Thứ năm, 28/09/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Về việc thi nâng ngạch Chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh Viên chức hạng II cơ quan Trung ương Hội - năm 2017
15:13 - 06/12/2017
   HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH CVC       Hà Nội, ngày  06  tháng 12 năm 2017
VÀ XÉT THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC 

                       *
 
THÔNG BÁO
Về việc thi nâng ngạch Chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh Viên chức hạng II
cơ quan Trung ương Hội - năm 2017
 

- Thực hiện Kế hoạch số 276-KH/CQTWH  ngày 21/9/2017 của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức thi nâng ngạch công chức (Chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2017;

- Thực hiện Quyết định số 3871- QĐ/CQHNDTW ngày 06/12/2017 của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Tổ chức thi nâng ngạch Chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh Viên chức hạng II cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - năm 2017,

 - Căn cứ ý kiến của Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (tại Công văn số 258-CV/TC ngày 28/11/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Hội);

Hội đồng thi nâng ngạch Chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh Viên chức hạng II cơ quan Trung ương Hội thông báo thời gian tổ chức xét thăng hạng viên chức và thời gian thi nâng ngạch Chuyên viên chính cơ quan Trung ương Hội như sau:

1. Về xét thăng hạng chức danh Viên chức hạng II
Hội đồng thi nâng ngạch Chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh Viên chức hạng II cơ quan Trung ương Hội họp thẩm định hồ sơ, tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh Viên chức hạng II và quyết định danh sách đề nghị được thăng hạng để trình Đảng đoàn xem xét, quyết định.
- Về thời gian: 08h00’, ngày 15/12/2017 (Thứ sáu)
- Về địa điểm: tại Hội trường số 4 tầng 3 cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

2. Về thi nâng ngạch Chuyên viên chính
1. Triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch Chuyên viên chính cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2017 (có danh sách kèm theo).

2. Thời gian thi:
a) Khai mạc, phổ biến quy chế, nội quy thi: 15h’00 ngày 15/12/2017 (Thứ sáu).
b) Làm bài các môn thi: Từ 8h00 ngày 16/12/2017 - 17/12/2017,  cụ thể như sau:
- Thi môn kiến thức chung (thi viết): Từ 8h00’ - 11h00’ (180 phút), ngày 16/12/2017 (Thứ bảy).
- Thi môn Chuyên môn nghiệp vụ (thi trắc nghiệm trên giấy): Từ 14h00’ - 14h45’ (45 phút), ngày 16/12/2017 (Thứ bảy).
- Thi môn Tin học (thi trắc nghiệm trên giấy): Từ 15h30’ - 16h15 (45 phút), ngày 16/12/2017 (Thứ bảy).
- Thi môn ngoại ngữ (thi viết): Từ 08h30’ - 10h00’ (90 phút), ngày 17/12/2017 (Chủ nhật).

3. Địa điểm khai mạc và làm bài thi: Tại Hội trường tầng 11 cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (địa chỉ: số 9 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)

4. Lệ phí thi
Mức thu: 500.000đ/thí sinh (Năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV, ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức). Người dự thi nộp phí dự thi tại Phòng Kế toán Văn phòng Trung ương Hội.
 
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội;
- Các TV Hội đồng;
- Các TV Ban Giám sát;
- Các bộ phận giúp việc Hội đồng;
- Các ban, đơn vị thuộc TW Hội;
- Các thí sinh đăng ký dự thi;
- Lưu BTC, HĐ.
T/M HỘI ĐỒNG
    CHỦ TỊCH
 
 
     (Đã ký)
 
 
Lại Xuân Môn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Những Kỳ Vọng Khi Thủ Tướng Phạm Minh Chính Đối Thoại Với Nông Dân

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá