Thứ tư, 29/09/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Nội dung thi tuyển công chức + Danh mục tài liệu: Phục vụ thi tuyển công chức năm 2015
16:44 - 05/11/2015
TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
 
NỘI DUNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC
Năm 2015
 

1. Môn kiến thức chung:
+ Hiểu biết, nhận thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; về chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức;
+ Hiểu biết chung về Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Quản lý hành chính nhà nước; công vụ và công chức nhà nước;
+ Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành (có danh mục tài liệu tham khảo kèm theo):
- Hiểu biết chung về Hội Nông dân Việt Nam: Điều lệ Hội, các nghị quyết….
- Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Hội Nông dân Việt Nam.
- Các văn bản của các bộ, ngành liên quan đến Hội Nông dân Việt Nam.
- Nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với từng vị trí tuyển dụng.

3. Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B hoặc trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

4. Môn tin học: Tin học Văn phòng.


Danh mục tài liệu: Phục vụ thi tuyển công chức năm 2015
                                                                                         
Xem tại đây
 (bản Word)
File Văn bản tổng hợp (Bản nén, định dạng .Rar): Phần 1  Phần 2  Phần 3
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá