Thứ tư, 24/04/2019 (GMT+7)
Giá nông sản
Hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho Đại hội VII Hội NDVN
12:31 - 04/11/2018
(Cổng ĐT HND)- Sáng nay (4.11), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN lần thứ 17 (khóa VI) tiếp tục làm việc.
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII.


Hội nghị đã họp bàn công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phát biểu thảo luận của các đại biểu. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Thào Xuân Sùng chủ trì Hội nghị.
 
 
Hội nghị đã thống nhất tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, nhất trí thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 do Ban Thường vụ Trung ương Hội chuẩn bị với số lượng 119 đồng chí. Trong đó, số lượng ủy viên chuyên trách tại cơ quan Trung ương Hội là 35 đồng chí, chiếm 29,4%; các đồng  chí là Chủ tịch Hội ND các tỉnh, thành phố là 63 đồng chí, chiếm 52,9%; khối các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương là  05 đồng chí, chiếm 4,2%; khối doanh nghiệp là 05 đồng chí, chiếm 4,2%; khối các nhà khoa học là 05 đồng chí, chiếm 4,2%; cán bộ HTX đại diện cho 03 vùng  miền  là 03 đồng chí, chiếm 2,5%; hội viên tiêu biểu là  nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp  tỉnh trở  lên đại diện cho 3 vùng miền là 03 đồng chí, chiếm 2,5%.
 
 
Căn cứ Đề án Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII, Hội nghị đã tiến hành ghi phiếu giới  thiệu nhân sự cụ thể tham gia Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 để trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII xem xét, bầu cử.
 
 
Hội nghị cũng nhất trí  thông qua Đề án Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 với số lượng ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN là 21 đồng chí, số lượng các đồng chí Thường trực Trung ương Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 là  6 đồng chí, gồm đồng chí Chủ tịch và  5 Phó Chủ tịch.  
 
 
Căn cứ Đề án Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII, Hội nghị đã tiến hành ghi phiếu giới thiệu nhân sự cụ thể tham gia Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội.
 
 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, nghiêm túc của các đại biểu.
 
 
Chủ tịch nhấn mạnh, sau Hội nghị này, các tiểu ban văn kiện, sửa đổi Điều lệ, tổ chức phục vụ, tuyên truyền khánh tiết khẩn trương và tập trung cao cho việc hoàn thiện các nội dung công tác được giao.
 
 
Hai là, các ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội, Chủ tịch Hội ND các tỉnh, thành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ công tác năm 2018, trong đó chú ý làm tốt công tác quản lý thu chi ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công và hoàn thiện cơ chế quản lý của các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân theo tinh thần hội nghị lần này để chuẩn bị tốt cho việc tổng kết Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.
 
 
Ba là, các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội và Chủ tịch Hội ND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện chuẩn bị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân 2018 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Chủ tịch đề nghị các đại biểu sâu sát cơ sở và nắm chắc tình hình nông dân để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội.
 
 
Sau khi nghe dự thảo Nghị quyết Hội nghị, 100% đại biểu nhất trí thông qua.
Quang Huy
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
36.100
36.270
Vàng nhẫn
36.050
36.450
Vàng nhẫn
36.050
36.550
Tỷ giá
EUR
26573.49
GBP
30168.2
USD
23270