Thứ sáu, 12/08/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Hội Nông dân Việt Nam tham gia tổ chức lại sản xuất ở nông thôn
15:56 - 23/09/2021
(Cổng ĐT HND) - Với vị trí, tính chất là một tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân, Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) có trách nhiệm tham gia vào quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và tổ chức lại sản xuất ở nông thôn theo chủ trương của Đảng và nhà nước. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, bài viết này đề xuất một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp Hội NDVN tham gia vào quá trình tổ chức lại sản xuất ở nông thôn trong những năm sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn- UV.Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế TW Hội NDVN (người cầm cặp xanh) trong buổi ra mắt chi Hội ND nghề nghiệp trồng hoa kiểng tỉnh Đồng Tháp

Một là, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: (1) Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân về bản chất, vai trò của KTTT, nhất là hợp tác xã kiểu mới trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. (2) Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội và nguồn nhân lực phát triển KTTT để thực hiện tốt công tác tư vấn, hướng dẫn thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác. (3) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, xây dựng và nhân rộng các mô hình KTTT trong nông nghiệp, đặc biệt là mô hình “3 trong 1” (chi Hội ND nghề nghiệp – Hợp tác xã kiểu mới – Doanh nghiệp).

 
Hai là, tổ chức liên kết trong sản xuất kinh doanh: (1) Đối tượng liên kết: Liên kết giữa 4 nhà (nhà nước- nhà nông- nhà khoa học- nhà doanh nghiệp); liên kết giữa nông dân với nông dân thông qua 2 hình thức (tổ Hội nghề nghiệp, chi Hội nghề nghiệp và hình thức phát triển cao hơn là tổ hợp tác và hợp tác xã). (2) Nội dung liên kết để hỗ trợ nông dân (bao gồm: Phương án, đề án, kế hoạch sản xuất kinh doanh; tài chính, nguồn vốn, tín dụng; chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh; hỗ trợ các yếu tố đầu vào; dạy nghề, đào tạo nghề; chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thu hoạch, chế biến, tem nhãn và bao bì sản phẩm; đăng ký mã số vùng trồng, truy suất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý; tìm thị trường, tiêu thụ nông sản... (3) Cung cấp thông tin về sản xuất, thị trường, giá cả nông sản...

 
Ba là, tập trung xây dựng và phát triển các chi Hội ND nghề nghiệp, tổ Hội ND nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng”: (1) Đổi mới mô hình tổ chức, phương thức tập hợp hội viên, nông dân. (2) Bồi dưỡng, hỗ trợ những cá nhân xuất sắc, những nhân tố điển hình trong việc đổi mới tư duy sản xuất, tự lực, tự thân, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có khả năng dẫn dắt đông đảo hội viên, nông dân cùng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. (3) Tạo lập nhanh các yếu tố tiền đề thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã.  

 
Bốn là, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp. Chủ trương thúc đẩy khởi nghiệp được Chính phủ khởi sướng, phát động sau Đại hội XII của Đảng với mục tiêu, khẩu hiệu “Xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo”. Trong nội hàm “kiến tạo” bao hàm ý nghĩa “khởi nghiệp”, “khởi sự”, “kiến thiết”, “sáng tạo”, “đổi mới”. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã nghiên cứu bài học kinh nghiệm thành công của Israel – đất nước được coi là “Quốc gia khởi nghiệp” với rất nhiều “lồng ấp khởi nghiệp”. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025", thì phong trào khởi nghiệp đã phát triển, lan rộng trong nhiều thành phần, đối tượng. Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành Đề án số 03-ĐA/HNDTW về Nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020-2025. Trong đó, tập trung các nhóm giải pháp sau:


(1) Tuyên truyền về chủ trương khuyến khích và thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo. Xác định khởi nghiệp (ở quy mô nhỏ là đầu tư sản xuất ở mọi ngành nghề, lĩnh vực trong nông nghiệp, nông thôn; quy mô lớn là thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã) là động lực của sự phát triển. Với khát vọng xây dựng một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, phát huy giá trị cốt lõi của Tinh thần việt, Văn hóa Việt, Sức mạnh Việt, tham khảo ý nghĩa thông điệp từ Giấc mơ Mỹ, Khát vọng Đại Hàn, Ý chí Đức, Tinh thần chiến binh và tư duy toàn cầu của Người Do Thái ... càng thấy cần thúc đẩy quyết tâm khởi nghiệp của hơn 10 triệu hội viên, nông dân cả nước.(2) Tổ chức các hoạt động trợ giúp nông dân khởi nghiệp, sáng tạo: Tập huấn kỹ năng lập dự án, đề án phát triển sản xuất, kinh doanh và quản trị thực hiện dự án; hỗ trợ vốn, tín dụng, tài chính, đào tạo nghề; các yếu tố đầu vào cho sản xuất; Marketing, xúc tiến thương mại, tìm thị trường đầu ra ổn định cho nông sản...


Năm là, tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

 
Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản đứng thứ 15 thế giới (năm 2019, 2020 đều đạt trên 41 tỷ USD). Nhưng cũng là nước nhập khẩu nông sản lớn (năm 2020 là trên 26 tỷ USD). Từ nhiều năm nay, với tổng sản lượng từ 70 - 80% thị phần, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam (đứng thứ 2 là Mỹ, khoảng 5%). Việc xuất khẩu nông sản hiện nay phải tuân thủ những điều kiện, yêu cầu khắt khe hơn trước, trong đó có 2 yêu cầu quan trọng là có mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

 
Do vậy, cần tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sản xuất đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang từng thị trường, đặc biệt là các thị trường lớn; tổ chức nông dân liên kết sản xuất để mở rộng quy mô, nâng cao sản lượng, chất lượng từng ngành hàng, sản phẩm để tăng sức cạnh tranh; Hướng dẫn hội viên, nông dân sản xuất theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn VietGap, Global Gap, đảm bảo sản xuất an toàn, chất lượng.  

 
Sáu là, chủ động hỗ trợ nông dân chuyển đổi số và tham gia vận hành trong nền kinh tế số.

 
Đại hội XIII đặt ra mục tiêu đến năm 2025 kinh tế số chiếm 20% và đến năm 2030 sẽ chiếm 30% trong cơ cấu kinh tế. Việt Nam đang trong giai đoạn thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Trong bối cảnh đó, mặc dù tỷ trọng kinh tế nông nghiệp chỉ chiếm 15%, nhưng Việt Nam vẫn là nước có lực lượng lao động rất lớn, khoảng gần 20 triệu người (chiếm hơn 32% lực lượng lao động xã hội); nông nghiệp Việt Nam vẫn được coi là trụ đỡ của nền kinh tế; số người dân sống ở nông thôn vẫn chiếm trên 60%. Vì vậy, việc định hướng và hỗ trợ nông dân chuyển đổi số và tham gia vận hành trong nền kinh tế số là cần thiết và cấp bách.

 
Trước mắt, các cấp Hội cần: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền về đặc điểm, tính ưu việt và xu hướng phát triển của nền kinh tế số. (2) Nghiên cứu và hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia quá trình chuyển đổi số, hình thành thói quen sử dụng Smart phone và kỹ năng tương tác trên mạng Intenet. (3) Kiến nghị các chính sách về hạ tầng kỹ thuật số, tăng độ phủ sóng 4G, 5G và giảm cước các dịch vụ viễn thông, Intenet. (4) Định hướng và dẫn dắt hội viên, nông dân sử dụng dịch vụ thương mại điện tử, tiếp thị, quảng cáo, maketing, tiêu thụ nông sản hàng hóa online...

 
Bảy là, tham gia phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn dựa trên ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp thông minh.

Nguyễn Khắc Toàn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá