Thứ hai, 06/12/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Báo cáo của đồng chí Lại Xuân Môn tại buổi tiếp kiến đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 13/10/2017
20:21 - 13/10/2017
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017
 
BÁO CÁO TÓM TẮT
Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới
(Tài liệu báo cáo đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng)
Hà Nội, ngày 13/10/2017 
          
Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kính thưa: các quý vị đại biểu! Thưa 87 nông dân Việt Nam xuất sắc .
- Dưới sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước; hơn 30 năm đổi mới và 9 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nông nghiệp nước ta phát triển với tốc độ cao theo hướng sản xuất hàng hóa và trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được cải thiện rõ rệt.
- Trong những ngày qua cùng với Chương trình tự hào nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị 300 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V; Trao giải báo chí quốc gia “Tự hào Nông dân Việt Nam”; Hội nghị tọa đàm bàn giải pháp để nông dân khởi nghiệp làm giàu; Hội nghị tọa đàm ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV với chủ đề khơi dậy ý tưởng, sáng tạo của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Diễn đàn Nông dân Việt Nam với chủ đề “Nông dân Việt Nam sẵn sàng cho cuộc Cách mạng nông nghiệp 4.0”.
- Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới” nhằm ghi nhận, biểu dương kịp thời những thành tích xuất sắc của những người nông dân không chỉ chịu khó, chắt chiu, tận tụy, kiên cường, hăng say trong lao động sản xuất, mà còn có ý chí quyết tâm, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, thị trường và dám chịu trách nhiệm; luôn có ý chí khát vọng làm giàu chính đáng, khát vọng cống hiến nhiều cho đất nước, tích cực, chủ động tìm tòi, học hỏi cách thức sản xuất hiệu quả, quản lý khoa học, phát triển ý tưởng, sáng tạo, đột phá mới vào sản xuất, chế tạo máy phục vụ nông nghiệp các  cây, con giống tăng năng xuất, sản lượng nông sản, đa dạng, phong phú, chất lượng, giá trị gia tăng, tạo ra bước phát triển nhảy vọt trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, góp phần làm nên dấu ấn lịch sử 30 năm đổi mới và tên tuổi Việt Nam trên trường quốc tế.
- Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới sẽ tôn vinh 87 nông dân Việt Nam xuất sắc. Trong số đó có 9 nông dân là nữ, 10 nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số; nông dân trẻ tuổi nhất là anh Nguyễn Văn Nữa, tỉnh Đồng Tháp 30 tuổi ; nông dân cao tuổi nhất là ông Nguyễn Ngọc Hưng, tỉnh Vĩnh Phúc 78 tuổi; 64 nông dân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh; 10 nông dân có sáng kiến, sáng chế, giải pháp kỹ thuật, tạo giống mới; 13 nông dân xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo. Người có doanh thu cao nhất là ông Nguyễn Văn Đoàn, tỉnh Lâm Đồng với 360 tỷ đồng/năm.
- Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới” là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn, là động lực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để phát huy nhân rộng để nhiều nông dân học tập, làm theo và đoàn kết, quyết tâm thay đổi mô hình tổ chức sản xuất hiệu quả, chuyển mạnh, nhanh từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún - sang sản xuất hàng hóa lớn; từ kinh tế hộ đơn lẻ - sang hợp tác, liên kết, liên doanh; từ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống - sang ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; từ coi trọng về số lượng sản phẩm - sang chất lượng, giá trị lợi nhuận gắn với an toàn thực phẩm để đưa nền nông nghiệp nước nhà phát triển đi lên bền vững, nông thôn văn minh, hiện đại, nông dân ngày càng giàu có, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 (khóa X) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.
Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Hôm nay 87 nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm đổi mới rất vui mừng, phấn khởi vinh dự được tới chào, chúc sức khỏe và nhận nhiệm vụ cũng như bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với đồng chí Tổng Bí thư.  Đó là sự quan tâm, động viên rất lớn để giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam cũng như 87 gương nông dân Việt Nam xuất sắc tiếp tục hăng hái thi đua, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua qua khó khăn, thách thức trong hội nhập, biến đổi khí hậu; tiếp tục lập nhiều thành tích nhiều hơn nữa trong lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh cho ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại và nâng cao đời sống cho nông dân, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xin được trân trọng báo cáo với đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chương trình tự hào nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới.
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư.
 
 - Giai cấp nông dân nước ta là lực lượng đông đảo, chiếm gần 70% dân số và gần 50% lực lượng lao động xã hội. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam"; nông dân Việt Nam đã tích cực, hăng hái thi đua thực hiện 3 phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động. Từ thực tiễn cuộc sống và các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân có tư duy đổi mới nhiều ý tưởng sáng tạo mang tính đột phá, có ý chí quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tụy, kiên cường, dám đương đầu với những khó khăn do thiên tai, nhân tai gây ra luôn khát vọng làm giàu chính đáng, khát vọng cống hiến cho đất nước; mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền quốc gia.
- Trong những ngày qua cùng với Chương trình tự hào nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V; Trao giải báo chí quốc gia“Tự hào Nông dân Việt Nam”; Hội nghị tọa đàm bàn giải pháp để nông dân khởi nghiệp làm giàu hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ về khởi nghiệp quốc gia; Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ IV với chủ đề ý tưởng sáng tạo của nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Diễn đàn Nông dân Việt Nam với chủ đề “Nông dân hãy sẵn sàng cho cuộc Cách mạng nông nghiệp 4.0”. Tổ chức đoàn Nông dân xuất sắc đi học tập mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Hàn Quốc và Đài Loan.
- Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới nhằm phát hiện, tôn vinh, tuyên truyền và nhân rộng những gương nông dân điển hình tiên tiến trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh; nông dân có sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật được áp dụng rộng rãi, hiệu quả; nông dân đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới; nông dân có đóng góp xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia ở biên giới, biển, đảo; những nông dân có nhiều đóng góp vì nền nông nghiệp Việt Nam an toàn, chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển bền vững, xây dựng đời sống nông thôn văn minh, tiên tiến hiện đại.
- Thông qua việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những nông dân của thời kỳ đổi mới, niềm tự hào và truyền thống cách mạng của phong trào nông dân Việt Nam tiếp tục được giữ vững và phát huy, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội và  có ý nghĩa khích lệ, cổ vũ, động viên to lớn đối với những nông dân điển hình tiến tiến có đóng góp xuất sắc đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay.
- Chương trình còn góp phần động viên, cổ vũ, tập hợp, nhân rộng những nông dân đi đầu trong việc hưởng ứng các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 26 (khóa X) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới…
- Chương trình cũng nhận được sự đánh giá tích cực của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cấp ủy, chính quyền ở địa phương, được  nông dân cả nước luôn mong đợi.
- Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm đổi mới” được tổ chức vào tối ngày 14.10.2017, tại Hội trường Bộ Quốc Phòng và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam.
- Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới, tôn vinh 87 nông dân Việt Nam xuất sắc. Trong số đó có 9 nông dân là nữ, 10 nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số, 26 nông dân trẻ; 54 nông dân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh; 9 nông dân có sáng kiến, sáng chế, giải pháp kỹ thuật, tạo giống mới; 6 nông dân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, hải đảo...
- Điểm mới của Chương trình Tự hào nông dân Việt Nam lần này là tôn vinh 87 nông dân Việt Nam xuất sắc qua 30 năm đổi mới, có nhiều cống hiến trong lao động sản xuất, sáng tạo, đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm, đột phá trong thực tiễn đó là: chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún-  sang sản xuất hàng hóa lớn; từ kinh tế hộ đơn lẻ- sang hợp tác, liên kết, liên doanh theo chuỗi; từ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống- sang ứng dụng công nghệ cao; từ năng suất lao động thấp- sang năng suất lao động với hàm lượng khoa học công nghệ cao; từ coi trọng về số lượng sản phẩm- sang chất lượng, giá trị lợi nhuận gắn với an toàn thực phẩm và phát triển bền vững.
Tiêu biểu như: Ông Phạm Hồng Thưởng- đại diện của Hợp tác xã Đoàn Xá, xã Đoàn Xá, TP.Hải Phòng; ông Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyên Chủ nhiệm Hợp tác xã Tân Lập, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc thể theo ý chí, nguyện vọng của người dân, sáng tạo từ thực tiễn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng về việc thực hiện khoán sản phẩm trong nông nghiệp; Anh hùng Lao động Nguyễn Đắc Hải ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội), một trong những nông dân đầu tiên năng động tranh thủ “làn gió đổi mới”, anh đã thầu ruộng đất bỏ hoang, cải tạo từ 10ha ban đầu lên 40ha để làm kinh tế VAC đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng (số tiền này là rất lớn ở thời kỳ đầu đổi mới), tạo công ăn việc làm với thu nhập tốt cho hàng chục lao động địa phương.
Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
- Hôm nay 87 nông dân Việt Nam xuất sắc qua 30 năm đổi mới rất vui mừng, phấn khởi vinh dự được tới chào, dự gặp mặt để chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.  Đó là sự quan tâm, động viên rất lớn để giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam cũng như 87 gương nông dân Việt Nam xuất sắc tiếp tục hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức trong hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp; tiếp tục lập nhiều thành tích hơn nữa trong lao động sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho nông dân, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.
Thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xin trân trọng báo cáo, cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá