Thứ tư, 14/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Hà Tĩnh: Vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển văn hóa xã hội, xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường
08:04 - 24/11/2020
(Cổng ĐT HND)- Những năm qua, các cấp Hội đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; khơi dậy sức dân, phát huy tốt vai trò chủ thể, nòng cốt của người nông dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. 
Đến nay các cấp Hội đã trực tiếp vận động, hỗ trợ cải tạo và chỉnh trang 407.000 vườn tạp; xây dựng 3.000 vườn mẫu, trên 298 khu dân cư NTM kiểu mẫu


Hội đã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn diện cho nông dân, nông thôn nắm vững mục đích, ý nghĩa của chương trình, từ đó xác định nông thôn mới là “Dân biết, dân bàn, dân tham gia đóng góp, dân thực hiện và dân hưởng thụ”.
 
 
Được tỉnh giao nhiệm vụ đóng vai trò nòng cốt trong tham gia xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, các cấp Hội tiến hành tham mưu ban hành bộ tiêu chí cụ thể cho mỗi vườn mẫu và khu dân cư kiểu mẫu, tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng. Trong quá trình thực hiện, các cấp Hội tiếp tục tham mưu các nội dung như: Đổi mới các hình thực tuyên truyền vận động tổ chức cuộc thi về chủ đề “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về nông nghiệp, như: “Nông nghiệp - Nông thôn”, “Chuyện làng quê”, “Nông thôn mới”, "Đến với làng quê kiểu mẫu", “Nông thôn ngày mới”, “Câu chuyện sản phẩm” với các phóng sự, tọa đàm, trao đổi tập trung vào chủ đề xây dựng NTM; tổ chức các cuộc thi như: Cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, thi sáng tác thơ xây dựng nông thôn mới, sử dụng các mạng xã hội để tuyên truyền; phát động phong trào tình nguyện giúp đỡ NTM của cán bộ, hội viên, nông dân “Ngày thứ 7 nông thôn mới”...
 
 
Hội đã tuyên truyền đến từng ngõ, gõ từng nhà, vừa tổ chức vận động giúp đỡ vừa góp ý, định hướng cho hội viên quy hoạch, sản xuất đồng thời tranh thủ các chính sách hỗ trợ của tỉnh để sau khi cải tạo liền bắt tay vào sản xuất không để vườn hoang.
 
 
Cán bộ Hội và hội viên tiêu biểu là nhân tố gương mẫu nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tích cực hưởng ứng, tham gia trong chương trình cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu theo chủ trương của tỉnh, trước hết là hưởng ứng thực hiện việc cải tạo từ vườn tạp của gia đình mình. Hội trực tiếp hướng dẫn cụ thể cho từng hộ quy hoạch lại vườn, xóa những cây không có giá trị kinh tế, tư vấn đưa các loại cây, con vào sản xuất phù hợp cho từng đối tượng. Hội còn phát động phong trào, huy động hội viên đóng góp ngày công giúp nhau trong công tác cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu; tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn, các lớp tập huấn giúp hội viên, nông dân tiếp cận với KHKT để áp dụng trong sản xuất và chăn nuôi.
 
 
Với những cách làm cụ thể, đến nay các cấp Hội đã trực tiếp vận động, hỗ trợ cải tạo và chỉnh trang 407.000 vườn tạp; xây dựng 3.000 vườn mẫu, trên 298 khu dân cư NTM kiểu mẫu; nhiều khu dân cư đã trở thành vùng quê “Trù phú - An lành”, là nơi đáng sống.
 
 
Bên cạnh đó, Hội ND các cấp đã tập trung phối hợp triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp tuyên truyền, vận động nông dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Hàng năm, các cấp Hội tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng. Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ nông dân đã bài trừ mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự xã hội ở địa phương.
 
 
Cùng với đó, Hội đã phát động và duy trì các hoạt động tổng dọn vệ sinh môi trường 2 lần/tháng tại các khu dân cư, khu vực công cộng, vận động hội viên tham gia thu gom, phân loại, xử lý rác thải kết hợp ủ phân vi sinh tại hộ gia đình và xây dựng các thùng đựng, xử lý rác thải từ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các xứ đồng... Kết quả hàng năm tỷ lệ gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa đạt trên 85%.
 
 
Phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào của Hội đã góp phần làm thay đổi nhận thức, tư duy và hành động cũng như phát huy tốt vai trò chủ thể, nòng cốt của hội viên, nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới; đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân được nâng lên; diện mạo mới ở các miền quê ngày càng khởi sắc.
Hải Thanh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá