Thứ sáu, 12/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hà Nam: Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội
10:34 - 10/06/2021
(Cổng ĐT HND)- Thời gian qua, Hội ND tỉnh Hà Nam đã luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên và Quy chế họat động báo cáo viên của Đảng, coi đó là một hoạt động quan trọng của công tác tư tưởng, là một trong những biện pháp chủ yếu góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Hoạt động báo cáo viên ngày càng chuyển biến tích cực

Hàng năm, Ban Thường vụ (BTV) tỉnh Hội đã chỉ đạo 100% các cấp Hội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế họat động báo cáo viên của Đảng trong chi bộ và toàn hệ thống Hội đến 100% cán bộ và trên 90 % hội viên nông dân. 

 
Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền (TTV) được BTV tỉnh Hội quan tâm chỉ đạo. Mạng lưới BCV, TTV các lực lượng trực tiếp làm công tác tuyên truyền trong hệ thống Hội được xây dựng từ tỉnh đến cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp luôn được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. 

 
Đến nay, toàn tỉnh có 01 báo cáo viên cấp tỉnh, 6 báo cáo viên cấp huyện và 105 tuyên truyền viên cấp cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện có trình độ chuyên môn, năng lực; được đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ báo cáo viên và công tác tuyên giáo, vì vậy chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.


Ngoài ra còn có gần 800 chi hội trưởng cùng với các đoàn thể trong ban công tác mặt trận của thôn, xóm, các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, chuyên viên các cấp, các ngành thường xuyên tham gia công tác tuyên truyền ở cơ sở. Đồng thời, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp hằng năm được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội, nghiệp vụ về công tác tuyên truyền vànắm bắt tình tình tư tưởng, dư luận xã hội. 

 
Nội dung tuyên truyền  được chỉ đạo thực hiện một cách toàn diện, đa dạng, phong phú hiệu quả; chú trọng thông tin về những văn kiện, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế, những vấn đề mà xã hội và nhân dân quan tâm. Tập trung tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trên địa bàn. Chủ động đổi mới phương pháp cung cấp thông tin theo hướng nâng cao tính thời sự, tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính khoa học và tính thiết thực gắn với thực tiễn địa phương. Quản lý và sử dụng thông tin theo đúng quy định; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước.
 

Công tác tuvên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên ngày càng chuyển biến tích cực, đi theo hướng nhận diện cụ thể. Trong 3 năm trở lại đây các cấp Hội tích cực tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân. BTV tỉnh hội đã hướng dẫn các cấp Hội triển khai và khảo sát các nội dung cần đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với đại diện cán bộ, hội viên nông dân. 

 
Từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã  có 100% các huyện, thị, thành hội tham mưu cho Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình tổ thành công cuộc đối thoại cấp huyện, thị xã, thành phố; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn được 42 cơ sở hội tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy xã với cán bộ, hội viên nông dân tại các xã, phường, thị trấn. Tại các cuộc đối thoại chính quyền các cấp đã trực tiếp trả lời các ý kiến của nông dân tại Hội nghị và các đồng chí cấp ủy kết luận các vấn đề, các việc cụ thể đối với tửng vấn đề mà nông dân có ý kiến giao cho chính quyền và các ngành chức năng tiếp tục giải quyết trong gian nhất định.

 
Việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội của cộng tác viên được thực hiện thường xuyên; hằng tháng các cấp Hội có báo cáo tổng hợp tình hình nông dân và những kiến nghị, đề xuất về cấp ủỵ đảng qua UBMTTQ và Ban Dân vận cùng cấp.

 
Công tác tổ chức quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở từng bước đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả; hàng năm, hàng quý và hàng tháng các cấp Hội đã xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng, các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đưa nhanh nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; góp phần ổn định tình hình tư tưởng chính trị, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít... 
 
 

Phương Thảo
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá