Thứ sáu, 20/07/2018 (GMT+7)
Giá nông sản
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh:
Ghi nhận, đánh giá cao, hoan nghênh phong trào thi đua của Hội và giai cấp nông dân
16:20 - 09/09/2015
(Cổng ĐT HND)- Sáng 4.9, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ IV  Hội Nông dân Việt Nam.
Đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao phong trào thi đua của Hội


Đồng chí Lê Hồng Anh  đánh giá, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các cấp Hội Nông dân đã có nhiều đổi mới, có sức lan tỏa thu hút hàng triệu cán bộ, hội viên, nông dân tham gia, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội và tính nhân văn cao đẹp.


Cùng với những chế độ, chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nông dân đã khích lệ mỗi người nông dân có ý thức và quyết tâm không cam chịu đói nghèo, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, cho gia đình mà còn góp phần làm cho nông dân đoàn kết, gắn bó với nhau, đùm bọc chia sẻ, giúp nhau cách thức làm ăn, vươn lên trong cuộc sống, tình làng, nghĩa xóm ngày càng được cố kết bền chặt hơn.


Phong trào thi đua nói chung và 3 phong trào thi đua lớn của Hội Nông dân phát động đã thu hút hàng triệu hộ nông dân tham gia, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi (có 4,2 triệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp), đã có nhiều mô hình sản xuất với quy mô lớn  tạo thu nhập hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng mỗi năm và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động; đã tạo việc làm tại chỗ  cho hơn 12,6 triệu lượt lao động, trong đó 4,1 triệu lượt lao động có việc làm thường xuyên, hơn 8,5 triệu lượt lao động có việc làm theo thời vụ, giúp hơn 160 nghìn hộ nông dân thoát nghèo, trên 1,4 triệu hộ nghèo cải thiện điều kiện nhà ở.


Các cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia hoạt động xã hội , nhân đạo, từ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, vườn tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp đỡ đồng bào ở vùng bị thiên tai có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Hàng triệu hội viên nông dân tham gia phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, hiến 24,7 triệu m2 đất, đóng góp trên hai ngàn tỷ đồng, 29 triệu ngày công để xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân đã tích cực vận động hội viên, nông dân thực hiện phong trào  toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới, hàng năm có gần 10 triệu hộ nông dân  đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó có 9 triệu hộ đã đạt danh hiệu này. Các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân, tích cực tham gia vào công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới, hải đảo, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...


Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng... được Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân Việt Nam khen thưởng. Đặc biệt 11 tập thể và 300 cá nhân được tôn vinh và khen thưởng ngày hôm nay là những tập thể và cá nhân tiêu biểu cho tinh thần lao động cần cù, năng động, sáng tạo, có ý chí, hoài bão, khát vọng làm giàu và ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, không cam chịu đói nghèo, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và chia sẻ, giúp đỡ mọi người, nhất là  những người có hoàn cảnh khó khăn để cùng vươn lên thoát nghèo và trở thành khá, giàu. Đó là đại diện của lớp người nông dân mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế; thực sự là những bông hoa đẹp ngày càng tô thắm thêm truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của người Việt Nam nói chung và nông dân Việt Nam nói riêng.


Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện từng địa phương; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, hướng hoạt động về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, tăng cường tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, vật tư nông nghiệp, kiến thức, phương pháp mới, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân, nông dân.


Những thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua đã khẳng định: Vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam đã thực sự là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; đoàn kết trong nông dân và tổ chức Hội ngày càng củng cố vững mạnh, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao và hoan nghênh kết quả các phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân nước ta đã đạt được trong 5 năm qua. Trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:


1- Tiếp tục quán triệt Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các cấp Hội cần phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội Nông dân.


2- Đảng và Nhà nước ta luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tọc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Vì vậy, trong thời gian tới các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất là kỷ niệm các sự kiện trong đại của đất nước, các dịp đại hội Đảng bộ các cấp để tổ chức các đợt thi đua cụ thể với các hình thức thi đua đa dạng, phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, không phô trương, hình thức.

Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi để nông dân không chỉ tai nghe mà mắt nhìn thấy thực tế, tạo ra sức hấp dẫn để học tập, làm theo. Kịp thời phát hiện, xây dựng, tổng kết, phổ biến nhân rộng nhiều điển hình, nêu gương người tốt, việc tốt, khen thưởng kịp thời, tạo sức lan tỏa rộng hơn, chất lượng hơn.


3 - Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua, không ai khác chính là người nông dân, chủ nhân của phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và cũng là người trực tiếp hưởng thụ kết quả từ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; trong đó các bác, các đồng chí tiếp tục đi đầu, tỏa sáng hơn nữa, phát huy vai trò điển hình tiên tiến, cống hiến nhiều sức lực, trí tuệ, có cách làm sáng tạo, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản; chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá, giàu; người khá, giàu thì giàu thêm”.


4 - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh làm “trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm thực tế, tâm huyết với công tác Hội để lãnh đạo và tổ chức tốt các phong trào thi đua.


5 - Các cấp Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Kết luận số 61-Kl/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn; hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tổ chức liên doanh, liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản để nâng cao giá trị của sản phẩm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho nông dân, tạo ra bước đột phá mới trong công tác Hội và phong trào nông dân thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế. Góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài như mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đề ra.

Tú Linh
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016 (Phần 4)

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
36.610
36.790
Vàng nhẫn
34.900
35.300
Vàng nhẫn
34.900
35.400
Tỷ giá
EUR
26978.21
GBP
30153.07
USD
23090

Ý KIẾN THĂM DÒ

Bạn thấy giao diện mới thế nào?
Rất đẹp
Không đep lắm nhưng nội dung phong phú
Cũng bình thường thôi
Rất xấu
BIỂU QUYẾT