Thứ năm, 29/07/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Lạng Sơn: Hội viên, nông dân thi đua SXKG giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới
10:13 - 30/09/2019
(Cổng ĐT HND) – Toàn tỉnh hiện có 15.534 hộ đăng ký danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp đạt 141,21 % kế hoạch. Qua bình xét có 10.956 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp.
Tại địa phương có nhiều gương hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi với các mô hình chăn nuôi cho thu nhập cao


Trong đó có 7.498 hộ đạt tiêu chuẩn danh hiệu hộ SXKD giỏi cấp xã, phường, thị trấn, 2.650 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi cấp huyện, thành phố; 746 hộ đạt tiêu chuẩn danh hiệu hộ SXKD giỏi cấp tỉnh; 62 hộ đạt tiêu chuẩn danh hiệu hộ SXKD giỏi cấp Trung ương). Mặt khác, các cấp Hội đã phối hợp tham gia xóa 1.638 hộ hộ nghèo, đạt 163,80 % kế hoạch.


Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều gương hội viên, nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi với các mô hình tiêu biểu như: Sản xuất gạch bê tông và chăn nuôi lợn của ông Ngô Văn Bằng, xã Tràng Phái huyện Văn Quan cho thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/năm; chăn nuôi lợn và sản xuất vật liệu xây dựng của ông Hoàng Văn Dương, xã Xuân Mai, huyện Văn Quan cho thu nhập từ 200-250 triệu đồng/năm; mô hình chăn nuôi lợn và dịch vụ thức ăn chăn nuôi của bà Triệu Thị Thúy, xã Tràng Phái, huyện Văn Quan mỗi năm thu nhập từ 100-200 triệu đồng/năm; mô hình trồng quế của ông Mạc Văn Tuấn, thôn Nà Sliềng và ông Nông Văn Toỏng, thôn Nà Slản, xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định cho thu nhập từ 150 -180 đồng/năm; mô hình nuôi ong, trồng cây ăn quả củ anh Hoàng Văn Huy thôn Bản Phiàng, Kháng Chiến, huyện Tràng Định cho thu nhập từ 80 - 100 triệu/năm; hộ ông Dương Doãn Cò, Đon Riệc I, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn với mô hình trồng trọt, chăn nuôi, cây ăn quả cho thu nhập 252 triệu đồng/năm.


Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phong trào "Lạng Sơn chung sức cùng cả nước xây dựng nông thôn mới"; phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân hoàn thành kế hoạch triển khai xây dựng nông thôn mới, các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đăng ký thực hiện các tiêu chí về xây dựng «thôn kiểu mẫu”; tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức về bảo vê môi trường nông thôn, tuyên truyền phát triển sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường; thu gom rác thải, phân loại và xử lý rác thải nông thôn...


Mỗi cơ sở xây dựng mô hình Hội ND tham gia bảo vệ môi trường, kết quả trong năm đã thành lập được 280 mô hình, đạt 123,89% kế hoạch; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân ký cam kết thực hiện 2 không “Không sản xuất rau không an toàn”; “Không chăn nuôi gia súc, gia cầm không an toàn”.


Kết quả tuyên truyền được 1.394 buổi cho 69.258 lượt hội viên, nông dân có 59.519 hộ ký cam kết thực hiện.


Đồng thời, các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng thôn, bản, làng văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tổ chức vận động hộ hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Kết quả, 89.074/84.098 hộ đạt tiêu chuẩn hộ gia đình văn hóa đạt, 121,70% kế hoạch năm.


Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động, huy động được nguồn lực đáng kể từ hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới.


Điển hình như: Huyện Đình Lập có 75 hội viên, nông dân hiến 32.806,8 m2 đất; huyện Bắc Sơn có 381 hội viên, nông dân hiến 27.733,57 m2 đất; huyện Văn Lãng có 82 hội viên, nông dân hiến 19.336 m2 đất; huyện Hữu Lũng có 167 hội viên, nông dân hiến 15.527,4 m2 đất để xây các công trình công cộng như: trường học, nhà văn hóa thôn, đường giao thông nông thôn.


Các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân đóng đóng góp 11.478,840 triệu đồng, 120.982 ngày công; đào đắp 12.706 m3 đất đá; phát quang tầm nhìn được 635.119 m; bảo dưỡng duy tu 301.500 m đường giao thông liên thôn, liên xã; làm mới đường bê tông nông thôn được trên trên 134.283 m; mở mới được 217.350 m đường dân sinh; vận động hội viên, nông dân đóng góp 61.506 ngày công, tham gia đào đắp 11.732 m3 đất đá, khai thác vật liệu cát sỏi được 1.799,32 m3; nạo vét được 584.190,4 mét mương dẫn nước; sửa chữa kênh mương được 91.724 m; sửa chữa guồng cọn được 96 chiếc; cải tạo kiên cố hóa được 11 cầu cống, lắp đặt được 60 cống thoát nước, hiệu quả tưới 2.634,26 ha.


Năm 2018, toàn tỉnh tăng thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 48 xã, đạt 23,2%; bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 9,7 tiêu chí, toàn tỉnh không còn xã dưới 5 tiêu chí.


Tới đây, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của phong trào; phối hợp tham gia thực hiện và giữ vững các tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các xã  đạt chuẩn nông thôn mới; vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp tiền, ngày công và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi; xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, xã, phường văn hóa nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

 

Kim Bảo
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá