Thứ ba, 13/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng: Tăng nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới
09:22 - 05/11/2020
Chiều ngày 4/11, tại TP Đà Nẵng, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Đinh Khắc Đính, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Vũ Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Cao Hoàng Sơn, Quyền Vụ Trưởng Vụ địa phương 2, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đỗ Thịnh, Phó Vụ Trưởng phụ trách T26, Ban Dân vận Trung ương...

 

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Nguyên Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng, thành viên Hội đồng lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên, doanh nghiệp, HTX và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Khắc Đính, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 

Với ý nghĩa đó, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN tổ chức 6 hội nghị tại 6 cụm thi đua để đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện nhằm tập hợp, phát huy trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, cán bộ, hội viên, nông dân tham gia đóng góp với Đảng, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Toàn cảnh hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức


Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng chí Đinh Khắc Đính, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung tham gia góp ý, làm rõ thêm những nội dung sau:

 

Thứ nhất: Vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những thành tựu và tồn tại, hạn chế của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
 

Thứ 2: Về vai trò chủ thể của nông dân, các giải pháp để nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
 

Thứ 3: Vai trò, trung tâm nòng cốt của Hội NDVN trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.
 

Thứ 4: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Gắn xây dựng giai cấp nông dân với phát triển nông nghiệp và quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa…
 

Thứ 5: Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025.
 

Thứ 6: Công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên mới ở nông thôn...
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sôi nổi, có 11 ý kiến đóng góp trực tiếp, 13 ý kiến đóng góp bằng văn bản, đại diện các sở, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, Hội ND. 
 

Các ý kiến đều nhất trí cao với đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, dự thảo các văn kiện đã đánh giá đúng về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quan hệ đối ngoại, công tác xây dựng Đảng… đồng thời, cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, tồn tại.
 

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Kim Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Nẵng kiến nghị, để đạt được mục tiêu phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 cần phải hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách pháp luật đồng bộ để tạo môi trường, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và nông thôn.
 

Trong đó, Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi để người nông dân, doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn lực, một cách bình đẳng, minh bạch như đất đai, tài nguyên, nguồn vốn, khoa học – công nghệ…
 

Còn ông Ngô Tấn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam có kiến nghị về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, ở Quảng Nam nói riêng và các tỉnh nói chung, xây dựng nông thôn mới đối với các xã sau khi về đích là tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. 
 

Tuy nhiên, đối với các xã đã về đích nông thôn mới thì nguồn lực hầu như không có, rất khó khăn cho các địa phương, bởi các xã sau khi xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu tương lai sẽ xây dựng thành đô thị.
 

"Hiện nay, người dân tiếp cận khoa học công nghệ, ngành nghề mới còn hạn chế, đặc biệt là vùng nông thôn. Vì vậy, Hội Nông dân các cấp cần có nhiều chương trình đào tạo cụ thể hơn nữa, các lớp học chuyên đề về khoa học kỹ thuật mới, có đội ngũ chuyên gia hướng dẫn để nông dân chúng tôi tiếp cận tốt hơn về khoa học công nghệ, ngành nghề mới…", anh Nguyễn Văn Nhi –  Giám đốc Hợp tác xã nấm Nhơn Phước (Đà Nẵng) kiến nghị.
 

Anh Lê Anh Thắng, Chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho rằng: "Nông dân chúng tôi chỉ suốt ngày lao động sản xuất mà chưa có "sân chơi" xứng tầm để trao đổi kinh nghiệm học hỏi. Chủ yếu chỉ là các hội chợ nông nghiệp, nhưng vẫn còn nhỏ lẻ chưa tập hợp hết các sản phẩm tiềm năng của nông dân. Cần phải có các trung tâm trưng bày sản phẩm của nông dân ở các xã phường, quận, huyện, tinh, thành phố để nông dân đến đó trao đổi kinh nghiệm cùng nhau học hỏi, phát triển kinh tế, cùng nhau làm giàu…".
 

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị rất thẳng thắn, đa dạng và thiết thực. Theo Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nhìn chung các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo báo cáo, nhất là báo cáo chính trị, cho rằng các dự thảo đã được chuẩn bị công phu, có những vấn đề mới, đáp ứng cơ bản yêu cầu chất lượng trình Đại hội XIII.

Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương khẳng định, với trách nhiệm của mình, Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng sẽ tổng hợp và tiếp thu các ý kiến tại hội nghị.

Nguồn: Danviet.vn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá