Thứ sáu, 04/12/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
Báo cáo: Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
16:13 - 21/01/2016
 
    HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   *                                               Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016
        Số 124 - BC/HNDTW 
 
BÁO CÁO
Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016
                                        
 
Năm 2015, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; tranh chấp chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông, bất ổn chính trị, xung đột diễn ra ở nhiều nơi; kinh tế thế giới phục hồi chậm. Trong nước, kinh tế có bước phục hồi và tăng trưởng, nhưng còn nhiều khó khăn; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu …gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân. Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân cả nước đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Phần thứ nhất
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI
VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2015

I- TÌNH HÌNH NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
1- Tình hình sản xuất nông nghiệp
Với sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và nông dân cả nước trong việc khắc phục khó khăn, cùng với những chính sách khuyến khích hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn do đó sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Năng suất, sản lượng nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản tăng hơn so với cùng kỳ năm trước như: Sản lượng lúa cả năm đạt 45,22 triệu tấn, tăng 0,5% so với năm 2014; đàn trâu có 2,5 triệu con, tăng 0,1%; đàn bò có 5,4 triệu con, tăng 2,5%; đàn lợn có 27,7 triệu con, tăng 3,7%; đàn gia cầm có 341,9 triệu con, tăng 4,3%. Diện tích rừng trồng tập trung đạt 240,6 nghìn ha, tăng 8,5%; sản lượng gỗ khai thác đạt 8,3 triệu m3, tăng 11,9%. Sản lượng thủy sản đạt 6,5 triệu tấn, tăng 3,4%  so với năm 2014.
Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giá trị sản xuất đạt 858,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6%; tăng trưởng toàn ngành đạt 2,36% so với năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng mạnh như: gạo tăng 120%, hạt tiêu tăng 67,1%, hạt điều tăng 32,4% so năm 2014; tuy nhiên một số mặt hàng giảm như: thủy sản giảm 16,5%, cà phê giảm 28,1%, chè giảm 7,4% so với năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 30,14 tỷ USD, giảm 0,8% so với năm 2014.

2- Tình hình nông dân, nông thôn
Nhìn chung, tình hình nông dân, nông thôn ổn định. Nông dân tin tưởng và phấn khởi khi Quốc hội (Khóa XIII) tập trung bàn, thảo luận quyết định nhiều nội dung quan trọng về thể chế liên quan trực tiếp phát triển sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản; Chính phủ triển khai nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội như: triển khai Luật Bảo hiểm y tế; ban hành Nghị định 55/2015/NĐ-CP, ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thay thế Nghị định số 41/2010/NĐ-CP, ngày 12/4/2010, theo đó đã bổ sung mở rộng đối tượng được vay vốn, nâng mức cho vay và thời hạn vay vốn, không phải có tài sản đảm bảo...; và một số chính sách tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản như: mua tạm trữ 01 triệu tấn quy gạo; mở thị trường mới, xuất khẩu vải thiều, thanh long, xoài sang Mỹ, Nhật, Úc đã giúp cho nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất; quan tâm chăm lo hỗ trợ cho người nghèo, các đối tượng chính sách, những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới...

Nông dân phấn khởi trước kết quả 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ chương trình góp phần làm cho diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của nông dân nông thôn tiếp tục có những chuyển biến tiến bộ và cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập:
Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán diễn ra rất gay gắt ở nhiều nơi, nhất là vùng duyên hải miền Trung, Tây Nguyên làm thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp. Thiên tai, lũ lụt, sạt lở đã làm hơn 1,1 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và hơn 31 nghìn ngôi nhà bị ngập, sạt lở, tốc mái; 6,8 nghìn ha lúa và 6,6 nghìn ha hoa màu bị mất trắng; 57 nghìn ha lúa và 26,7 nghìn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. Cả nước 227,5 nghìn lượt hộ thiếu đói, các cấp, các ngành và tổ chức đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 19,7 nghìn tấn lương thực và 8,5 tỷ đồng.
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, hiệu quả chưa cao; nông dân vẫn phải chịu cảnh “được mùa, rớt giá”. Việc tiêu thụ một số mặt hàng nông sản như thủy sản, gạo, cà phê, chè, dưa hấu, hành tím … gặp khó khăn; tình trạng thực phẩm nhập lậu bán trên thị trường với giá bán rẻ hơn thực phẩm sản xuất trong nước làm cho nghề chăn nuôi của nông dân gặp khó khăn, trong khi giá cả vật tư đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao, người chăn nuôi đang phải chịu nhiều khoản phí, lệ phí, đã làm giảm thu nhập, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người nông dân. Một bộ phận nông dân không thiết tha, mặn mà với đồng ruộng, càng sản xuất càng thua lỗ, mặt khác khó tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nên đã bỏ ruộng, bỏ chăn nuôi để đi làm việc khác có thu nhập cao hơn còn diễn ra ở một số nơi.

Nông dân luôn lo lắng về tác động biến đổi khí hậu, hạn hán,  mưa, lũ gây sạt lở ở nhiều địa phương; tình trạng dịch, bệnh trên cây trồng, vật nuôi nhất là trong nuôi trồng thủy sản; cháy rừng, tai nạn giao thông gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Sự quản lý của chính quyền một số địa phương còn buông lỏng dẫn đến tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn gia súc kém chất lượng, nguồn gốc, chủng loại không rõ ràng vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ gây thiệt hại đến sản xuất và thu nhập của nông dân. Ô nhiễm môi trường từ các khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây sạt lở và ô nhiễm môi trường đang là vấn đề bức xúc trong nông dân còn xảy ra ở nhiều nơi, nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời.
Việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm so với mục tiêu đề ra; một số nơi chạy theo thành tích, huy động quá sức dân, đời sống của nông dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; sự phân hóa giàu nghèo ngày càng chênh lệch xa.

II- CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI
1- Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng
Các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền cho trên 25 triệu lượt hội viên, nông dân, đạt 250% kế hoạch năm. Nội dung tuyên truyền trọng tâm là chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Đất đai năm 2013(sửa đổi); Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; về Nghị quyết của Hội và Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015); 85 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930- 14/10/2015)...

Trung ương Hội tổ chức thành công hội thi tuyên truyền viên giỏi ở 3 khu vực Bắc, Trung, Nam; tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tuyên huấn cho cán bộ làm công tác tuyên huấn 63 tỉnh, thành Hội; tổ chức trao giải cuộc thi Sáng tạo nhà nông lần thứ VI (2014-2015) cho 16 giải pháp sáng tạo áp dụng trong sản xuất và đời sống. Ký Chương trình phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam giai đoạn 2015- 2020; ký phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015 – 2020; ký Chương trình phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016- 2020; ký Chương trình phối hợp với Bộ Y tế về công tác tuyên truyền, vận động nông dân bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2015-2020.

Thực hiện Quyết định số 829/QĐ-TTg, ngày 11/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trung ương Hội đã thành lập Ban Tổ chức Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành và tập trung 500 cán bộ, hội viên nông dân đại diện cho giai cấp nông dân cả nước tham gia diễu binh, diễu hành và triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam 2015 đạt hiệu quả cao, được Ban Tổ chức triển lãm quốc gia tặng Bằng khen.

Phối hợp với Viện Lịch sử Đảng biên soạn cuốn Lịch sử phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 1930-2015 đã hoàn thành và chuẩn bị phát hành. Triển khai kế hoạch xây dựng Đề án “Mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phát động Cuộc vận động cán bộ, hội viên, nông dân cả nước ủng hộ kinh phí để tu sửa các di tích lịch sử truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam, số tiền vận động ủng hộ được trên 6,94 tỷ đồng, đến nay đã có 2 công trình: Khu di tích lịch sử của Hội khu vực miền Trung-Tây Nguyên tại Quảng Nam và Hội Nông dân giải phóng miền Nam tại Tây Ninh đã khánh thành, đưa vào sử dụng có tác dụng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong hệ thống Hội.

Công tác tuyên truyền giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý chí vươn lên của nông dân; củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

2- Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội các cấp
Các cấp Hội hoàn thành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06- NQ/HNDTW, ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh.  Tại kỳ họp lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa VI) đã ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/HNDTW (khóa V) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh, giai đoạn 2015- 2020.

Kịp thời kiện toàn, bổ sung cán bộ Hội sau Đại hội Đảng bộ các cấp; hiệp y, ra quyết định công nhận bổ sung 95 uỷ viên Ban Chấp hành; 18 uỷ viên Ban Thường vụ, 11 Phó Chủ tịch và 16 Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Có 6.697 cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cấp xã tham gia cấp ủy cơ sở (chiếm 63,5%); 556 cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cấp huyện tham gia cấp ủy cấp huyện (chiếm 81,6%); 48 cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cấp tỉnh tham gia cấp ủy cấp tỉnh (chiếm 76,2%). Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất, nâng cao đời sống của hội viên nông dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh hoạt theo nghề nghiệp, sở thích, các tổ hợp tác và câu lạc bộ phù hợp mô hình tổ chức sản xuất. Năm 2015 cả nước kết nạp được 371.236 hội viên nông dân, đạt 106% kế hoạch năm; đưa tổng số hội viên cả nước đạt trên 10,515 triệu hội viên.

Trung ương Hội đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo các ban, đơn vị theo Quyết định số 262-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị. Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng chính thức, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bổ nhiệm 01 đồng chí giữ chức Hàm Trưởng ban, 4 đồng chí Phó Trưởng ban Cơ quan Trung ương Hội. Tổ chức thi tuyển công chức Cơ quan Trung ương Hội theo đúng quy định. Đang tích cực triển khai kế hoạch thực hiện hướng dẫn Quy định số 282-QĐ/TW, ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, huyện.

Các cấp Hội tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TTg, ngày 07/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010- 2015; trên cơ sở đó xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016- 2020; Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2045/QĐ-TTg, ngày 20/11/2015.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đẩy mạnh, Trung ương Hội cử đoàn cán bộ gồm 20 đồng chí cán bộ cơ quan Trung ương Hội và một số tỉnh, thành Hội đi bồi dưỡng ngắn hạn tại Cộng hòa Séc theo Đề án 165; tổ chức 11 lớp Trung cấp ngành Công tác xã hội, chuyên ngành công tác Hội Nông dân với 885 học viên; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 411 cán bộ Hội các cấp; 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ cấp tỉnh, huyện (thời gian 1 tháng) với  240 học viên; 2 lớp bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh, huyện ( thời gian 10 ngày) với 174 học viên; 3 lớp bồi dưỡng cán bộ cơ sở Hội (thời gian 7 ngày) với 211 học viên. Các tỉnh, thành Hội đã trực tiếp và phối hợp với trường chính trị các tỉnh, thành phố, các trung tâm chính trị của huyện, thị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Hội cho 191.592 cán bộ, chủ yếu là cán bộ cơ sở và chi, tổ Hội, đạt 129 % kế hoạch năm.

3- Công tác kiểm tra, giám sát
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 của Ban Thường vụ Trung ương Hội; các cấp Hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội trong cán bộ, hội viên, nông dân; thực hiện chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân tại 33 tỉnh, thành Hội.
Các cấp Hội ở địa phương đã tổ chức kiểm tra được 65.098 cuộc, trong đó cấp tỉnh 1.638 cuộc, cấp huyện 11.543 cuộc, cấp cơ sở 51.917 cuộc; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Hội, việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị… Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, ngăn chặn và hạn chế tiêu cực, sai phạm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành Kế hoạch và Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp năm 2015; tổ chức 2 Hội nghị tập huấn tại 2 khu vực phía Bắc và phía Nam về nghiệp vụ giám sát và giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp cho lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố; tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ giám sát và kỹ năng giám sát việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp cho cán bộ Hội ở cơ sở. Trung ương Hội tham gia góp ý 4 dự thảo Luật,    5 dự thảo Nghị định của Chính phủ, 4 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 2 dự thảo Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành; chủ trì tổ chức 2 đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về vật tư nông nghiệp; tham gia 6 đoàn giám sát liên ngành của Trung ương về giám sát việc thực hiện pháp luật trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp tại 6 tỉnh, thành phố; phối hợp với Trung tâm Khảo nghiệm phân bón vùng Nam bộ tiến hành kiểm tra, giám sát chất lượng phân bón tại 95 công ty sản xuất phân bón tại 10 tỉnh, thành phố. Qua kiểm nghiệm có 68 công ty sản xuất phân bón hàm lượng đảm bảo như ghi trên bao bì, 27 công ty sản xuất phân bón hàm lượng không đúng như ghi trên bao bì. Đa số các tỉnh, thành Hội đã phối hợp tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, tiêu biểu như: Quảng Ninh, TP Hà Nội, Hòa Bình, Nam Định, Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh…

4- Công tác Thi đua - khen thưởng
Ban Thường vụ Trung ương Hội ban hành Chỉ thị số 01- CT/HNDTW, ngày 17/3/2015 về việc phát động đợt thi đua đặc biệt đến năm 2016 chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015.

Các tỉnh, thành Hội hoàn thành tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010- 2015, làm cơ sở để Trung ương Hội tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV. Tại Đại hội có 15 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động; 96 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 189 cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội. Qua đó đã  kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Ban Thường vụ Trung ương Hội xét, tặng 19 cờ, 1168 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội cho các tập thể và cá nhân của các tỉnh, thành Hội và các ban, đơn vị Trung ương Hội có thành tích xuất sắc năm 2015. Xét tặng Kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 8.874 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam. Các cấp Hội đã tặng hàng nghìn Bằng khen và biểu dương, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010- 2015 và các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 61-KL/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 673/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ; HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ, TƯ VẤN, DẠY NGHỀ, HỖ TRỢ NÔNG DÂN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THỨC KINH TẾ TẬP THỂ TRONG NÔNG NGHIỆP
Trung ương Hội đã tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương chỉ đạo các tỉnh, thành phố sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Ngày 3/7/2015 Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Đề án và Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đạt kết quả tốt đẹp.

Năm 2015, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương được cấp bổ sung 100 tỷ đồng; 45 tỉnh, thành phố đã cấp bổ sung 126,509 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến ngày 31/12/2015, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp Hội đạt 2.040,389 tỷ đồng, tăng 331,329 tỷ đồng so với 31/12/2014; trong đó Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương: 569,180 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân địa phương: 1.471,209 tỷ đồng.
Các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội thực hiện ủy thác cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn, năm 2015 tăng thêm 3.256 tỷ đồng; tính đến ngày 31/12/2015, các cấp Hội đang quản lý 63.271 tổ tiết kiệm và vay vốn với 2.252.556 thành viên; dư nợ là 46.390 tỷ đồng, nợ quá hạn là 148 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,32% so với tổng dư nợ. Thực hiện Thỏa thuận liên ngành số 799/TTLN với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đến nay, dư nợ qua tổ chức Hội đạt 21.993 tỷ đồng (tăng 2.532 tỷ đồng so với năm 2014, nợ quá hạn 0,49%) cho 579.872 hộ vay của 24.250 Tổ vay vốn, đã giúp cho nông dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Thực hiện nhiệm vụ đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các cơ sở đào tạo, dạy nghề cho nông dân: năm 2015, có thêm 7 dự án đầu tư xây mới và nâng cấp Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân được khởi công, 3 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đến nay đã có 10 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng bước đầu có hiệu quả tốt.
Trung ương Hội đã trực tiếp dạy nghề trình độ trung cấp được 13 lớp với 520 học viên, trình độ sơ cấp được 53 lớp  với 1.855 học viên. Các cấp Hội trực tiếp và phối hợp dạy nghề trình độ sơ cấp và thường xuyên cho 275.942 nông dân, đạt 127% chỉ tiêu giao.

Hoạt động dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ hội viên, nông dân đạt nhiều kết quả: đã phối hợp tổ chức tập huấn khuyến nông được trên 5,2 triệu lượt hội viên, nông dân; xây dựng trên 9.570 mô hình trình diễn sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo tiêu chuẩn VietGap; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kinh tế tập thể cho 2.070 cán bộ hợp tác xã và tổ hợp tác; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 1,037 triệu lượt hội viên nông dân. Hướng dẫn xây dựng được 4.625 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả, đạt 165% kế hoạch năm.
Trung ương Hội phối hợp với tập đoàn Biowish (Mỹ) hỗ trợ nông dân xây dựng 71 mô hình điểm về sử dụng chế phẩm sinh học Biowish trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn sinh học tại 22 tỉnh, thành phố; phối hợp với Tập đoàn Ku-me Hi-ri-ô (Kume Hiryo) Nhật Bản thực hiện mô hình sản xuất và bao tiêu sản phẩm rau xà lách an toàn tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; tiếp tục phối hợp với tổ chức Hợp tác xã Thụy Điển (We Effect) hỗ trợ nông dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An xây dựng các mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới theo Luật hợp tác xã để giúp nông dân giảm nghèo bền vững. Các cấp Hội đã phối hợp với các công ty sản xuất, kinh doanh phân bón cung cấp được 80.576 tấn phân bón các loại và trên 2.000 máy nông nghiệp cho nông dân theo hình thức trả chậm.

Trung ương Hội tiếp tục phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí và các ngành chức năng mở “Chuyên mục chuyện Nhà nông” phát trên kênh VTV1 từ 5h48 - 6h00 hàng ngày; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2014, truyền hình trực tiếp trên VTV1, với 145 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Tổ chức Chương trình Festival Nông nghiệp và Hội chợ triển lãm nông nghiệp- thương mại thu hút trên 1.500 gian hàng với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú để quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân và từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp.

IV- TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO NÔNG DÂN
1- Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
Thực hiện Quy định số 944- QĐ/HNDTW ngày 4/9/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Hội về tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; các cấp Hội đã vận động 6.181.403 hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đạt 106% kế hoạch năm. Qua bình xét có 3.729.908 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 107% kế hoạch năm. Trung ương Hội tổ chức tốt Lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2015 cho 63 gương nông dân điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có những phát minh sáng tạo áp dụng hiệu quả trong sản xuất, tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc. Tại Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương "Nông dân điển hình tiên tiến" toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV, đã bình chọn 50 gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như: nông dân Hà Tấn Tâm, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ với mô hình làm vườn, nuôi thủy sản và dịch vụ vận tải đường thủy về thức ăn chăn nuôi cho thu nhập khoảng 14 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho 60 lao động; nông dân Phạm Năng Thành, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, với mô hình trồng cây chuối tiêu hồng và thương hiệu “ chuối 3T” đem lại lợi nhuận 2,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 50 lao động; nông dân Tô Quang Dần xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, với sáng tạo thuần hóa vịt trời để đưa vào chăn nuôi, cho thu nhập bình quân 800- 900 triệu đồng/năm, giúp đỡ 7 hộ nông dân nghèo…

Cùng với thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân đóng góp ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo” và tương trợ, giúp đỡ trên 95.000 lượt hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, công lao động và nhiều vật tư nông nghiệp khác trị giá hàng chục tỷ đồng để giúp họ vươn lên thoát nghèo. Các cấp Hội đã trích hàng tỷ đồng và vận động các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

2- Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới
 Thực hiện Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Trung ương Hội và các cấp Hội đã tích cực vận động hội viên nông dân hiến trên 3,5 triệu m2 đất, đóng góp trên 3.495 tỷ đồng, trên 6 triệu ngày công để sửa chữa và làm mới trên 131 nghìn km đường giao thông nông thôn, nạo vét, tu sửa trên 46 nghìn km kênh mương nội đồng và hàng trăm nhà văn hóa xã, thôn, ấp, bản và xây dựng mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới tại 3 tỉnh Quảng Ngãi, Nghệ An và Lạng Sơn, góp phần thúc đẩy Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: đến ngày 31/12/2015 cả nước đã có 1.478 xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 16,5%; bình quân mỗi xã đạt 12,9 tiêu chí, tăng 2,9 tiêu chí so với năm 2014; có 15 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Hội Nông dân Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng thôn, ấp, bản, làng văn hóa; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bảo vệ môi trường nông thôn, phòng chống các tệ nạn xã hội. Tuyên truyền, vận động trên 9,6 triệu hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, trong đó có trên 8,25 triệu hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 101,2% kế hoạch năm.

Trung ương Hội tổ chức được 210 lớp tập huấn, truyền thông, hội thi, hội thảo, tọa đàm, mít tinh, đối thoại chính sách cho 29.688 cán bộ, hội viên, nông dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình, dân số-kế hoạch hóa gia đình, phòng chống lao…; duy trì 1.000 mô hình lồng ghép hoạt động công tác xã hội với hoạt động tín dụng, tiết kiệm và khuyến nông với sự tham gia của trên 1 triệu hội viên nông dân; thành lập mới 92 mô hình về phòng, chống lao; phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức 2 cuộc mít tinh về bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực, chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và trên 2.000 cán bộ, hội viên nông dân. Các tỉnh, thành Hội đã phối hợp tổ chức 2.100 cuộc truyền thông cho 220.000 lượt hội viên, nông dân về phòng, chống ma túy; cảm hóa 1.070 đối tượng nghiện ma túy.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2015; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát động Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường. Các cấp Hội tham gia xây dựng được 11.755 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn đạt 111% kế hoạch năm.

3- Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2010- 2015; tiếp tục ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020. Tổ chức Hội thi “Nông dân tìm hiểu về kiến thức phòng, chống tội phạm và buôn bán người; tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Tôn giáo cho đội ngũ cán bộ Hội chủ yếu là cán bộ cơ sở Hội. Các cấp Hội phối hợp với ngành Công an tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2005-2015 và 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2010-2015.

Các cấp Hội tích cực vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên; động viên con, em lên đường bảo vệ Tổ quốc đủ và vượt chỉ tiêu giao; vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông…; tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ ngư dân, duy trì các tổ đoàn kết bám biển để sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Xây dựng các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở thôn, xóm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

V- THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỮNG MẠNH VÀ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
Các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp ý kiến đối với cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời phản ánh với các cấp ủy, chính quyền về những bức xúc và nguyện vọng của nông dân.

Thực hiện Quyết định số 218- QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Ban Thường vụ Trung ương Hội đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 27-KH/HNDTW, ngày 20/3/2015 về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2015; chỉ đạo các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch triển khai; tích cực vận động hội viên, nông dân tham gia góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020 và  văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”; Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành Kế hoạch số 25-KH/HNDTW, ngày 20/3/2015 và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện trong hệ thống Hội; ký Quy chế phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; tổ chức 18 lớp tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng hòa giải, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kỹ năng tư vấn pháp luật, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 2.000 cán bộ hội viên, nông dân và cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở tại 9 tỉnh, thành phố. Các cấp Hội đã ký kết chương trình phối hợp với ủy ban nhân dân cùng cấp, thành lập ban chỉ đạo để triển khai thực hiện; tham gia giải quyết 3.665 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nông dân; trực tiếp hoà giải thành công 4.198 vụ, phối hợp hòa giải 19.540 vụ mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cơ sở đã hạn chế khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn.

VI- MỞ RỘNG QUAN HỆ HỮU NGHỊ, HỢP TÁC QUỐC TẾ
Hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh; Ban Thường vụ Trung ương Hội đã ban hành Nghị quyết về “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới”, “Chương trình tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và quảng bá nông sản hàng hóa ở ngoài nước”, xây dựng Đề án gia nhập Hội Nông dân Châu Á (AFA) với tư cách là thành viên chính thức đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt; ký 5 thỏa thuận hợp tác quốc tế. Mở rộng quan hệ hợp tác với 5 đối tác mới và duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống.

Các cấp Hội tích cực triển khai Chương trình xúc tiến vận động tài trợ được gần 60 tỷ đồng, riêng Trung ương Hội vận động được trên 20 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, dự án mới. Đã có 42 tỉnh, thành Hội tham gia các dự án quốc tế, 38 tỉnh, thành Hội xây dựng được các đề xuất dự án, trong đó có 23 dự án đã được phê duyệt tài trợ; tổ chức 25 hội thảo và 45 khóa tập huấn, đào tạo được 40 giảng viên về công cụ tham vấn nông dân, vận động chính sách (FACT) và 2.500 cán bộ, hội viên nông dân về phát triển kinh tế tập thể, vận động chính sách...

Các cấp Hội đã tổ chức đón tiếp 135 đoàn khách quốc tế, trong đó Trung ương Hội đón 85 đoàn. Tổ chức 55 đoàn ra, trong đó Trung ương Hội 29 đoàn với 214 lượt cán bộ, hội viên, nông dân đi dự hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, học tập ở nước ngoài. Đã có 15 tỉnh, thành Hội xây dựng kế hoạch, đề án và tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài, tiêu biểu như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Sơn La…

VII- ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm 2015, mặc dù kinh tế có nhiều khó khăn, thiên tai, lũ, lụt, hạn hán, dịch, bệnh bất lợi đến sản xuất nông nghiệp; nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, Ban Chấp hành các cấp Hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước hăng hái thi đua vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu thi đua công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đặc biệt những kết quả nổi bật: Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tại buổi làm việc đồng chí Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả của Hội Nông dân Việt Nam trong thực hiện Kết luận số 61- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nhất trí với những đề xuất, kiến nghị của Hội Nông dân Việt Nam, giao cho các bộ, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tham mưu triển khai thực hiện; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam; tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV; tổ chức tốt Lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2015 và Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2014; đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; ký Chương trình phối hợp với 5 bộ, ngành; quan hệ quốc tế, ngoại giao nhân dân được tăng cường; lần đầu tiên tổ chức thi tuyển công chức Cơ quan Trung ương Hội.

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả. Thông qua công tác tuyên truyền đã cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, ý chí vươn lên của nông dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội; củng cố niềm tin của nông dân với Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đội ngũ cán bộ Hội các cấp kịp thời kiện toàn; bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao. Chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ Hội có chuyển biến tích cực, theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất, nâng cao đời sống của hội viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; tích cực triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng, đạt hiệu quả thiết thực.
Ba phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục phát triển, trọng tâm là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục diễn ra sôi nổi trong hội viên nông dân, đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác liên kết nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng, đời sống của người dân nông thôn được cải thiện hơn. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nông dân. Hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân, xây dựng kinh tế tập thể đạt hiệu quả thiết thực.

Những kết quả của công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015 đã góp phần phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân năm 2015 cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm đó là:
- Một số nơi công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho hội viên, nông dân về bảo vệ môi trường nông thôn, phòng, tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống các tệ nạn xã hội chưa thường xuyên.
- Việc tuyên truyền về Kết luận 61- KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ có nơi còn hạn chế, nhất là cấp huyện và cơ sở. Cán bộ cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn cũng như Hội Nông dân ở không ít địa phương chưa nhận thức rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của Kết luận 61 và Quyết định 673. Còn 8 tỉnh, thành phố: Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre, Phú Yên, An Giang chưa cấp ngân sách địa phương cho Quỹ Hỗ trợ nông dân. Còn 10 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bến Tre, Tây Ninh, Bà Rịa- Vũng Tàu chưa bố trí mặt bằng xây dựng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân.
- Đa số các cấp Hội việc nắm bắt và kịp thời báo cáo tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, tình hình khó khăn, bức xúc của nông dân về sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, ô nhiễm môi trường, hàng giả, kém chất lượng, tệ nạn xã hội; về đời sống, việc làm của nông dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên còn hạn chế.
- Năng lực, trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ Hội các cấp còn yếu; chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành, tập hợp, vận động nông dân.
- Một số nơi công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, nội dung còn sơ sài, thiếu cụ thể; việc triển khai thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị còn chậm; giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp nhất là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật còn lúng túng, chưa có những nội dung cụ thể để phát động trong cán bộ, hội viên nông dân tích cực tố giác những cơ sở sản xuất, đại lý buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.
- Công tác hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể và xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong nông thôn còn lúng túng.
- Hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân ở một số nơi hiệu quả chưa cao, nhất là liên kết để tiêu thụ nông sản cho nông dân còn khó khăn. Việc khai thác, sử dụng ở một số cơ sở dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống Hội còn hạn chế.
 
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI
VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2016
 
Năm 2016 năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; là năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước tiếp tục cắt, giảm đầu tư công; việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hình thành Cộng đồng ASEAN là cơ hội và cũng là thách thức đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân.
Căn cứ vào tình hình trên, Ban Chấp hành Trung ương Hội xác định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 như sau:

I- MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội cho trên 10 triệu hội viên nông dân.
2- Kết nạp thêm 350 nghìn hội viên mới.
3- Phấn đấu có trên 85% cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh.
4- Tổ chức và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho 145.000 cán bộ Hội các cấp.
5- Phấn đấu 95% chi Hội có Quỹ Hội, bình quân từ 35.000đ trở lên/hội viên/năm.
6- Có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu Sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
7- Phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng 15% trở lên.
8- Vận động từ 90% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 85% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu Gia đình văn hoá.
9- Có 100% Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện; 80% Hội Nông dân cấp xã tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả.
10- Hội Nông dân các cấp trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho trên 220.000 nông dân; trong đó tỷ lệ có việc làm đạt 80% trở lên.
11- Hội Nông dân cấp xã hướng dẫn, tổ chức hội viên, nông dân xây dựng tăng thêm được 2.500 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả.
12- Phấn đấu mỗi cơ sở Hội xây dựng 01 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 1- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của Hội
Tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là những chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/HNDTW về tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới. Đa dạng hoá các hình thức thông tin, tuyên truyền nhằm cổ vũ, khích lệ, động viên cán bộ, hội viên nông dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…
Hoàn thành Đề án “Mẫu người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” để triển khai thực hiện.

2- Tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới
Tích cực thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Hội về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/HNDTW, ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội (khóa V) về xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh, giai đoạn 2015- 2020. Hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển các chi, tổ Hội nghề nghiệp.
Củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội các cấp gắn với phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội các cấp sau bầu cử HĐND các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XIV. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2045/QĐ- TTg, ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020”. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ cơ sở và các chi, tổ Hội.
Triển khai Chỉ thị, Kế hoạch Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Hoàn thành hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện.
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Hội; tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành ở trung ương và các sở, ngành ở địa phương để giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

3- Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg tại các địa phương.
Chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đề xuất cấp ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp và bố trí mặt bằng, kinh phí đầu tư xây dựng các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và khai thác các Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân hiệu quả, giúp nông dân phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.

4- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia vận động hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp
Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện Nghị quyết 02/NQLT-NHNN-HND; sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện văn bản liên ngành số 799/TTLT-NHNN&PTNT-HND; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2015. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/HND, ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa IV) về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam.

Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ nông dân; hỗ trợ nông dân tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng, phổ biến các tiến bộ khoa học, công nghệ gắn với đào tạo nghề nâng cao trình độ sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng xuất, thu nhập cho nông dân; hướng dẫn nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, liên kết hợp tác trong sản xuất, kinh doanh. Tổ chức thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015- 2020 theo Quyết định số 2261/QĐ- TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015- 2020. Tổ chức Chương trình Festival Nông nghiệp và Hội chợ triển lãm nông nghiệp- thương mại ở các khu vực.

5- Đẩy mạnh 3 phong trào thi đua của Hội, hưởng ứng phong trào cả nước chung sức  xây dựng nông thôn mới
Nâng cao chất lượng, hiệu quả 3 phong trào thi đua lớn của Hội, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết  Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015-2020. Chỉ đạo các tỉnh, thành Hội tổ chức tổng kết Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn (2011- 2016); chuẩn bị Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V.
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với Phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Tổ chức tốt việc bình chọn và lễ trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc vào dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và Chương trình Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 và biểu dương tấm lòng vàng vì nông dân Việt.

6- Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia đề xuất việc xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Các cấp Hội thường xuyên nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn, tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc của hội viên, nông dân để kiến nghị với Đảng, Nhà nước những hạn chế, bất cập trong xây dựng và thực thi các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Vận động nông dân tích cực tham gia đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phát động trong cán bộ, hội viên, nông dân phát hiện, kịp thời tố giác các đơn vị, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nông thôn với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm, góp phần thực hiện tốt Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú với chi bộ Đảng để xem xét phát triển đảng viên mới.
Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện có hiệu quả Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

7- Tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế
Chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác, nhất là với các đối tác lớn, có tiềm năng tạo nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành triển khai các hoạt động đối ngoại, trọng tâm là vận động viện trợ và tổ chức cho cán bộ, hội viên đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và quảng bá nông sản hàng hóa ở nước ngoài; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ các cấp Hội về kiến thức hội nhập quốc tế; hoàn thiện các thủ tục để gia nhập Hội Nông dân Châu Á với tư cách là thành viên chính thức.

Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2015, cán bộ, hội viên nông dân cả nước quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016, góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2016 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII  của Đảng.
 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);
- Ban  Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các ban, đơn vị Trung ương Hội;
- Các tỉnh, thành Hội;
- Các đ/c Ban Chấp hành TW Hội;
- Lưu.
       T/M BAN THƯỜNG VỤ
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
 
                (Đã ký)
 
 
 
           Lại Xuân Môn
 
Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá