Thứ tư, 26/02/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020:
Đảng bộ đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt
17:21 - 18/01/2020
(Cổng ĐT HND) - Sáng nay (18/1) tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội NDVN tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Thào Xuân Sùng- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Hội NDVN chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Thào Xuân Sùng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hãy đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.


Khai mạc Hội nghị Bí thư Đảng ủy cơ quan, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng khẳng định: Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng để chúng ta kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 với trọng tâm là chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Năm 2019, Ban Chấp Đảng bộ cơ quan đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng bám sát nhiệm vụ chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng như trên các mặt công tác của từng ban, đơn vị. Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội.


Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được Đảng ủy và các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cấp ủy cho phù hợp và thống nhất với tổ chức, bộ máy chính quyền, tạo điều kiện để các tổ chức Đảng sớm ổn định hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác cán bộ, quy hoạch, bổ sung, kiện toàn cấp ủy các cấp, công tác phát triển Đảng và nghiệp vụ đảng viên tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, đúng quy định.

04 đồng chí đảng viên của Đảng bộ được vinh dự trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Hội đạt kết quả toàn diện, có nhiều đổi mới, khởi sắc, theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, quyết liệt, hiệu quả, sát cơ sở, tập trung bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên, nông dân. 


Năm 2019, Đảng ủy cơ quan và các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành các Chương trình công tác năm 2019 báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của cấp ủy cấp mình theo tiến độ đề ra. Tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, Trung ương 10, Trung ương 11 khóa XII và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và tuyên truyền theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhất là triển khai chuyên đề năm 2019; đặc biệt tập chung triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong Đảng bộ cơ quan.

Các đảng viên tham dự Hội nghị

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng tiếp tục được Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng Hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.  Năm 2019, Đảng ủy cử 10 đảng viên mới tham dự lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và cử 18 quần chúng ưu tú tham dự lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng; cử các đồng chí cấp ủy viên trực thuộc tham dự các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác xây dựng Đảng theo quy định.


Trong năm, Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; tổ chức thực hiện đúng, đủ các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra: Tiến hành 01 cuộc kiểm tra đối với 01 đảng bộ bộ phận (trong đó kiểm tra 05 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận) và 02 cuộc giám sát đối 02 chi bộ trực thuộc Đảng bộ; giải quyết 01 đơn tố cáo đối với đảng viên thuộc diện Đảng ủy cơ quan quản lý.


Qua kiểm tra, giám sát đã ban hành các thông báo kết luận cụ thể, rõ ràng về ưu điểm, nhược điểm để từ đó các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát phải rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, xây dựng đảng bộ bộ phận, chi bộ ngày càng tốt hơn. Về cơ bản các đảng bộ bộ phận, chi bộ đã chủ động thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình. Nội dung bám sát sự chỉ đạo định hướng của cấp ủy cấp trên về kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, đại diện các chi bộ, Đảng bộ bộ phận đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Về cơ bản các tham luận của các đại biểu đã thống nhất cao với dự thảo báo cáo đánh giá cũng như phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020.


Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị: Đảng ủy cơ quan, các Đảng ủy bộ phận và chi ủy lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thi đua phấn đấu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN và 03 Nghị quyết về công tác xây dựng Hội NDVN trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác chuẩn bị đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận và đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tập trung xây dựng và quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết của Trung ương Đảng và Đảng ủy khối; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung 4 (khóa XII). Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của mỗi đảng viên.


Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Kế hoạch số 02-KH/ĐU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 01-HD/ĐU về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Nâng cao nhận thức của cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là bí thư chi bộ, đảng bộ bộ phận về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.


Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên; bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng, đoàn viên ưu tú; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 của cán bộ, đảng viên để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bùi Nhuần
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
46.500
47.400
Vàng nhẫn
46.250
47.350
Vàng nhẫn
46.250
47.450
Tỷ giá