Thứ hai, 13/07/2020 (GMT+7)
Giá nông sản
BÁO CÁO Tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2003 - 2011, phương hướng hoạt động giai đoạn 2012 - 2020
02:49 - 30/05/2012

    TW HỘI NDVN - ĐÀI TNVN

                           - * -

    Số:      BC/HNDTW- ĐTNVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 28 tháng 5  năm 2012

 

BÁO CÁO

 

Tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2003 - 2011, phương hướng hoạt động

giai đoạn 2012 - 2020

 

Để tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí Hội Nông dân và phong trào nông dân Việt Nam, cần thiết phải phối hợp tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng và phong phú các nội dung thông tin đến với mọi tầng lớp nhân dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Ngày 19/8/2003, Hội Nông dân Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam đã   thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào nông dân và hoạt động của Hội Nông dân trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

 Qua hơn 8 năm thực hiện Chương trình phối hợp đã góp phần to lớn vào những thành quả đạt được của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân, làm cho đại bộ phận hội viên, nông dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tiếp cận tốt với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nắm bắt được những thông tin, khoa học, kỹ thuật áp dụng cho sản xuất, chăn nuôi, cây trồng. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn. Đời sống văn hoá, tinh thần của bà con nông dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Tuy vậy, sự phối hợp hoạt động trong thời gian qua giữa hai bên còn một số tồn tại nhất định, chưa thường xuyên, đồng bộ và chất lượng nội dung tuyên truyền còn chưa thực sự hiệu quả như mong đợi.

Để đổi mới và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp trong thời gian tới, cần đánh giá chính xác những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân, qua đó đưa ra nội dung, chương trình phù hợp hấp dẫn và hiệu quả giúp cho hoạt động của Hội Nông dân và phong trào nông dân ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam thống nhất những nội dung tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2003 - 2011 như sau:

                                  PHẦN THỨ NHẤT

                       NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong 8 năm qua, với nhiều sự kiện trọng đại diễn ra của Hội Nông dân Việt Nam như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV (tháng 11/2003), lần thứ V (tháng 12/2011), Đại hội Nông dân điển hình, tiên tiến toàn quốc, Hội nghị Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, kỷ niệm ngày thành lập Hội (14/10) hàng năm. Cùng với các báo viết, báo điện tử, Đài Truyền hình Trung ương và địa phương, Đài Tiếng nói Việt Nam đã tích cực phối hợp tuyên truyền, đưa nhiều tin, bài về lịch sử phát triển và trưởng thành của phong trào nông dân, Hội Nông dân. Trong đó nổi bật nhất là hàng loạt các tin, bài nêu gương các cán bộ, hội viên nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giầu. Những hội viên tham gia tích cực vào phong trào bảo vệ trật tự trị an, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

 I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp

      - Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam đã quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để các ban chuyên môn của Hội và Đài triển khai công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

     - Sau khi ký kết chương trình phối hợp hoạt động, Ban Tuyên huấn Trung ương Hội đã tham mưu cho Ban Thường vụ hướng dẫn Hội Nông dân các tỉnh, thành phố triển khai phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương tổ chức ký chương trình phối hợp hoạt động tuyên truyền cho hoạt động của Hội và phong trào nông dân. Tính đến nay đã có hơn 30 tỉnh thành phố thực hiện tốt sự chỉ đạo này.

    - Thường trực Trung ương Hội và lãnh đạo Đài đã tổ chức các buổi làm việc với Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho Đài Phát thanh - Truyền hình tuyên truyền mạnh mẽ và sâu sắc đối với các hoạt động của Hội và phong trào Nông dân, từ đó góp phần làm nổi bật vai trò, tiếng nói của Hội nông dân tham gia tích cưc, hiệu quả vào công cuộc đổi mới xây dựng Đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

    II. Kết quả tuyên truyền về công tác Hội và phong trào nông dân

          - Trong 8 năm thực hiện chương trình phối hợp, Hội Nông dân và Đài Tiếng nói Việt Nam ở Trung ương cũng như địa phương đã triển khai công tác tuyên truyền tích cực và hiệu quả. Hai bên thống nhất và lập kế hoạch khai thác và xây dựng nội dung tuyên truyền thường xuyên với các chủ đề thiết thực. Các hoạt động chính của Hội đều được Đài cử phóng viên có kinh nghiệm đến theo dõi tổ chức tường thuật, viết bài, làm phóng sự, đưa tin kịp thời những sự kiện trọng đại của Hội như Đại  hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, lần thứ V của Hội Nông dân Việt Nam. Đại hội nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc, Hội nghị sản xuất kinh doanh giỏi, Đại hội các kỳ của Hội Nông dân các tỉnh, thành, kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 hàng năm, Trung ương Hội đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc ...

          - Các phóng viên của Đài đã phối hợp đi khai thác sự kiện, phỏng vấn, viết tin bài tuyên truyền các phong trào nông dân, các gương hội viên nông dân lao động sản xuất kinh doanh giỏi, các mô hình nông dân làm kinh tế vườn, ao, chuồng có kết quả cao không những thu lợi cho gia đình, bản thân mà còn giúp các hội viên nông dân khác xoá đói, giảm nghèo và làm giàu. Tuyên truyền kịp thời và chi tiết các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia đến với hội viên nông dân như các chương trình phòng chống lao, chương trình dân số kế hoạch hoá gia đình, phòng chống lây nhiễm HIV, chương trình hành động vì vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình tư vấn giáo dục pháp luật, an toàn giao thông . Đặc biệt truyên truyền về công tác an ninh quốc phòng toàn dân tham gia bảo vệ an ninh khu vực nông thôn nông dân, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

          Tổng hợp kết quả tuyên truyền trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam ở Trung ương và địa phương, cụ thể là:

          + Tuyên truyền về họat động của Hội có 8 buổi tường thuật trực tiếp các sự kiện như Đại hội Đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ IV, lần thứ V, Đại hội  Nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc, Hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc, các cuộc thi Tiếng hát đồng quê, giải bóng đá, bóng chuyền “Bông lúa vàng”... 200 phóng sự vừa và ngắn phản ánh về hoạt động của Hội nông dân các cấp, 50 buổi toạ đàm, đối thoại về các chính sách đối với nhà nông, giá cả thị trường nông nghiệp, nông thôn,  500 tin bài nói về các hoạt động chung của Hội.

           + Tuyên truyền về phong trào nông dân gồm 150 phóng sự vừa và ngắn, 50 buổi toạ đàm, giao lưu giữa những cán bộ hội viên nông dân điển hình tiên tiến, đi đầu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, vượt khó đi lên, tương thân tương ái, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm... 25 buổi tường thuật lại các sự kiện như cuộc thi Nhà nông đua tài, Tiếng hát đồng quê, giải bóng đá, bóng chuyền, vật dân tộc và các cuộc thi đấu thể thao nông dân toàn quốc...600 tin, bài liên quan đến các phong trào khác của nông dân Việt Nam trên toàn quốc.

       III. Đánh giá chung

           Ưu điểm

          - Trong hơn 8 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động tuyên truyền giữa Hội Nông dân Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Trước hết qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố đã truyền tải được rất nhiều nội dung Nghị quyết lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân Trung ương và địa phương tới cán bộ, hội viên. Sự tiếp cận với các nội dung thông tin được nhanh chóng và hấp dẫn trong mọi lúc mọi nơi, đặc biệt đối với bà con nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số khi các kênh thông tin  truyền thông khác chưa có hoặc chưa cập nhật nhanh chóng kịp thời.

          - Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung về khoa học kỹ thuật, văn hoá, văn nghệ thể thao trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của đại đa số bà con nông dân nói chung và cán bộ hội viên Nông dân nói riêng ở vùng nông thôn cả nước  trong những năm qua. Ngoài các phương tiện thông tin truyền thông khác, Đài Tiếng nói Việt Nam đã mang đến cho cán bộ, hội viên nông dân những thông tin bổ ích và hiệu quả giúp cho sự chỉ đạo thực hiện công tác Hội một cách thiết thực. Qua đó góp phần không nhỏ vào sự phát triển lớn mạnh của hệ thống Hội, làm cho vai trò, vị thế Hội Nông dân Việt Nam ngày càng nổi bật, cùng với hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Việt Nam xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp.

          Tuy đạt được những kết quả như vậy, nhưng còn nhiều mặt hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Chương trình phối hợp cần nhìn rõ và tìm cách khắc phục để Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo thành công tốt hơn.

           Hạn chế

          - Công tác phối hợp tuyên truyền còn chưa thực sự nhuần nhuyễn, còn thụ động và chờ đợi, chưa chủ động tìm kiếm và khai thác các sự kiện diễn ra các hoạt động của Hội nông dân và phong trào nông dân. Nhất là ở các khu vực hoạt động của cơ sở Hội, vùng xa xôi hẻo lánh.

           - Hai bên chưa tập trung đầu mối để thực hiện hiệu quả, còn chồng chéo, chưa thống nhất giữa các ban chuyên môn, một số nội dung tuyên truyền chưa được đề cập đến.

           - Đội ngũ phóng viên tuy nhiệt tình, hăng hái nhưng còn có một số người chưa có kinh nghiệm và hiểu biết, nắm bắt về công tác hội và hoạt động của Hội Nông dân còn hạn chế. Cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên huấn khả năng viết bài, khai thác thông tin chưa được bài bản và có tính chuyên môn cao theo yêu cầu.

 - Việc tổ chức hội nghị giao ban giữa hai bên còn rất hạn chế, chưa thường xuyên theo kế hoạch đề ra dẫn đến việc rút kinh nghiệm để cải tiến và đổi mới cách làm chưa hiệu quả.

 

                                                    PHẦN THỨ HAI

   PHƯƠNG HƯỚNG PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN  2012- 2020

           Nghị quyết số 26/NQ-TW Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020 là điều kiện vô cùng thuận lợi để Hội Nông dân Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam nâng cao hiệu quả và đổi mới phương thức, chương trình phối hợp hoạt động tuyên truyền trong giai đoạn tiếp theo.

 Hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm đưa đất nước Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa xã hội. Trước mắt tiếp tục công cuộc đổi mới, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hội Nông dân Việt Nam đang thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V và tiến tới Đại hội lần thứ VI diễn ra vào giữa năm 2013. Để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cho hoạt động của Hội Nông dân và phong trào nông dân, phương hướng tới như sau:

1- Tiếp tục phối hợp tuyên truyền trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam với thời lượng nhiều hơn, chương trình phong phú, chuyên biệt, không bị trùng lặp với các lĩnh vực, đối tượng khác.

2- Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam và lãnh đạo Đài Tiếng nói việt Nam chỉ đạo và định hướng tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội V Hội Nông dân Việt Nam.                    Tuyên truyền và phổ biến sâu rộng việc triển khai đề án “ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 ” tới các cấp Hội theo tinh thần kết luận số 61 - KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tuyên truyền ba phong trào trọng tâm của Hội nhằm phát triển kinh tế - xã hội, năng cao đời sống cho cán bộ, hội viên nông dân, xây dựng nông thôn mới ngày càng phồn vinh, đáp ứng được nhu cầu phát triển chung của Đất nước.

3- Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng mũ chương trình dành riêng phản ánh các hoạt động của Hội Nông dân và phong trào nông dân nằm trong chương trình  truyền hình hàng ngày với thời lượng 15 phút/buổi/tuần.

4- Xây dựng nội dung chương trình phối hợp hoạt động tuyên truyền về Hội Nông dân và phong trào nông dân giai đoạn 2 từ năm 2012 đến năm 2020, tổ chức ký kết vào tháng 5/2012.

5- Tăng cường đội ngũ cán bộ, phóng viên trẻ, có năng lực và chuyên môn cao, nhiệt tình công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên huấn của Hội Nông dân Việt Nam để có thể tự tác nghiệp, viết tin bài tuyên truyền về Hội và Phong trào Nông dân.

6- Đến hết năm 2020 đạt 100% Hội Nông dân Việt Nam và Đài Phát thanh-Truyền hình các tỉnh, thành phố ký kết chương trình phối hợp hoạt động tuyên truyền hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân cả nước.

 

 Nơi nhận:

    - Thường trực TW Hội NDVN

    - Lãnh đạo Đài TNVN

    - Ban Tuyên huấn TW Hội

    - Ban Thư ký BT và TG Đài TNVN

    - Lưu VP TW Hội, Đài TNVN

 

 

 

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Lại Xuân Môn

 

 

 

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
SJC
50.200
50.600
Vàng nhẫn
49.930
50.480
Vàng nhẫn
49.930
50.580
Tỷ giá