Thứ bảy, 06/06/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Mẫu đề cử giới thiệu nông dân- Mẫu 3
08:02 - 25/07/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

…………, ngày……..tháng…….năm 2014

 Kính gửi:   Ban tổ chức chương trình Bình chọn & Trao tặng

Danh hiệu “Nông dân Việt Nam Xuất sắc 2014”

 

 Căn cứ Thể lệ Bình chọn Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam số 659 -TLBC/HNDTW ngày 18  tháng 7 năm 2014. Tôi, người có tên sau đây xin được đăng ký tự ứng cử tham gia xét tặng Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”.

  1. Họ và tên:………………………………………………………………
  2. Giới tính:………………………Tuổi:…………………………………
  3. Số CMND:…………………Ngày cấp………………Nơi cấp: ……..
  4. Địa chỉ:………………………………………………………………..
  5. Điện thoại liên hệ:……………………………………………………..

 

(Gửi kèm Bản tự ứng cử này là Hồ sơ thông tin và thành tích của cá nhân nông dân tự ứng cử, kèm theo bản phô tô các chứng nhận/bằng khen/hình ảnh, đĩa CD/DVD (nếu có) về cá nhân và sản phẩm của cá nhân nông dân tự ứng cử)

 

          Trân trọng!          

         

Xác nhận của Chính quyền địa phương

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.230
48.630
Vàng nhẫn
47.230
47.830
Vàng nhẫn
47.230
47.930
Tỷ giá