Thứ năm, 29/10/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
19:16 - 18/08/2020
(Cổng ĐT HND)- Sáng nay (18/8), tại Hà Nội đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: “Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đạo đức, lối sống, phong cách vì mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Thào Xuân Sùng khẳng định thành công của Đại hội sẽ là điều kiện, tiền đề thực hiện tốt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng


Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ cùng 120 đại biểu đại diện cho gần 286 đảng viên của Đảng bộ cơ quan.


Đại hội đã tín nhiệm bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa IX nhiệm kỳ 2020- 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Trần Mạnh Hoài tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội NDVN.
Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN lần thứ IX có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020), rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó thảo luận và quyết định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa VIII, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN đề nghị các đại biểu nêu cao ý thức tổ chức, tinh thần trách nhiệm để góp sức mình vào sự thành công của Đại hội. Sự thành công của Đại hội sẽ là điều kiện, tiền đề thực hiện tốt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, khẳng định ngày càng rõ hơn vai trò, vị trí của Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại và đưa đất nước ta vững bước trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.


Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa Đảng ủy cơ quan với Đảng đoàn, Tập thể lãnh đạo cơ quan Trung ương Hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mà trọng tâm là lãnh đạo xây dựng Hội NDVN ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp.


Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới và quan tâm tăng cường, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; triển khai thực hiện có chất lượng việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN khóa IX nhiệm kỳ 2020- 2025

Đảng ủy cơ quan và các cấp ủy trực thuộc thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thực hiện trách nhiệm nêu gương, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị và quy chế dân chủ cơ sở; đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Hầu hết cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn tự rèn luyện, tự bảo vệ mình trong sạch về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và nêu cao ý thức tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Thực hiện Kết luận số 120 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, Đảng ủy cơ quan đã cử 66 quần chúng ưu tú tham gia các lớp học nhận thức về Đảng, 59 đảng viên dự bị tham gia lớp đảng viên mới, 55 đồng chí là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy cơ sở; 43 đồng chí tham gia các lớp trung cấp lý luận chính trị; 32 đồng chí tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị; 04 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Đặc biệt, Đảng ủy đã phối hợp với Đảng đoàn tổ chức bồi dưỡng về phương pháp luận và kỹ năng công tác dân vận trong khảo sát, nghiên cứu, biên soạn văn bản do đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội trực tiếp truyền đạt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Trung ương Hội.


Đảng ủy cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, theo phương châm kết hợp giữa “xây” và “chống” mà trọng tâm là coi trọng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh chống các biểu hiện “Suy thoái”, “Tự diễn biến”,“Tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo được sự nhận thức ngày càng sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.Trong chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã chú trọng kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Nhiệm kỳ 2020-2025, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đòi hỏi Đảng bộ phải tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đạo đức, lối sống, phong cách, lề lối làm việc nhằm đổi mới toàn diện các nội dung và phương thức lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025.Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025:
- 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.
- 100% đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
-Trên 95% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Hằng năm, kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào Đảng trở lên, mục tiêu cả nhiệm kỳ kết nạp trên 50 quần chúng ưu tú vào Đảng; tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề tối thiểu 04 chi, đảng bộ trực thuộc trở lên.
-  Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan phấn đấu hằng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
-Hằng năm, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh...
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ- Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội NDVN trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đồng chí đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Hội cần phối hợp với các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương nhiều hơn để tăng sức lan tỏa của Hội. Đặc biệt, cần nâng cao công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, định kỳ; cùng với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng chí Thào Xuân Sùng tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN khóa IX nhiệm kỳ 2020- 2025 

Sau khi nghe trình bày dự thảo, 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.


Bế mạc Đại hội, đồng chí Thào Xuân Sùng khẳng định: Sau hơn một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao của toàn thể đại biểu tham dự, Đại hội đã hoàn thành tốt toàn bộ nội dung chương trình.
 

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và kiểm điểm Đảng bộ Ban Chấp hành khóa VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đã tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, hy vọng rằng Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh các văn kiện Đại hội và thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trong thời gian tới.
 

Bùi Nhuần
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
55.950
56.400
Vàng nhẫn
53.550
54.050
Vàng nhẫn
53.550
54.150
Tỷ giá