Thứ hai, 30/01/2023 (GMT+7)
Giá nông sản
Thông báo: Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, năm 2015
11:14 - 29/01/2016
 HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  *
     Số   184 TB/CQTWH                          Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 
THÔNG BÁO
Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức
cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, năm 2015
 

Tính đến hết thời hạn nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (ngày 13/01/2016), cơ quan Trung ương Hội đã nhận được 04 đơn đề nghị phúc khảo bài thi, trong đó có 02 thí sinh đề nghị phúc khảo 02 môn (Kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành - viết); 01 thí sinh đề nghị phúc khảo môn Kiến thức chung; 01 thí sinh đề nghị phúc khảo môn nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết).

Ban Phúc khảo đã thực hiện việc chấm phúc khảo theo đúng các quy định.

Kết quả chấm phúc khảo như sau (có danh sách kèm theo):
- Số bài chấm được tăng điểm: 01 bài tăng thêm 01 điểm so với điểm chấm lần đầu nhưng tổng điểm của môn vẫn dưới 50 điểm.
- Số bài chấm bị giảm điểm:  5 bài bị giảm điểm so với điểm chấm lần đầu từ 0,5 - 1,25 điểm.

Kết luận chung:  không có trường hợp nào sau khi chấm phúc khảo chuyển từ không trúng tuyển thành trúng tuyển./.
 
 
Nơi nhận:
- Thủ trưởng cơ quan TW Hội.
- Thí sinh đề nghị phúc khảo.
- Webside Hội NDVN.
- Lưu VT, TC.
T/L  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
    TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 
 
                 (Đã ký)
 
 
        Lương Quốc Đoàn


Xem chi tiết điểm chấm tại đây
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá
EUR
26,204.51
GBP
29,503.61
USD
23,620.00