Thứ hai, 30/01/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Về việc kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội Nông dân các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội; kiện toàn bổ sung Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VI
10:08 - 19/01/2017
     HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      *
         Số  319 - TB/HNDTW                 Hà Nội, ngày 17  tháng 01  năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
và lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội; kiện toàn bổ sung
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VI
 
 
Từ tháng 7/2016 đến tháng 01/2017, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Hội đã phối hợp với các Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo Bộ, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện quy trình  công tác cán bộ để kiện toàn, bổ sung nhân sự chủ chốt Hội Nông dân 13 tỉnh thành phố, kiện toàn bổ sung Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VI, nhiệm kỳ 2013-2018. Đồng thời, Ban Thường vụ Trung ương Hội bổ nhiệm lãnh đạo một số Ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội. Cụ thể như sau:

I. Kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
1. Tỉnh Nam Định: Đồng chí Bùi Thị Thơm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được điều động lên công tác tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, được  Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định.
2. Tỉnh Thái Nguyên : Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.
3. Tỉnh Phú Yên: Đồng chí Trần Văn Cư, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Đủ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên.
4. Tỉnh Sóc Trăng: Đồng chí Thạch Thal, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Lệ Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Sóc Trăng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng.
5. Tỉnh Bạc Liêu: Đồng chí Hồ Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Lê Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu.
6. Tỉnh Đắk Nông: Đồng chí Trần Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nghỉ hưu. Đồng chí Hồ Gấm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông.
7. Tỉnh Tuyên Quang: Đồng chí Trần Văn Chiến, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Đỗ Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

II. Kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
1. Tỉnh Thừa Thiên Huế: Đồng chí Phan Xuân Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra và đồng chí Phan Văn Xuân, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Thành phố Hải Phòng: Đồng chí Nguyễn Thị Thoa, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hải Phòng.
3. Tỉnh Đắc Lắk: Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk.
4. Thành phố Đà Nẵng: Đồng chí Nguyễn Đình Khánh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang và đồng chí Nguyễn Văn Ần, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Đà Nẵng.
5. Tỉnh Ninh Thuận: Đồng chí Võ Chi, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận.
6. Tỉnh Sóc Trăng: Đồng chí Phạm Chí Nguyện, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng.
7. Tỉnh Thái Nguyên: Đồng chí Dương Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Kiểm tra tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.
8. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đồng chí Trần Văn Mảng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
9. Tỉnh Vĩnh Phúc: Đồng chí Phùng Đắc Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Dương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc.

III. Kiện toàn bổ nhiệm lãnh đạo một số Ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
1. Đồng chí Nguyễn Lâm Hồng, chuyên viên chính được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (từ tháng 9/2016).
2. Đồng chí Nguyễn Thị Mai, chuyên viên chính được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo - Quốc phòng, An ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (từ tháng 11/2016).
3. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Ban Hội Tam nông, Báo Nông thôn ngày nay được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Nông thôn mới (từ tháng 11/2016).

IV. Bổ sung ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI
Tại kỳ họp lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI đã bầu bổ sung 02 đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ và 32 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018. Cụ thể như sau:
A. Kiện toàn bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội
1. Đồng chí Bùi Thị Thơm, ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
2. Đồng chí Vũ Quốc Huy, ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Dân Tộc, Tôn giáo - Quốc phòng- An ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
B. Kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội
1. Đồng chí Nguyễn Văn Phan, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
2. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
3. Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
4. Đồng chí Phạm Toàn Vượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
5. Đồng chí Lê Văn Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH ENZYMA Việt Nam.
6. Đồng chí Đinh Minh Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.
7. Đồng chí Mùa A Trừ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu.
8. Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên.
9. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.
10. Đồng chí Trịnh Đình Mao, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc.
11. Đồng chí Trần Đăng Sâm, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.
12. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hải Phòng.
13. Đồng chí Nguyễn Hùng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định.
14. Đồng chí Đinh Hồng Thái, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình.
15. Đồng chí Lê Công Toán, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình.
16. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk.
17. Đồng chí Hồ Gấm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông. 
18. Đồng chí Lê Đủ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên.
19. Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng.
20. Đồng chí Nguyễn Trọng Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa.
21. Đồng chí Kiều Như Bổn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận.
22. Đồng chí Đặng Hòa Tân, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh Bình Định.
23. Đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai.
24. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh.
25. Đồng chí Đoàn Văn Hai, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
26. Đồng chí Đào Thị Lanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Phước.
27. Đồng chí Nguyễn Văn Nguyện, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp.
28. Đồng chí Đoàn Văn Đảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre.
29. Đồng chí Phạm Lệ Lam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng.
30. Đồng chí Châu Văn Ly, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang.
31. Đồng chí Lê Thanh Giang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu.
32. Đồng chí Trần Chí Viễn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang.
 
Nơi nhận:
- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
- Ban Dân Vận Trung ương (để b/c);
- Thường Trực TW Hội (để b/c);
- Hội Nông dân các tỉnh, thành phố;
- Các đồng chí UV Ban Chấp hành
  Trung ương Hội;
- Các Ban, đơn vị TW Hội;
- Lưu BTC, VT;
  T/L BAN THƯỜNG VỤ
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 
             (Đã ký)
 
 
       Bùi Thị Thơm
 
 
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá
EUR
26,204.51
GBP
29,503.61
USD
23,620.00