Thứ hai, 12/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn: V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp hành
15:25 - 07/01/2020
      HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         *
        Số  1283  - CV/HNDTW                 Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020
V/v mời dự Hội nghị Ban Chấp hành
 
                  Kính gửi: - Đồng chí Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội
                                   - Các đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội
                                   - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội
                                     Nông dân Việt Nam
                                   - Các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố
                                   - Các đồng chí Trưởng, Phó các ban, đơn vị thuộc
                                     Trung ương Hội


Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII), nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quyết định tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 04 (mở rộng).

1. Nội dung:

- Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

- Công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và ký giao ước thi đua.

- Chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội chuyển công tác khác.

2. Thành phần tham dự Hội nghị gồm:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội.

- Các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

- Các đồng chí Trưởng, Phó các ban, đơn vị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội.

3. Thời gian: Khai mạc từ 08h00’ ngày 16/01/2020 (thứ Năm).

4. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, trụ sở cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, số 9 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ban tổ chức Hội nghị đón tiếp đại biểu ở xa từ 14h, ngày 15/01/2020 tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, ngõ 4, phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Chế độ Hội nghị thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Trân trọng mời các đồng chí đến dự họp đầy đủ, đúng thời gian quy định./.
 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chánh, Phó VP TW Hội;
- Lưu.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
 CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
     Phạm Văn Thiện

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá