Chủ nhật, 31/05/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Hướng dẫn thực hiện báo cáo hồ sơ cá nhân nông dân tham gia xét tặng danh hiệu
07:28 - 25/07/2014

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

“BÌNH CHỌN & TRAO TẶNG DANH HIỆU NÔNG DÂN VIỆT NAM XUẤT SẮC 2014”

-*-

 

 

Hà Nội, ngày …tháng … năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN BÁO CÁO HỒ SƠ CÁ NHÂN NÔNG DÂN THAM GIA XÉT TẶNG DANH HIỆU “NÔNG DÂN VIỆT NAM XUẤT SẮC 2014”

 

I- THÔNG TIN CÁ NHÂN

  1. Họ và tên:                                                       - Giới tính:
  2. Ngày tháng năm sinh:                                     - (tuổi):
  3. Địa chỉ:
  4. Số CMND:                              Ngày cấp:                     Nơi cấp:
  5. Trình độ học vấn:
  6. Dân tộc:
  7. Tôn giáo:

II- THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG/LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ XÉT TẶNG DANH HIỆU

A. NHÓM 1- SẢN XUẤT, KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

(tính trên 1 năm và báo cáo kết quả 3 năm trở lại đây)

1. Hoạt động Sản xuất:

- Loại sản phẩm:

- Diện tích sản xuất:

- Năng suất/sản lượng:

- Hiệu quả kinh tế:

- Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên và mùa vụ):

- Đóng góp thuế, phúc lợi xã hội (nếu có)

- Công nghệ sử dụng:

2. Hoạt động Kinh doanh, dịch vụ:

- Lĩnh vực Kinh doanh, dịch vụ:

- Tổng thu nhập/năm?

- Lợi nhuận/năm?

- Số lượng lao động sử dụng (thường xuyên, mùa vụ)?

- Thu nhập bình quân của người lao động?

- Đóng góp thuế và phúc lợi xã hội (một năm)?

- Công nghệ áp dụng trong kinh doanh, dịch vụ (nếu có)?

B. NHÓM 2: NÔNG DÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

- Mô tả và báo cáo tóm tắt các hoạt đông của cá nhân, hộ gia đình đã tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

C. NHÓM 3: NÔNG DÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC, CHỦ QUYỀN QUỐC GIA.

- Mô tả và báo cáo tóm tắt các hoạt đông của cá nhân, hộ gia đình đã tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và chủ quyền quốc gia.

D. NHÓM 4: CÓ SÁNG KIẾN, PHÁT MINH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC ỨNG DỤNG & ĐEM LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

- Tên/loại sáng kiến, phát minh:

- Tên cơ quan, tổ chức cấp chứng nhận:

- Giới thiệu ngắn gọn về phát minh, sáng chế; tính khả thi trong áp dụng; hiệu quả trong áp dụng thực tế; tính thân thiện với môi trường (nếu có)

III- THÔNG TIN VỀ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Liệt kê các thành tích đã được trao tặng trong vòng 3 -5 năm trở lại đây.

2. Đính kèm bản phô tô các thành tích, đĩa CD/DVD (nếu có) giới thiệu về cá nhân, sản phẩm, phát minh, sáng chế …

 

Xác nhận của Hội Nông dân Tỉnh/TP hoặc chính quyền địa phương

Người đăng ký xét tặng Danh hiệu

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ghi chú:

Tại mục II: các cá nhân tham gia xét tặng thuộc nhóm nào thì kê khai theo hướng dẫn của nhóm đó.

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
48.520
48.900
Vàng nhẫn
47.800
48.450
Vàng nhẫn
47.800
48.550
Tỷ giá