Thứ bảy, 17/04/2021 (GMT+7)
Giá nông sản
Công văn: V/v đề nghị đưa tin buồn đối với đ/c Phạm Bái
11:10 - 16/10/2019

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 1019 - CV/HNDTW
V/v đề nghị đưa tin buồn đối với đ/c Phạm Bái
CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
 Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019
 
 
 
  Kính gửi:  - Báo Nhân dân
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam
- Thông tấn xã Việt Nam
- Báo Thái Bình, Báo Nông thôn Ngày nay.
 
Đồng chí Phạm Bái
Sinh ngày 13 tháng 12 năm 1925.
Quê quán: xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Chức vụ, đơn vị công tác: Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, VI, Đại biểu Quốc hội khóa VIII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nguyên Ủy viên Hội đồng Chính phủ; nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khoá I).
Vào Đảng: tháng 11/1945 (75 năm tuổi Đảng).      
Đã từ trần vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 12/10/2019 tại nhà riêng, số nhà 17A, phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đồng chí Phạm Bái là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.
Thực hiện Điều 35, Chương 4, Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức quy định cơ quan đứng tên đưa tin buồn; để việc đưa tin buồn đồng chí Phạm Bái được kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các báo, đài liên quan đưa tin buồn đồng chí Phạm Bái từ trần theo đúng quy định (có tin buồn đồng chí Phạm Bái gửi kèm theo).
Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:
    - Như kính gửi;
    - Website Hội Nông dân VN;
    - Lưu VP, TC.
  T/M BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
 
 
Thào Xuân Sùng

TIN BUỒN ĐỒNG CHÍ PHẠM BÁI
 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy Thái Bình và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Đồng chí Phạm Bái
Sinh ngày: 13/12/1925;
Quê quán: xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
Thường trú tại số nhà 17A, phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tham gia hoạt động cách mạng, công tác từ tháng 5/1945; vào Đảng tháng 11/1945; Bí thư huyện ủy Thái Ninh (nay là huyện Thái Thụy), tỉnh Thái Bình; Bí thư huyện ủy Nam Trực, tỉnh Nam Định; Phó Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Chánh Văn phòng Ban kiện toàn tổ chức Trung ương; Bí thư huyện ủy Thư Tri, tỉnh Thái Bình; Phó trưởng ban, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình; Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh Thái Bình; Ủy viên Thường trực Tỉnh ủy; Phó bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Ủy viên Hội đồng Nhà nước; Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
 Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Hai; Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương độc lập của Chính phủ Campuchia; Huy chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Do tuổi cao, sức yếu, lâm bệnh nặng, đồng chí Phạm Bái đã từ trần hồi 14 giờ ngày 12/10/2019 (tức 14/9 âm lịch) tại nhà riêng, số nhà 17A, phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Linh cữu đồng chí Phạm Bái được quàn tại nhà tang lễ số 05 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
- Lễ viếng đồng chí Phạm Bái được tổ chức từ 7h00’ - 9h30’ ngày 16/10/2019 (tức ngày 18/9 Kỷ Hợi); lễ truy điệu vào hồi  9h30’ngày 16/10/2019, sau đó di quan và hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội; Lễ an táng từ 7h00’ - 8h30’ ngày 17/10/2019 tại nghĩa trang xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
 

 
Tóm tắt tiểu sử đồng chí Phạm Bái
 
Liên tục trong gần 49 năm (5/1945 - 12/1993) tham gia hoạt động cách mạng, công tác cho đến khi về hưu, đồng chí đã kinh qua các chức vụ trong Đảng, Nhà nước:
- Từ tháng 5/1945 - 7/1945: đồng chí tham gia đoàn thanh niên cứu quốc thôn Nam Huân, xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
- Từ tháng 8/1945 - 01/1946: đồng chí là cán bộ phụ trách tiểu khu Nam Thịnh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.
- Từ tháng 02/1946 - 7/1947: đồng chí là Trưởng phòng Mật, phụ trách 4 huyện (Thư Trì, Vũ Tiến, Kiến Xương, Tiền Hải) phía Nam tỉnh Thái Bình.
- Từ tháng 8/1947 - 12/1947: đồng chí là Bí thư Huyện uỷ Thái Ninh (nay là huyện Thái Thụy), tỉnh Thái Bình.
- Từ tháng 01/1948 - 8/1948: đồng chí là cán bộ Văn phòng riêng cho đồng chí Lê Thanh Nghị - Bí thư khu uỷ khu ba.
- Từ tháng 8/1948 - 9/1949: đồng chí là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Nam Trực, tỉnh Nam Định.
- Từ tháng 10/1949 - 7/1957: đồng chí là cán bộ nghiên cứu Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Phó vụ trưởng trực tiếp làm Trưởng phòng Tổ chức trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương.
- Từ tháng 8/1957 - 6/1959: đồng chí là Chánh Văn phòng Ban kiện toàn tổ chức Trung ương.
- Từ tháng 7/1959 - 8/1962: đồng chí được cử đi học tại Trường Đảng cao cấp trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.
- Từ tháng 9/1962 - 8/1963: đồng chí được bầu là Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Thư Trì (nay là huyện Vũ Thư), tỉnh Thái Bình.
- Từ tháng 9/1963 - 1964: đồng chí là Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình.
- Từ 1964 - 6/1971: đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thái Bình.
- Từ tháng 7/1971 - 6/1974: đồng chí là Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch tỉnh Thái Bình (nay là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình).
- Từ tháng 7/1974 - 7/1975: đồng chí là Thường vụ Tỉnh uỷ và được phân công làm Uỷ viên Thường trực Tỉnh uỷ Thái Bình.
- Từ tháng 8/1975 - 5/1977: đồng chí là Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng kinh tế của Tỉnh tại Đắk Lắk.
- Từ tháng 6/1977 - 01/1984, đồng chí là Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (tháng 3/1982), đồng chí được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
- Từ tháng 02/1984 - 10/1987, đồng chí được Trung ương Đảng phân công làm phó trưởng đoàn chuyên gia của Trung ương tại Campuchia.
- Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986) đồng chí tiếp tục được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu quốc hội khoá VII, Uỷ viên Hội đồng Nhà nước.
- Tháng 11/1987 - 12/1993: đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa VIII, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Trưởng ban trù bị Đại hội đại biểu Nông dân tập thể Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất (năm 1988) đồng chí được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và được Trung ương Đảng điều động đến công tác tại Hội Nông dân Việt Nam, giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
- Từ tháng 01/1994 đến nay đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí.
Liên tục 49 năm tham gia hoạt động cách mạng và công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao, cống hiến của đồng chí Phạm Bái, Đảng, Nhà nước quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Phạm Bái với nghi thức Lễ tang cấp cao.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG ĐỒNG CHÍ PHẠM BÁI
 
1. Đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội - Trưởng ban lễ tang.
2. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình - Phó Trưởng ban lễ tang.
3. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Thành viên.
4. Đồng chí Phạm Tiến Nam, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Thành viên.
5. Đồng chí Đinh Khắc Đính, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Thành viên.
6. Đồng chí Bùi Thị Thơm, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Thành viên.
7. Đồng chí Nguyễn Xuân Định, Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Thành viên.
8. Đồng chí Phạm Xuân Hồng, Uỷ viên Đảng đoàn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Thành viên.
9. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, Chủ tịch Công đoàn cơ quan - Thành viên.
10. Đồng chí Trần Mạnh Hoài, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Thành viên.
11. Đồng chí Phạm Văn Thiện, Uỷ viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Thành viên.
12. Đồng chí Nguyễn Cao Song, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - Thành viên.
13. Đồng chí Nguyễn Minh Thanh, Bí thư Đảng ủy phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - Thành viên.
14. Đồng chí Nguyễn Thế Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình - Thành viên.
15. Ông Phạm Gia Thế, đại diện gia đình - Thành viên.
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

Thêm bình luận :
Họ và tên
Email
Tin tức liên quan :
Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia gắn với Hội chợ nông sản sạch

Bài đọc nhiều nhất

Tỷ giá

Giá vàng (ĐVT: tr đồng/lượng)
Loại
Mua vào
Bán ra
Tỷ giá