số văn bản liên quan đến hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng như: Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW ngày 20/4/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”…


Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chú trọng giới thiệu những đồng chí đủ điều kiện tiêu chuẩn để tham gia đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đội ngũ báo cáo viên từ Trung ương đến cơ sở luôn được cấp ủy quan tâm, bổ sung kịp thời, có quy định tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, vị trí, chức vụ nghề nghiệp để đáp ứng nhiệm vụ của báo cáo viên từng cấp; có sự lựa chọn, phân công phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.


Hiện nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cử 04 cán bộ tham gia làm báo cáo viên và cộng tác viên dư luận cấp Trung ương; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh thường là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh hoặc Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, thành phố do các đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, thành phố đảm nhiệm; báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở do Chủ tịch Hội Nông dân cấp cơ sở đảm nhiệm. 


Nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, Trung ương Hội đã chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố chú trọng việc xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội; quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; đẩy mạnh, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; kịp thời khen thưởng cá nhân, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền miệng; đổi mới, nâng cao công tác quản lý hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, bảo đảm công tác tuyên truyền miệng đạt hiệu quả.


Hằng năm, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội đều tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên đề, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ do Ban Tuyên giáo cùng cấp tổ chức. Trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp luôn chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tuyên truyền để mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên được nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền miệng, từ đó phát huy tốt vai trò là nòng cốt trong công tác tuyên truyền của Đảng.


Bên cạnh đó, Hội Nông dân cấp tỉnh và Hội Nông dân cấp huyện hàng năm đều phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, trong đó đưa nội dung công tác tuyên truyền, vận động nông dân, nắm bắt thông tin dư luận thành chuyên đề bồi dưỡng riêng.


 Một số đơn vị làm tốt có thể kể đến như Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 04 Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi với các nội dung: Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; Hội thi tuyên truyền viên giỏi về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên năm 2018; Hội thi tuyên truyền viên giỏi về Bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2013; Hội thi tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Hội Nông dân tỉnh Bình Dương tổ chức thành công 04 lần Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” cấp tỉnh và tham dự Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi” do Trung ương Hội tổ chức ở khu vực Tây Nam Bộ vào năm 2014…


Trong 10 năm, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức và phối hợp tổ chức 1.068 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã giúp cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên các cấp Hội nâng cao kiến thức, kỹ năng, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện.


Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Hội đã chú trọng việc sơ kết, tổng kết thực tiễn quá trình triển khai các hoạt động công tác tuyên truyền miệng nhằm kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo để chỉ đạo nhân rộng. Nhờ vậy, ở nhiều địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình thực sự tiêu biểu, hiệu quả trong công tác truyên truyền, vận động nông dân, vừa đảm bảo việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng được cung cấp, chia sẻ thông tin của hội viên, nông dân.
 
 
Có thể nói, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân nói chung và hội viên nông dân nói riêng. Những vấn đề được hội viên, nông dân quan tâm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của địa phương và của Hội đã được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm bắt và kịp thời phản ánh, kịp thời có những đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp có giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc.
 

Hải Phương
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá