Thứ sáu, 27/05/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Tuyên truyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống
10:34 - 10/06/2021
(Cổng ĐT HND)- Sáu tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã tổ chức được 62.097 cuộc tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp,nông dân, nông thôn và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân. 
Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Phạm Tiến Nam kiểm tra tình hình thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân tại Hải Dương

Đồng thời, Hội Nông dân các cấp đã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn về công tác tổ chức triển khai và kết quả các hoạt động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng …


Các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam và Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; những mục tiêu, định hướng cụ thể các hoạt động Hội và phong trào nông dân trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo. Đặc biệt là việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh xây dựng Chi Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; Nghị quyết số 05 về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 06 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 10, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VII) về Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025, Đề án 03-ĐA/HNDTW ngày 12/7/2020 về nâng cao vai trò Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020-2025.   


Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân; tiếp dân, tham gia hòa giải và giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp Hội phối hợp thực hiện kịp thời ngay tại cơ sở, không để tình hình diễn biến phức tạp. Hội Nông dân các cấp tích cực phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTG ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.


Trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, các cấp Hội đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành tập trung tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh dự bị động viên, dân quân tự vệ; tuyên truyền về biển, đảo; thông tin đối ngoại; công tác cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; Luật Biên giới quốc gia, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mua bán người; an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội …


Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực phát hiện, cung cấp các thông tin, các dấu hiệu vi phạm của các loại tội phạm cho chính quyền, công an, bộ đội, biên phòng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời góp phần giữ gìn an ninh trật tự …  


Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Hội đã tổ chức được 62.097 cuộc tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp,nông dân, nông thôn và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Hội Nông dân.
 

Hải Lâm
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá