Chủ nhật, 05/12/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Thông báo Về việc dự thi tuyển công chức năm 2015
16:42 - 05/11/2015

         HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
     BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
                            *
          Số  01 TB/HĐTTTW
V/v triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      -------------------------------
     Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2015


Thông báo
Về việc dự thi tuyển công chức năm 2015

 
Thực hiện Kế hoạch số 67 KH/CQTWH  ngày 24/7/2015 của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam năm 2015. Sau khi xem xét kết quả thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Hội; Hội đồng thi tuyển quyết định triệu tập thí sinh dự thi như sau:

1. Triệu tập thí sinh có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn (theo Thông báo số 91 TB/CQTWH, ngày 19/8/2015 của cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam), có danh sách kèm theo.

2. Thời gian thi:
a) Tập trung làm thủ tục dự thi: Từ 8h00’ - 11h30’ ngày 20/11/2015.
b) Lễ khai mạc, phổ biến kế hoạch thi, quy chế thi, nội quy thi, giải đáp thắc mắc; thông báo lịch thi cụ thể, số báo danh …: Từ 14h’00 ngày 20/11/2015.
c) Làm bài các môn thi: Từ 8h00 ngày 21/11/2015 - 29/11/2015,  cụ thể như sau:
- Thi môn ngoại ngữ:
+ Thi viết: từ 8h00’ - 9h30’ ngày 21/11/2015 (Thứ bảy).
+ Thi vấn đáp:  Ngày 21/11/2015 (Thứ bảy): từ 13h30 - 17h00’.
    Ngày 22/11/2015 (Chủ nhật): từ 8h -11h30; 13h30 - 17h00’.
- Thi Tin học: từ 10h00’ - 10h45’ ngày 21/11/2015 (Thứ bảy)
- Thi môn kiến thức chung: từ 8h00’- 11h00’, ngày 28/11/2015 (Thứ bảy)
- Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:   
+ Thi viết: từ 8h00’ - 11h00’, ngày 29/11/2015 (Chủ nhật).
+ Thi trắc nghiệm: từ 14h00’ - 14h45’, ngày 29/11/2015 (Chủ nhật).

3. Địa điểm thi: Tại trụ sở cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (địa chỉ: số 9 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)
- Tập trung làm thủ tục dự thi:  Hội trường tầng 2.
- Khai mạc và hướng dẫn quy chế thi: Hội trường tầng 2.
- Làm bài thi các môn: sẽ có thông báo địa điểm thi cụ thể.

4. Lệ phí thi
Mức thu: 200.000đ/thí sinh (Hai trăm nghìn đồng) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV, ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức)

5. Danh sách thí sinh dự thi; lịch thi; nội dung thi; tài liệu tham khảo thi được đăng tải trên Website Hội Nông dân Việt Nam.
Đối với các trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định, nếu chưa nộp giấy chứng nhận thì yêu cầu bổ sung vào hồ sơ dự thi trước ngày 20/11/2015.

Khi đến tập trung thi, thí sinh phải mang theo: Giấy báo dự thi, chứng minh thư nhân dân để ra vào cổng và kiểm tra, đối chiếu trong quá trình thi; Đối với thí sinh được miễn thi môn Tin học, Ngoại ngữ mang theo bản chính và 01 bản sao văn bằng sau khi đối chiếu, nộp bản sao cho Ban Tổ chức để làm căn cứ xét miễn thi.
 
 
Nơi nhận:
- Thường trực TW Hội;
- Các TV Hội đồng thi;
- Các TV Ban Giám sát;
- Các ban, đơn vị thuộc TW Hội;
- Các thí sinh đăng ký dự thi;
- Lưu BTC, HĐTT.
     T/M HỘI ĐỒNG THI
           CHỦ TỊCH
 
 
             (Đã ký)
 
 
 Nguyễn Quốc Cường

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá