Thứ năm, 06/10/2022 (GMT+7)
Giá nông sản
Thông báo: Kết quả trúng tuyển công chức cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, năm 2015
16:41 - 29/01/2016
 HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  *
  Số  185 - TB/CQTWH                          Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016
 
THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển công chức
cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, năm 2015
---------***---------
 


Căn cứ Luật Cán bộ, công chức và các quy định của Đảng, Nhà nước về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Xét đề nghị của Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, năm 2015 ,
Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thông báo:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển công chức cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2015  (có danh sách kèm theo).

2. Thời điểm được tiếp nhận làm việc: Từ ngày 01/3/2016.

Trước ngày 19/02/2016, các thí sinh trúng tuyển liên hệ Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (trong giờ hành chính tại Phòng 411- đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, ĐTCQ: 04.37958030, DĐ: 091.3358727); Địa chỉ: Số 9, Phố Tôn Thất Thuyết - Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội để được hướng dẫn, bổ sung,  hoàn thiện hồ sơ trước khi ký quyết định tuyển dụng.

Thông báo này đồng thời được đăng trên Website Hội Nông dân Việt Nam, địa chỉ: hoinongdan.org.vn (Mục Thông báo).
 
 
Nơi nhận:
    - Thường trực TW Hội;
    - Các thí sinh trúng tuyển;
    - Website Hội Nông dân VN;
    - Lưu VP, BTC TW Hội,
 
T/L  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
    TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 
 
                (Đã ký)
 
 
        Lương Quốc Đoàn
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá
EUR
24,360.18
GBP
27,564.02
USD
24,015.00