Thứ tư, 27/03/2019 (GMT+7)
Giá nông sản
Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 T.Ư: Tiếp tục hỗ trợ, nâng cao đời sống nông dân
19:28 - 10/08/2018
(Cổng ĐT HND) – Chiều nay (10.8), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương đã họp đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội NDVN  trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2020” năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời thông báo Quyết định số 135 – QĐ/TW của Ban Bí thư về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án.
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực và đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư tham gia Ban Chỉ đạo Đề án.


Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam đã thông báo Quyết định số 135 – QĐ/TW ngày 7.5.2018 của Ban Bí thư về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61; Báo cáo danh sách Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61 của Ban Dân vận TƯ. Theo đó, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN được phân công làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo; trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện KL 61 và QĐ 673 trên cả nước
Trình bày dự thảo kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 năm 2018, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng cho biết, năm 2018 sẽ tiếp tục tập trung xây dựng dự thảo Đề cương Đề án “Xây dựng người nông dân mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập”;  tổ chức 11 đoàn kiểm tra việc thực hiện KL 61 và QĐ 673 ở 9 tỉnh, thành còn lại.


Các thành viên trong Ban Chỉ đạo Đề án 61 TƯ đều nhất trí cao với  7 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong năm 2018. Tiếp thu những ý kiến đóng góp, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng cho rằng  cần cụ thể và bám sát Đề án trong quá trình triển khai hoạt động nhằm tăng tính hiệu quả.


Đối với các Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng khẳng định, cùng với công tác dạy nghề, các Trung tâm còn lại đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư nông nghiệp, chuyển giao công nghệ; hướng dẫn, hỗ trợ ND xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, nhất là hỗ trợ thành lập các HTX kiểu mới. Đây là công cụ hữu hiệu để Hội ND thực hiện 3 nội dung quan trọng trong Đề án 61. Đổi mới theo phương pháp tập huấn thực hành, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giúp nông dân có thể làm giàu tại mảnh đất quê hương theo tiêu chí “Ly nông bất ly hương”.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực phát biểu tại Hội nghị

“Thêm vào đó, cần đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền cho hội viên, nông dân hiểu rõ hơn về lợi ích của kinh tế hợp tác, vận động hội viên, nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm để chuyển dần từ kinh tế hộ sang kinh tế hợp tác góp phần hội nhập với xu thế chung của nền nông nghiệp thế giới.” -  Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.


Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673, từ năm 2017 đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức 8 Đoàn kiểm tra việc thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 tại 14 tỉnh. Qua kiểm tra, các tỉnh đã kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; tỉnh Lào Cai đã cấp bổ sung từ ngân sách 2 tỷ đồng và 3 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa cho Quỹ HTND tỉnh.

 
Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Phó Chủ tịch Hội NDVN Phạm Tiến Nam khẳng định, năm 2017, Ban Chỉ đạo Đề án 61 T.Ư và cấp ủy, chính quyền Ban Chỉ đạo Đề án 61 các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc triển khai KL 61 và Quyết định 673 (QĐ).

 
Cụ thể, ở T.Ư đã tham mưu giúp Ban Bí thư kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 T.Ư: Đề nghị chỉ định đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thay đồng chí Lại Xuân Môn. Đến nay, có 46 tỉnh, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61.


Quỹ HTND các cấp từ năm 2017 đến nay tăng trưởng đạt 576,675 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ HTND T.Ư được ngân sách cấp bổ sung 50 tỷ đồng, Quỹ HTND các cấp Hội địa phương tăng hơn 526 tỷ đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt 2.909,807 tỷ đồng. Nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp nông dân liên kết, hợp tác tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống, góp phần tích cực xây dựng NTM và ổn định chính trị, anh ninh, trật tự ở nông thôn.


Các cấp Hội trực tiếp tổ chức 357 lớp tập huấn kiến thức về kinh tế tập thể cho 18.039 lượt cán bộ Hội; phối hợp với các ngành tổ chức 95 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 4.750 cán bộ, thành viên Hợp tác xã, Tổ hợp tác; hướng dẫn thành lập 4.101 mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu quả .


Về thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây mới các Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân, năm 2017 Chính phủ tiếp tục cấp 117.67 tỷ đồng, bốtrí cho 29 dự án đã và đang thực hiện; có 20/35 dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hoàn thành và đưa vào sử dụng bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, các cấp Hội NDVN đã tích cực mở rộng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; vận động hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể.
 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 T.Ư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong thực hiện KL 61, QĐ 673 năm 2017 đến nay, nhất là sự nỗ lực, tích cực, chủ động vào cuộc của các cấp Hội NDVN.
 
 
Đồng thời yêu cầu: Từ nay đến cuối năm 2018, Hội NDVN cần thể hiện rõ vai trò đại diện, tăng cường các hoạt động có trọng tâm trọng điểm, đặt ra mục tiêu cụ thể từ thấp đến cao nhằm hỗ trợ ND một cách tối đa. Bởi cốt lõi của KL 61, QĐ 673 là nhằm nâng cao đời sống nông dân từ không gian sống đến phát triển kinh tế. Nghiên cứu tính linh hoạt và hiệu quả của nguồn vốn Quỹ HTND sao cho phù hợp với tình hình mới nhằm hỗ trợ cho các tổ, nhóm hợp tác xây dựng các mô hình Hợp tác xã, Tổ hợp tác hoạt động hiệu quả. Đối với công tác đào tạo nghề, cần bắt kịp xu thế quản lý đầu vào và đầu ra trong công tác dạy nghề sao cho linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tiễn; tập trung hỗ trợ  cho các tổ, nhóm nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.


Trưởng Ban Dân vân TƯ Trương Thị Mai cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án vào năm 2019 và xây dựng kế hoạch tham mưu, đề xuất với Ban Bí thư ban hành văn bản mới trong việc triển khai Đề án 61 giai đoạn 10 năm tiếp theo.

 

Hoàng Minh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
36.670
36.790
Vàng nhẫn
36.660
37.060
Vàng nhẫn
36.660
37.160
Tỷ giá
EUR
26765.02
GBP
30725.17
USD
23250